Mufti-Abdullah-Rawidrvi-r.a
 Moulana Mujtaba Sahab Rawidrvi d.b - Mufti Abdullah Sb R.a - aik Misali Shakhsiyat
 SAVE
 Moulana Mujtaba Sahab Rawidrvi d.b - Mufti Abdullah Sb R.a - aik Fardsaaz shakhsiyat
 SAVE
 Moulana Mujtaba Sahab Rawidrvi d.b - Mufti Abdullah Sb R.a ka akabir se talluq  SAVE
 Moulana Mujtaba Sahab Rawidrvi d.b - Mufti Abdullah Sb R.a aur Husne ibadat,Muamalat, Muasharat
 SAVE
 Moulana Mujtaba Sahab Rawidrvi d.b - Mufti Abdullah Sb R.a ki baaz aham khubiya
 SAVE
 Qari Rashid Ajmeri db - Taaziyati paigam
 SAVE
 Shaikh Hanif Luharvi d.b - Taaziyati paigam SAVE
 Mufti Faruq barodvi d.b - Taaziyati paigam SAVE
 Moulana Khizar Muhammed Kashmiri d.b - Taaziyati paigam SAVE
 Moulana Kahlil Ahmed Diwawala d.b - Taaziyati Bayan SAVE
 Moulana Asif Bombaywala d.b - Taaziyati Bayan SAVE
  SAVE
  SAVE

BAYANAT OF HAZRAT MUFTI ABDULLAH PATEL RAWIDRVI R.A

 Islam - Aik jaame shariat - Yatim khana masjid - Surat
 SAVE
 Tafsir e Surah al Asr - Mangrol (Kathiawad)  25-05-2003
 SAVE