MUFTI-AFFAN


 DATE  DETAIL SAVE
 05-06-2019 Eidul fitr bayan - Masurpur eidgah
 SAVE
 03-06-2019 Surah Dahar-Jama masjid-Deoband SAVE
 02-06-2019 Surah Waqia-Jama masjid-Deoband SAVE
 01-06-2019 Surah Rahman-2-Jama masjid-Deoband SAVE
 31-05-2019 Surah Rahman-1-Jama masjid-Deoband SAVE
 31-05-2019 Jahannum se aazadi kese hasil ho? -Masjide Rashid-Deoband SAVE
 30-05-2019 Na shukri ka anjam-Jama masjid-Deoband SAVE
 29-05-2019 Allah aur Rasul SAW ko taklif pahunchana-Jama masjid-Deoband- SAVE
 28-05-2019 Nekio ko zaye krne wale aamal-2- Jama masjid-Deoband SAVE
 27-05-2019 Nekio ko zaye krne wale aamal-1- Jama masjid-Deoband SAVE
 25-05-2019  Apne gher walo per kharch kijiye-Jama masjid-Deoband  SAVE
 24-05-2019 Bachiyo ki pedaish pr izhare khushi aur talim w tarbiyat pr ajr-Jama masjid-Deoband SAVE
 23-05-2019 Hazrat Usman rd ki jame nasijat aur aaj k halat ka muqabala-Jama masjid-Deoband
 SAVE
 22-05-2019 Shaitani hamle aur usse bachao k tariqe-Jama  masjid-Deoband SAVE
 21-05-2019 Haq w batil ki kashmakash aur Shaitani hamlo k marahil-Jama masjid-Deoband SAVE
 20-05-2019 Mushrikine makka k beja sawal-Jama masjid-Deoband SAVE
 19-05-2019  Sabr w Tahammul-imaani sifat-Jama masjid-Deoband  SAVE
 18-05-2019 Sila rahmi ki takid & qata rahmi k nuqsan-Jama masjid-Deoband SAVE
 18-05-2019 Mua'hada ki pasdaari - imaani sifat-Jama masjid-Deoband SAVE
 17-05-2019 Be ja Sawal aur Gunaho se bache-Masjide Rashid-Deoband- SAVE
 16-05-2019 Khayanat aur zulm krne walo ki himayat na kre-Jama masjid-Deoband SAVE
 15-05-2019 Hamari aapas ki guftagu kesi ho? -Jama masjid-Deoband SAVE