BAYANAT

MOULANA JUNED PATEL

[ Khadim of Shaikh Hanif Luharvi db & Teacher in Jamiah Haqqaniyah )]