MO.ABRAR DHULYAWI(R.A)

Hazrat Moulana Saiyad Abrar Ahmed sb Dhulyawi (R.A)

(Former Shaikhul Hadis - Darul ulum Falahe Darain-Tarkesar &

Khalifa of Qari Tayyib sahab ra & Khadime Khas of Hazrat Shah Wasiyullah)

Bayanat

Tafsir of Surah Taubah - Aayah 119 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِين}].