2010-to-2017


Bayanat from 2010 to 2017
 
 DATE  DETAIL  ONLINE DOWNLOAD
 24-12-2017  Masjide Noor-Toronto 
  SAVE
 23-12-2017  Masjide Abubakr-Scarborough 
  SAVE
 22-12-2017  After Isha-Markham masjid-Toronto 
  SAVE
 22-12-2017  Jumuah bayan-Madina masjid-Toronto  
  SAVE
 16-12-2017  After Fajar-Markham masjid  
  SAVE
 15-12-2017  Darussalam-Toronto    
  SAVE
 10-12-2017  After Zuhar-Cambridge 
  SAVE
 09-12-2017  After- Isha-Masjide Abubakr-Scarborough 
  SAVE
       SAVE
 03-12-2017  Khatme Bukhari-JUI-Johannisburg 
   SAVE
 02-12-2017  Jamia masjid-Lenesia   
   SAVE
 02-12-2017  Darul Ulum Zakariya   
   SAVE
 01-12-2017  Jumuah bayan-Laudium   
   SAVE
 30-11-2017  Venda 
   SAVE
 28-11-2017  Jamia masjid-Azadville  
   SAVE
 28-11-2017  Hamidiya masjid-Johannisburg   
   SAVE
       
 25-11-2017  Opening of Shaikh Abdullah Kapodrvi  academy-Kharod 
   SAVE
 24-11-2017  Jumuah bayan-Paththarwali masjid-Ahmedabad    SAVE
 24-11-2017  Faizanul Quran-Ahmedabad 
   SAVE
22-11-2017  Masjide Ali-Rander  
   SAVE
 17-11-2017  Kosadi 
   SAVE
 16-11-2017  Kawli      SAVE
 10-11-2017  Aasam    SAVE
       
 05-11-2017  Bayan for masturat -Tauheedul Islam-Blackburn 
   SAVE
 04-11-2017  Khatme Bukhari-Manchester   
   SAVE
 04-11-2017  Final lesson of Seerah programme-Tauheedul Islam-Blackburn  
   SAVE
 04-11-2017  After Fajar-Tauheedul Islam-Blackburn   
   SAVE
 03-11-2017  Jumuah bayan-Tauheedul Islam-Blackburn  
   SAVE
 04-11-2017  Darul ulum-Blackburn  
   SAVE
 03-11-2017  Masjide Quba-Bradford 
   SAVE
 03-11-2017  Muslim sharif darse-D.U.Bury 
   SAVE
 02-11-2017  Weekly ijtema-Blackburn markaz  
   SAVE
       
 24-10-2017  Chudgar masjid-Surat 
   SAVE
 22-10-2017  Paguthan 
   SAVE
 21-10-2017  Walidain aur awlad ki zimmedariya(students camp)- Surat      SAVE
 20-10-2017  Jumuah bayan-Bharuch    (starting 2 min. missing)    SAVE
 13-10-2017  Her aadmi apni islah ki fikr kre-Kosamba  
   SAVE
 08-10-2017  Takmile hifz-Panoli markaz 
   SAVE
 06-10-2017  Jama masjid-Tarkesar 
   SAVE
  05-10-2017  After Fajar-Belhongle marka z
   SAVE
  05-10-2017  Mudalagai(Karnatak)
   SAVE
30-09-2017  Jamia Sidokar  
   SAVE
 29-09-2017  Masjide Hasnain-Verawal 
  SAVE
 29-09-2017  Bayan for masturat-Verawal  
   SAVE
 29-09-2017  Jumuah bayan-Masjide Falah-Verawal   
  SAVE
 28-09-2017  Minara masjid-Verawal 
   SAVE
 27-09-2017  Masjide Ali rd-Rander 
   SAVE
 22-09-2017  Naye saal ka aagaz qubanio ki yaad dilata he-Kosamba 
   SAVE
 21-09-2017  Bharuch  
   SAVE
 20-09-2017  Ittiba e Sunnat se hi muhabbate Rasul hasil-Bardoli   (MUST)    SAVE
 12-09-2017  Halaate hazira me hamara amal kya ho? -Chudgar masjid-Surat  (MUST)    SAVE
 31-08-2017  Maidane arafat ki Dua      SAVE
       
 08-09-2017  Hujjaj se darrd bhari nasihat-Rayyana ajyad hotel - Macca      SAVE
 29-08-2017  Apne hajj ko mabrur banaye -Azizia-makka  
   SAVE
       
 20-08-2017  Station masjid-Ankleshwer 
   SAVE
   Bihar k sailab zadah ilako ki mamdad kare(CLIP)    SAVE
 18-08-2017  Jumuah bayan-Bharuch    
   SAVE
 12-08-2017  Vadodara      SAVE
 01-08-2017  Shaikh Yunus ra ki kuch yaade-kuch baate-2-Jamiah Hussainiyah-Rander 
   SAVE
 30-07-2017  Rawidra      SAVE
 28-07-2017  Aik hadise qudsi ki tashrih-Kosamba  
   SAVE
 23-07-2017  Final bayan-Hajj jor-Panoli      SAVE
 23-07-2017  Nani Naroli 
   SAVE
 21-07-2017  Qayamat k sawalat-Kharod  
   SAVE
 18-07-2017  Shaikh Yunus ra ki kuch yaade,kuch baate - Surat 
   SAVE
       
 11-07-2017  Taaziyati bayan- Masjide Abubakr-Scarborough     (MUST)    SAVE
       
 08-07-2017  Madina masjid-Panama 
   SAVE
 06-07-2017  Panama 
   SAVE
 05-07-2017  Madina masjid-Panama 
   SAVE
       SAVE
 03-07-2017  After Fajar-Barbados 
   SAVE
 02-07-2017  After Isha-barbados 
   SAVE
 02-07-2017  After Fajar-Barbados 
   SAVE
 01-07-2017  After Isha-Jama masjid-barbados    SAVE
 01-07-2017  After Fajar-Barbados 
   SAVE
 30-06-2017  After Isha-Madina masjid-Barbados   
   SAVE
       
 29-06-2017  Masjide Noor-Vancouver
   SAVE
 28-06-2017  Masjide Noor-Vancouver 
   SAVE
 27-06-2017  Masjide Noor-Vancouver 
   SAVE
 25-06-2017  Eidul fitr bayan -Masjide Abubakr-Scarborough  
   SAVE
 23-06-2017  Jumuah bayan -Masjide Abubakr-Scarborough  

 SAVE
 22-06-2017  After Asar-Masjide Abubakr-Scarborough  
   SAVE
 21-06-2017  After Tarawih-Masjide Abubakr-Scarborough  
   SAVE
 21-06-2017  After Asar-Masjide Abubakr-Scarborough      SAVE
 20-06-2017  After Tarawih-Masjide Abubakr-Scarborough    SAVE
 20-06-2017  After Asar-Masjide Abubakr-Scarborough      SAVE
 19-06-2017  After Tarawih-Masjide Abubakr-Scarborough    SAVE
 19-06-2017  After Asar-Masjide Abubakr-Scarborough 
   SAVE
 18-06-2017  After Tarawih-Masjide Abubakr-Scarborough   
   SAVE
 18-06-2017  After Asar-Masjide Abubakr-Scarborough 
   SAVE
 18-06-2017  After Zuhar-Cambridge   
   SAVE
 18-06-2017  After Fajar-70 musalla -Scarborough       SAVE
 17-06-2017  After Zuhar-Masjide Abubakr-Scarborough 
   SAVE
 17-06-2017  After Fajar-Masjide Usman       SAVE
 16-06-2017  After Asar-Masjide Abubakr-Scarborough      SAVE
 16-06-2017  Jumuah bayan-Masjide Abubakr-Scarborough      SAVE
 16-06-2017  After Fajar-Markham 
   SAVE
 15-06-2017  After Asar-Madina masjid       SAVE
 15-06-2017  After Fajar-Markham      SAVE
 14-06-2017  After Asar-Markham    SAVE
 14-06-2017  After Fajar-Markham 
   SAVE
 13-06-2017  After Asar-Markham    SAVE
 13-06-2017  After Zuhar-70-musalla -Scarborough 
   SAVE
 13-06-2017  After Fajar-Darussalam 
   SAVE
 12-06-2017  After tarawih-Darussalam 
   SAVE
 12-06-2017  After Asar-Darussalam 
   SAVE
 12-06-2017  After Fajar-Nugget 
   SAVE
 11-06-2017  After tarawih-Darussalam 
   SAVE
       SAVE
   UK TOUR
   
 11-06-2017  After Fajar-Uptonelane-London      SAVE
 10-06-2017  After Fajar-Uptonelane-London  
  SAVE
 10-06-2017  After Asar-Uptonelane-London      SAVE
 09-06-2017  After Tarawih-Uptonelane-London  
  SAVE
 09-06-2017  After Asar-Uptonelane-London  
  SAVE
 09-06-2017  Haz.Adam aur Hazrat Yaqub al k beto ka waiqa-Masjide-Noor-Dewsbury 
  SAVE
 08-06-2017  Zakariya masjid-Dewsbury
  SAVE
 08-06-2017  Masjide Noor-Dewsbury 
  SAVE
 07-06-2017  Masjide Salihin-Preston     SAVE
 05-06-2017  Her kaam Allah ki raza k liye-Glouster 
  SAVE
 04-06-2017  After Asar-Jama masjid-Glouster 
  SAVE
 04-06-2017  Bayan for masturat-Jama masjid-Glouster
SAVE
 04-06-2017  After Fajar-Walsall 

SAVE
 03-06-2017  After Asar-Masjide Noor-Glouster
  SAVE
 03-06-2017  Bayan for masturat-Masjide Noor-Glouster 
  SAVE
 02-06-2017  After Asar-Masjide Noor-Glouster 
  SAVE
 02-06-2017  After Fajar-Tauheedul Islam-Blackburn  

SAVE
 01-06-2017  After Asar-Tauheedul Islam-Blackburn  

SAVE
 31-05-2017  Bayan for masturat -Masjide Quba-Bradford  

SAVE
 31-05-2017  Masjide Quba-Bradford 
SAVE
 30-05-2017  Masjide Quba-Bradford 
SAVE
 29-05-2017  Masjide Quba-Bradford 
SAVE
 28-05-2017  Masjide Quba-Bradford 
SAVE
 28-05-2017  After Zuhar-Nurul Islam-Bradford 

SAVE
 27-05-2017  Masjide Quba-Bradford 

SAVE
 25-05-2017  Masjide Ali-Lester
SAVE
 25-05-2017  Masjide Usman (markaz) - Lester
SAVE
 24-05-2017  Jamiah Ulumul Quran-Lester   SAVE
 24-05-2017  Jama masjid-Lester  
SAVE
 23-05-2017  Bayan in girls madarsa-Uptonelane -London   SAVE
 23-05-2017  Masjide Tauheed-London 
  SAVE
       
20-05-2017
 Nikah bayan-Kholwad  
   SAVE
19-05-2017
 Deene Kamil-aur ramazan ki tayyari-Kosamba  
   SAVE
       
14-05-2017
 After Fajar-Limbi   
   SAVE
13-05-2017
 Limbi     
   SAVE
12-05-2017
 Jumuah bayan-Masjide Falah-Lilongwe  
   SAVE
11-05-2017
 Bayan for masturat-Lilongwe 
   SAVE
11-05-2017  15th shaban-bayan-Lilongwe 
   SAVE
       
07-05-2017
 Annual Jalsa - Riyazul-ulum-Kosamba 
   SAVE
07-05-2017
 Annual Jalsa-Aanan d
   SAVE
06-05-2017
 Annual Jalsa - Ratanpur 
   SAVE
06-05-2017
 Takmile hifz - Bawalchudi 
   SAVE
05-03-2017
 Annual Jalsa -  Faiznul Quran-Ahmedabad 
   SAVE
05-05-2017
 Jumuah Bayan - Tharad  
   SAVE
05-03-2017
 Annual Jalsa - kakoshi 
   SAVE
04-03-2017
 Annual jalsa-Kharod  
   SAVE
04-03-2017
 Annual Jalsa - Vadali      SAVE
03-05-2017
 Khatme Bukhari-Naroli 
   SAVE
03-05-2017
 Her chiz me sifate Ahsan peda kre-Kim 
   SAVE
02-05-2017
 Maktab jalsa-Bodhan 
   SAVE
01-05-2017
 Jamiah Abu Hurairah-Kosamba 
   SAVE
29-04-2017
 Khatme Bukhari-Jamia Sidokar  
   SAVE
29-04-2017
 Masjide Falah-Verawal  
   SAVE
29-04-2017
 Bayan for masturat-Verawal  
   SAVE
23-04-2017
 Madarsa Hayatussalihat-Panoli 
   SAVE
23-04-2017
 Godhra  
   SAVE
22-04-2017
 Opening of masjid - Naroli      SAVE
21-04-2017
 Haz.Ali rd k kuch aqwal-Masjide Ali-Rander 
   SAVE
17-04-2017
 Khatme Bukhari-Faizanul Quran-Ahmedabad 
   SAVE
09-04-2017
 Takmile hifz & Khatme Bukhari-Kathor  (MUST)    SAVE
07-04-2017
 Sihat & fursat-Zindagi kA azim sarmaya-Valak 
   SAVE
06-04-2017
 Khatme Bukhari-Tankaria 
   SAVE
04-04-2017
 Khatme Bukhari in Madarsa for masturat -Surat       SAVE
       
   Zambia tour
   
03-04-2017
 Jamiah Zainab rd
   SAVE
01-04-2017
 Makeni    SAVE
01-04-2017
 Jamia Islamia Makeni
   SAVE
31-03-2017
 Masjide Noor-Lusaka
   SAVE
30-03-2017
 Jama masjid - Lusaka
   SAVE
       
25-03-2017
 Kosadi 
   SAVE
24-03-2017
 Ruju ilallah-Mosali 
   SAVE
23-03-2017
 Mijaze nubuwwat-Kadi  
   SAVE
17-03-2017
 Jumuah bayan-Jama masjid-Surat      SAVE
05-03-2017
 Dehgam 
   SAVE
03-03-2017
 Ratlam     SAVE
03-03-2017
 Bayan in muallimaat-Dahod 
   SAVE
03-03-2017
 Dahod 
   SAVE
22-02-2017
 After Isha-Uptonelane - London 
   SAVE
20-02-2017
 After Isha-Darussalam-Toronto 
   SAVE
20-02-2017
 After Zuhar-Masjide Abubakr-Scarborough      SAVE
20-02-2017
 After Fajar- markham masjid      SAVE
20-02-2017
 Madina-masjid - Toronto    SAVE
19-02-2017
 Final bayan- spiritual retreat-Madina-masjid - Toronto      SAVE
19-02-2017
 After Zuhar- spiritual retreat-Madina-masjid - Toronto    SAVE
18-02-2017
 After Zuhar- spiritual retreat-Madina-masjid - Toronto   
   SAVE
17-02-2017
 After isha- spiritual retreat-Madina masjid   - Toronto    SAVE
17-02-2017
 Jumuah bayan-Madina masjid-Toronto    SAVE
       
09-02-2017
 Diwa      SAVE
09-02-2017
 Varethi 
   SAVE
08-02-2017
 Hadise Kaab bin malik rd k fawaid-Surat  
   SAVE
05-02-2017
 Monthly-hadis-majlis-Kharod 
   SAVE
05-02-2017
 Nikah bayan -Kharod 
   SAVE
03-02-2017
 Ae insan! apne aap pr gaur kr-Kosamba 
   SAVE
02-02-2017
 Quran shauq se parhiye-Surat   (MUST)    SAVE
31-01-2017
 Quran w hadis ki kuch misale-Khub sahab-masjid 
   SAVE
28-01-2017
 Panoli 28-01-2017
   SAVE
13-01-2017
 Tauheed aur Risalat-Kosamba 
   SAVE
07-01-2017
 Aadabe zindagi-Vyara  (MUST)    SAVE
06-01-2017
 Jumuah bayan - Bharuch      SAVE
05-01-2017
 Madarsa Hayatussalihat-Panoli 
   SAVE
       
30-12-2016
 Jama masjid-Kharod 
   SAVE
23-12-2016
 Asal Kamiyabi-Rander   
   SAVE
22-12-2016
 Husne Muasharat-Alipor  
   SAVE
10-12-2016  Apni Zindagi Seerat k mutabiq- banao-Daman  
   SAVE
09-12-2016  Azmate Rasul SAW Surah Dhuha ki roshni-me- Kacholi 
   SAVE
02-12-2016  Jumuah bayan-Chowk bazar -Surat      SAVE
01-12-2016  Ibadat aur Dawat-Weekly ijtema -Surat markaz   (MUST)    SAVE
26-11-2016  Limbi  - Malawi
   SAVE
25-11-2016  Jumuah bayan-Rander  
   SAVE
22-11-2016  Moujuda halat me ulama ki zimmedariya-Kharod  
   SAVE
18-11-2016  Masjide Quba - Surat  
   SAVE
17-11-2016  Kalakacha       SAVE
11-11-2016  markaz masjid - Godhra  
   SAVE
11-11-2016  Jumuah bayan-Masjide Darussalam-Godhra       SAVE
10-10-2016  Bhadi 
   
06-11-2016  Islahi majlis-Kharod 
   SAVE
05-11-2016  Kosad  
   SAVE
04-11-2016  Jumuah bayan-Mosali    SAVE
03-11-2016  Bayan in Weekly ijtema-Kathor    (MUST)    SAVE
03-11-2016  Kosamba 
   SAVE
01-11-2016  Khidmat ki fazilat-Rander  
   SAVE
23-10-2016  Bayan in lawyers and Professionals - Ahmedabad 
   SAVE
23-10-2016  Takmile hifz jalsa-Lunawada  
   SAVE
22-10-2016  Sada e ittihad conference(Jamiat e Ulama) - Surat 
   SAVE
18-10-2016  Maujuda halaat me hamara radde amal kya ho? -Surat      SAVE
17-10-2016
 lama ijtema about Muslim personal law-Kharod   (MUST)    SAVE
10-10-2016
 After fajar-Masjide Nuru Islam-Saint Denis-Reunion 06-10 (with french trans    SAVE
09-10-2016
 After fajar-Atyabul masajid-Saint Pierre-Reunion      SAVE
07-10-2016
 Khatme Quran jalsa -Lataniers      SAVE
07-10-2016
 Jumuah bayan-Masjide Nurul Islam-Saint Denis      SAVE
07-10-2016
 After fajar-Masjide Nuru Islam-Saint Denis-Reunion   (with french trans    SAVE
06-10-2016
 After Magrib-Masjide Nuru Islam-Saint Denis-Reunion   (with french trans    SAVE
06-10-2016  After fajar-Masjide Nuru Islam-Saint Denis-Reunion   (with french trans)    SAVE
       
23-09-2016  Imaan aur Akhlaq- Surat (must) 
   SAVE
16-09-2016  Masjide Faruqi-Valak 
   SAVE
13-09-2016  Eidul adha bayan-Kharod 
   SAVE
02-09-2016  Station masjid-Kosamba 
   SAVE
31-08-2016
 Diwa 
   SAVE
28-08-2016
 Chunarwar masjid-Rander 
   SAVE
26-08-2016  Hathuran 
   SAVE
25-08-2016  Hajj tarbiyat jor-Surat 
   SAVE
24-08-2016  Valod 
   SAVE
19-08-2016
 Kosamba - 
   SAVE
12-08-2016
 Jumuah bayan - Mosali 
   SAVE
11-08-2016  Jamiah Hussainiya - 
   SAVE
07-08-2016
Sangli     SAVE
05-08-2016
 Aakhirat ki tayyari-Kharod 
   SAVE
 02-08-2016  Hajj ka safar  - Chudgar masjid-Surat 
   SAVE
 02-08-2016  Kosad      SAVE
 29-07-2016  Husne Akhlaq - Masjide Ali -Rander  
   SAVE
 26-07-2016  Aamale Ramazan per shukr & Istiqamat -Chudgar masjid-Surat 
   SAVE
 23-07-2016  Iftitahe Bukhari-Aasam 
   SAVE
 22-07-2016  Jama masjid-Kharod  
   SAVE
 21-07-2016  Darul ulum Kharod    SAVE
 21-07-2016  Kosamba
   SAVE
 06-07-2016  Eidul fitr-bayan-Masjide-Abubakr-Scarborough 
   SAVE
 05-07-2016  After-isha- Masjide-Abubakr-Scarborough    SAVE
 05-07-2016  After-Asar-Masjide-Abubakr-Scarborough    SAVE
 04-07-2016  After-Tarawih-Masjide-Abubakr-Scarborough  
   SAVE
 03-07-2016  After-Tarawih-Masjide-Abubakr-Scarborough    SAVE
 03-07-2016  After-Asar-Masjide-Abubakr-Scarborough    SAVE
 02-07-2016  After-Tarawih-Masjide-Abubakr-Scarborough    SAVE
 02-07-2016  After-Asar-Masjide-Abubakr-Scarborough    SAVE
 02-07-2016  Bayan for masturat -Masjide-Abubakr-Scarborough    SAVE
 02-07-2016  After Fajar-Markaz masjid-Toronto  
   SAVE
 01-07-2016  Bayan & Dua on khatme Quran-Masjide-Abubakr-Scarborough
   SAVE
 01-07-2016  After-Asar-Masjide-Abubakr-Scarborough    SAVE
 01-07-2016  Jumuah bayan -Masjide-Abubakr-Scarborough
   SAVE
 01-07-2016  After-fajar-Darussalam       SAVE
 30-06-2016  Bayan-Dua-on-khatme-Quran-Greencrest Musllah    SAVE
 30-06-2016  After-Tarawih-Masjide-Abubakr-Scarborough    SAVE
 30-06-2016  After-Asar-Masjide-Abubakr-Scarborough    SAVE
 30-06-2016  After Zuhar - Nugget masjid    SAVE
 30-06-2016  After-Fajar-Stevanvale-musallah 
   SAVE
 29-06-2016  After-tarawih-Whiteby 
   SAVE
 29-06-2016  After-Asar-Masjide-Abubakr-Scarborough    SAVE
 29-06-2016  After Fajar-Markham masjid 
   SAVE
 28-06-2016  After-Tarawih-Masjide-Abubakr-Scarborough    SAVE
 28-06-2016  After-Asar-Masjide-Abubakr-Scarborough
   SAVE
 28-06-2016  After Fajar-Markham masjid     SAVE
 27-06-2016  After-Asar-Masjide-Abubakr-Scarborough
   SAVE
 27-06-2016  Khwab-ki-haqiqat-After-fajar-Toronto-musalla    SAVE
 26-06-2016  After-Tarawih-Masjide-Abubakr-Scarborough    SAVE
 26-06-2016  After-Asar-Masjide-Abubakr-Scarborough    SAVE
 26-06-2016  Bayan-for-masturat-Masjide-Abubakr-Scarborough 
   SAVE
 26-06-2016  After fajar-Darussalam-Toronto 
   SAVE
 25-06-2016  After Asar-Masjide Abubakr-Scarborough 
   SAVE
 25-06-2016  Bayan for masturat-Cambridge 
   SAVE
 25-06-2016  After Fajar-Cambridge 
   SAVE
 24-06-2016  After Asar-Cambridge      SAVE
       
 24-06-2016  After Fajar- Khatme nubuwwat center-London      SAVE
 23-06-2016  After Asar-Quwwatul islam-London 
   SAVE
 22-06-2016  After Asar- masjid e Noor-Glouster    SAVE
 22-06-2016  After Zuhar-Masjide Noor-Glouster 
   SAVE
 21-06-2016  Islamic Dawah academy- Lester 
   SAVE
 21-06-2016  After Asar-Jama masjid-Glouster       SAVE
 20-06-2016  After Asar-Jama masjid-Glouster      SAVE
 20-06-2016  Jame masjid-Swindon 
   SAVE
 19-06-2016  After Magrib-masjide Falah-Cheltenham 
   SAVE
 19-06-2016  After Asar-Jama masjid-Glouster    SAVE
 19-06-2016  Bayan for masturat-Glouter   
   SAVE
 18-06-2016  After Asar-Jama masjid-Glouster    SAVE
 18-06-2016  Bayan for masturat-Glouter  
   SAVE
 17-06-2016  After Asar-Jama masjid-Glouster 
   SAVE
 17-06-2016  Jumuah bayan - Nuneton 
   SAVE
 16-06-2016  Masjide Ali-Lester
   SAVE
 16-06-2016  Madani center-Lester 
   SAVE
 15-06-2016  Masjide Falah-Preston  
   SAVE
 15-06-2016  Masjid e tauheedul islam-Blackburn     SAVE
 14-06-2016  Masjid e tauheedul islam-Blackburn     SAVE
 14-06-2016  After Asar-Jama masjid-Blackburn 
   SAVE
 13-06-2016  Masjide Salam-Preston 
   SAVE
 12-06-2016  Zakariya masjid-Dewsbury 
   SAVE
 12-06-2016  Hadis majlis(Muattain)-Alhashim academy-Batley    SAVE
 12-06-2016  Masjide Hidaya-Dewsbury
   SAVE
 11-06-2016  Zakariya masjid-Dewsbury 11-06-2016    SAVE
 10-06-2016  After Asar- Masjide Quba-Bradford     SAVE
 09-06-2016  After Asar- Masjide Quba-Bradford     SAVE
 08-06-2016  After Asar- Masjide Quba-Bradford     SAVE
 07-06-2016  After Asar- Masjide Quba-Bradford     SAVE
 06-06-2016  After Asar- Masjide Quba-Bradford 
   SAVE
 04-06-2016  Cumbernauld   
   SAVE
       
 03-06-2016  Ramazan ki tayyari-Kharod 
   SAVE
       
 27-05-2016  After magrib-Lusaka  
   SAVE
 27-05-2016  Jumuah bayan-Lusaka   
   SAVE
 23-05-2016  Madina masjid-Limbi 
   SAVE
 22-05-2016  After magrib-Lilongve    SAVE
 22-05-2016  Bayan for masturat-Lilongve 
   SAVE
 21-05-2016  Bayan in 15th Shaban-Masjide Falah-Lilongwe
   SAVE
       
 16-05-2016  Annual jalsa- Kharod 
   SAVE
 14-05-2016  Belgam    
   SAVE
 13-05-2016  Khatme Bukhari- Jamiah ibne Abbas-Ahmedabad    SAVE
 13-05-2016  afsire Surah Asr-Quraish masjid-Ahmedabad  
   SAVE
 12-05-2016  Khatme Bukhari-Mangrol 
   SAVE
 12-05-2016  Annual jalsaa-Jamia Sidokar 
   SAVE
 11-05-2016  Khushi aur gami-Verawal 
   SAVE
 27-04-2016  Maktab jalsa-Luhara
  SAVE
 14-04-2016  Khatme Mishkat-Nandasan
  SAVE
 10-04-2016  Varethi  
  SAVE
 11-04-2016  Khatme Bukhari-Madarsa Islahul banat - Surat  
  SAVE
 07-04-2016  After Asar - Kharod ijtema 
  SAVE
 01-04-2016  After Isha-Godhra   
  SAVE
 01-04-2016  Ulama majlis-Godhra   
  SAVE
 01-04-2016  jumuah bayan-Godhra   
  SAVE
 30-03-2016  Jamia Abu hurairah-Kosamba   
  SAVE
 28-03-2016  Nikah bayan- Munshi masjid - Bharuch     SAVE
 26-03-2016  Zuban aur maal ka wabal-Kosamba     SAVE
 25-03-2016  Majadar 
   SAVE
 20-03-2016  Bayan in ijtemayi nikah-Ahmedabad 
   SAVE
 19-03-2016  Belhongel-karnataka 
   SAVE
 19-03-2016  Dandeli-  Karnataka 
   SAVE
 19-03-2016  Opening of masjid-Karnataka 
   SAVE
 18-03-2016  Bayan for masturat- Belhongel   
   SAVE
 15-03-2016  Aamboli       SAVE
 12-03-2016  Kosadi     LISTEN  SAVE
 11-03-2016  Zalod      LISTEN  SAVE
 11-03-2016  Opening of masjid e Yusuf-Lunawada  LISTEN  SAVE
 11-03-2016  Bayan for masturat-Lunawada    LISTEN  SAVE
 10-03-2016  Preparation of ijtema-Jama masjid-Kharod       LISTEN  SAVE
 04-03-2016  Hathuran   
 LISTEN  SAVE
 28-02-2016  Varethi 
 LISTEN  SAVE
 26-02-2016  After Jumuah - Zhalra Patan 
 LISTEN  SAVE
 26-02-2016  Markaz masjid - Zhalra Patan(Rajasthan) 
 LISTEN  SAVE
 19-02-2016  Masjide Aqsa-Surat 
 LISTEN  SAVE
 12-02-2016  Varediya 
 LISTEN  SAVE
 12-02-2016  Hazrat Yunus al ki jame dua-Sitpon        LISTEN  SAVE
 10-02-2016  Kosad    
 LISTEN  SAVE
 05-02-2016  Bayan in golden jubilee function of coollege- Melwishram  
 LISTEN  SAVE
 05-02-2016  Tafsir Surah Humazah - Vellor - 
 LISTEN  SAVE
 31-01-2016  Hathuran  
 LISTEN  SAVE
 30-01-2016  Hathoda 
 LISTEN  SAVE
 26-01-2016  After magrib-Solapur 
 LISTEN  SAVE
 26-01-2016  Bayan for masturat-Solapur 
 LISTEN  SAVE
 19-01-2016  Bayt majlis - Kathor     LISTEN  SAVE
 16-01-2016  Itarwa     LISTEN  SAVE
 16-01-2016  Kathodara 
 LISTEN  SAVE
 15-01-2016  Bharuch      LISTEN  SAVE
 14-01-2016  Tadkesar     LISTEN  SAVE
 14-01-2016  Chudgar masjid-Surat     LISTEN  SAVE
 13-01-2016  Harangam     LISTEN  SAVE
 08-01-2016  Payame Insaniyat-Umarwada     LISTEN  SAVE
 02-01-2016  Kharod  
 LISTEN  SAVE
 01-01-2016  Valan    LISTEN  SAVE
 25-12-2015  Ruh ki islaah-Kosamba      LISTEN  SAVE
 24-12-2015  Kosamba       LISTEN  SAVE
   Canada tour    
 21-12-2015  Cambridge     LISTEN  SAVE
 20-12-2015  Reconnect with creator programme-Cambridge  (with eng. translation)  LISTEN  SAVE
 19-12-2015  Bayan-for-masturat- Waterlu     LISTEN  SAVE
 19-12-2015  Reconnect with creator programme-Cambridge  (with eng. translation)  LISTEN  SAVE
 18-12-2015  Reconnect with creator programme-Cambridge    LISTEN  SAVE
 18-12-2015  Masjid-e-Abubakar-Scarborough   LISTEN  SAVE
 17-12-2015  Reconnect with creator programme-Cambridge     LISTEN  SAVE
   

 15-12-2015  Sahaba rd ki nigah me aap saw ka makam - Surat    LISTEN  SAVE
 14-12-2015  Gustakhe Rasool SAW k khilaf ahtijaji jalsa & Seeratun Nabi-Kathor 
 LISTEN  SAVE
 11-12-2015  Mosali    LISTEN  SAVE
 10-12-2015  Minara masjid-Bardoli     LISTEN  SAVE
 10-12-2015  Darul ulum Kantharia     LISTEN  SAVE
 10-12-2015  Darul ulum Kharod     LISTEN  SAVE
 27-11-2015  Masjid e Noor-Bharuch       LISTEN  SAVE
 13-11-2015  Bayan for masturat-Verawal  LISTEN  SAVE
 13-11-2015  Jumuah bayan-Masjide Falah-Verawal  
 LISTEN  SAVE
12-11-2015
 Taqwa ka libas-Mangrol  
 LISTEN  SAVE
12-11-2015
 Bayan for teachers-Jamia Sidokar  
 LISTEN  SAVE
09-11-2015
 Opening of masjid e Aisha -Kharod    LISTEN  SAVE
06-11-2015
 Raimoha 
 LISTEN  SAVE
06-11-2015
 Markaz masjid-Patauda    LISTEN  SAVE
05-11-2015
 Takmile hifz-Badnapur    LISTEN  SAVE
31-10-2015  Nikah bayan-Baleshwer     LISTEN  SAVE
28-10-2015  Kothi     LISTEN  SAVE
27-10-2015  Seerat e Hazrat Umar rd-part-2  
 LISTEN  SAVE
26-10-2015  Allah k rang me rang jao - Songarh   
 LISTEN  SAVE
25-10-2015  Kosamba 
 LISTEN  SAVE
23-10-2015  Station masjid-Ankleshwer     LISTEN  SAVE
19-10-2015  Diwa  
 LISTEN  SAVE
18-10-2015  Seerat e Hazrat Umar rd-Rander    (MUST)  LISTEN  SAVE
09-10-2015  Hari nagar-Udhna  
 LISTEN  SAVE
08-10-2015  Vapi  
 LISTEN  SAVE
05-10-2015  Baleshwer  
 LISTEN  SAVE
02-10-2015  Maut ki yaad-gaflat ka ilaj -Tadkesar  
 LISTEN  SAVE
28-09-2015  Tafsire Surah Asr - ilol
 LISTEN  SAVE
28-09-2015  Masturat-bayan - ilol  
 LISTEN  SAVE
25-09-2015  Seerate Ibrahim al. k kuch pehlu (eidul adha bayan) -Kharod 
 LISTEN  SAVE
19-09-2015  Kharod      LISTEN  SAVE
13-09-2015
 Bayan for Talaba- JHI-Kathor  LISTEN  SAVE
13-09-2015
 Bayan for Asaatiza -JHI - Kathor   (only for ulama)  LISTEN  SAVE
11-09-2015
 After magrib-K. H. Mat Hr Sec School-Melwishram  LISTEN  SAVE
11-09-2015
 Jumuah bayan -A.Hakim college Masjid-Melwishram   LISTEN  SAVE
11-09-2015
 Bayan in talaba - Miftahul ulum-Melwishram  LISTEN  SAVE
10-09-2015
 Bayan in Professionals-Melwishram  LISTEN  SAVE
10-09-2015
 After asar-Khanqahe Naqshbandiyah-Melwishram  LISTEN  SAVE
10-09-2015
 Bayan in Masturat--Melwishram  LISTEN  SAVE
10-09-2015
 Bayan in Ulama- Masjid e Taneem-Melwishram     LISTEN  SAVE
07-09-2015
 Taaziyati Jalsa for Ml Sher Ali sb ra -Tadkeser
 LISTEN  SAVE
04-09-2015
 Jumuah bayan-Salabatpura-Surat    LISTEN  SAVE
30-08-2015
 Quraan - pareshanio ka ilaj -Lunawada  (Must)  LISTEN  SAVE
30-08-2015
 Bayan for masturaat-Lunawada   LISTEN  SAVE
28-08-2015
 Jumuah bayan- Mosali    LISTEN  SAVE
14-08-2015
 Madressa Muhammadiyah-Sagrampura-Surat  LISTEN  SAVE
14-08-2015
 Badi-masjid-Sagrampura-Surat  
 LISTEN  SAVE
07-08-2015
 Zuban ki hifazat-Kosamba    LISTEN  SAVE
04-08-2015
 Kya isi ka naam ilm hai-Kharod      (Must for Ulama/Talaba)  LISTEN  SAVE
       
       
24-07-2015 
 Makki masjid-Barbados  
 LISTEN  SAVE
23-07-2015 
 Barbados 
 LISTEN  SAVE
       
22-07-2015
 Fajr - Darse Hadees - Madina Masjid - Panama 
 LISTEN  SAVE
21-07-2015
 After Isha - Jumma Masjid - Panama  LISTEN  SAVE
21-07-2015
 Fajr - Darse Hadees - Madina Masjid - Panama - 
 LISTEN  SAVE
20-07-2015
 Panama  LISTEN  SAVE
20-07-2015
 Fajr - Darse Hadees - Madina Masjid - Panama -
 LISTEN  SAVE
       
31-07-2015
 Jumuah-bayan-Scarborough   LISTEN  SAVE
18-07-2015
 Eid bayan--Masjide Abu bakr-Scarborough  (NEW)
 LISTEN
 SAVE
17-07-2015
 After Tarawih-Masjide Abu bakr-Scarborough  LISTEN  SAVE
17-07-2015
 After-Asar-Masjide Abu bakr-Scarborough  LISTEN  SAVE
17-07-2015
 Jumuah-bayan-Masjide-Abu bakr-Scarborough  LISTEN  SAVE
16-07-2015
 After Tarawih-Masjide Abu bakr-Scarborough  LISTEN
 SAVE
16-07-2015
 After-Asar-Masjide Abu bakr-Scarborough  LISTEN  SAVE
15-07-2015
 After-Isha-Masjide Abu bakr-Scarborough  LISTEN  SAVE
13-07-2015  After Fajr - Markham Masjid    LISTEN  SAVE
12-07-2015
 After Tarawih-Masjide Abu bakr-Scarborough  LISTEN  SAVE
12-07-2015
 After Asar-Masjide Abu bakr-Scarborough  LISTEN  SAVE
12-07-2015
 Amaale saliha-Cambridge   LISTEN  SAVE
11-07-2015
 After Tarawih-Masjide Abu bakr-Scarborough  LISTEN  SAVE
11-07-2015  After Asar-Masjide Abu bakr-Scarborough  LISTEN  SAVE
11-07-2015
 Bayan-for-masturat-Scarborough   LISTEN  SAVE
10-07-2015
 After Tarawih-Masjide Abu bakr-Scarborough  LISTEN  SAVE
10-07-2015
 After Asar-Masjide Abu bakr-Scarborough
 LISTEN  SAVE
10-07-2015
 Jumuah-bayan-Masjide-Abu bakr-Scarborough  LISTEN  SAVE
09-07-2015
 After Asar-Masjide Abu bakr-Scarborough  LISTEN  SAVE
09-07-2015
 After Fajr - IFT- Toronto
 LISTEN  SAVE
08-07-2015
 After Tarawih-Masjide Abu bakr-Scarborough
 LISTEN  SAVE
08-07-2015
 After Asar-Masjide Abu bakr-Scarborough
 LISTEN  SAVE
08-07-2015
 After Fajr - Markham Masjid   LISTEN  SAVE
07-07-2015
 Bayan for masturaat - Markham Masjid   LISTEN  SAVE
07-07-2015
 After Fajr - Markham Masjid  
 LISTEN  SAVE
06-07-2015
 Ramazan ka aakhri ashra- Masjid e Abubakr-Scarborough 
 LISTEN  SAVE
06-07-2015
 After Fajr - Markham Masjid    LISTEN  SAVE
       
   UK TOUR
   
 04-07-2015  Jama masjid-Glouster
LISTEN SAVE
 03-07-2015  Jama masjid-Glouster
LISTEN SAVE
 02-07-2015  Jama masjid-Glouster  
LISTEN SAVE
 01-07-2015  Masjid e Noor-Glouster LISTEN SAVE
 01-07-2015  Masjid-e-Umar-Glouster
LISTEN SAVE
 30-06-2015  Masjid e Noor-Glouster
LISTEN SAVE
 29-06-2015  Masjid e Noor-Glouster  
LISTEN SAVE
 28-06-2015  Masjide Muaz bin Jabal-Leicester LISTEN SAVE
 28-06-2015  Masjid e Ali-Leicester- 
LISTEN SAVE
 28-06-2015  Nuneton   LISTEN SAVE
 27-06-2015  Jama masjid-Blackburn  
LISTEN SAVE
 27-06-2015  After Fajar- Zakariya masjid - Bolton    LISTEN SAVE
 26-06-2015  After Asar- Zakariya masjid - Bolton  
LISTEN SAVE
 26-06-2015  Jumuah bayan-Tauheedul Islam-Blackburn    LISTEN SAVE
 25-06-2015  Quwwatul Islam Masjid-Preston    
LISTEN SAVE
 24-06-2015 
 Zakariya-masjid-Dewsbury LISTEN SAVE
 23-06-2015 
 Zakariya-masjid-Dewsbury 
LISTEN SAVE
 21-06-2015  After Asr - Masjid e Quba-Bradford 
LISTEN SAVE
 21-06-2015  Bayan for Masturaat-Bradford 
LISTEN SAVE
 21-06-2015  Nurul Islam Masjid -Bradford
LISTEN SAVE
 21-06-2015  Masjid AbuBakr Bradford  
LISTEN SAVE
 20-06-2015  After Asr - Masjid e Quba-Bradford 
LISTEN SAVE
 19-06-2015  After Asr - Masjid e Quba-Bradford 
LISTEN SAVE
 19-06-2015  Jumuah Bayan-Masjid e Quba-Bradford 
LISTEN SAVE
 18-06-2015  After Asr - Masjid e Quba-Bradford 
LISTEN
SAVE
       
 15-06-2015  Opening of markaz masjid-Panoli  LISTEN  SAVE
       
 10-06-2015  Jamia Masjid - Lenesia 
 LISTEN  SAVE
 09-06-2015  Jama masjid - Azaadville  
 LISTEN  SAVE
 08-06-2015  New town masjid-johannesburg 
 LISTEN  SAVE
       
 31-05-2015  Karmali      LISTEN  SAVE
 30-05-2015  Sherpura(Palanpur) 
 LISTEN  SAVE
 30-05-2015  Jodhpur-    
 LISTEN  SAVE
 29-05-2015  Jamia Faizanul-Quran-Ahmedabad  
 LISTEN  SAVE
 29-05-2015  Markaz-masjid-Patan  
 LISTEN  SAVE
 29-05-2015  Jamiah Naziriyah - Kakoshi 
 LISTEN  SAVE
 27-05-2015  Ilm aur Akhlaq - Kharod  27-05-2015  (MUST)  LISTEN  SAVE
 27-05-2015  Madressa-Tajweedul-Quraan-Kim  
 LISTEN  SAVE
 24-05-2015  Jamia Sidokar     LISTEN  SAVE
 24-05-2015  Khatme Bukhari-Mangrol- 
 LISTEN  SAVE
 23-05-2015  Allah-ka-nizaam - Daman   
  LISTEN  SAVE
       
   Canada tour
   
       
 19-05-2015  Malton     LISTEN  SAVE
 18-05-2015  Masjid-e-Darrussalam  
 LISTEN  SAVE
 18-05-2015  Markaz masjid-Toronto 
 LISTEN  SAVE
 17-05-2015  Islahe Muashara-Madina-masjid   LISTEN  SAVE
 17-05-2015  Bayan for Masturat - Madina Masjid  
 LISTEN  SAVE
 16-05-2015  Before-Asar-Madina-masjid-
 LISTEN  SAVE
 15-05-2015  After Magrib-Madina Masjid-Toronto 
 LISTEN  SAVE
 14-05-2015  Masjid e Abu bakar - Scarborough 
 LISTEN  SAVE
       
 04-05-2015  Kharod  
 LISTEN  SAVE
 04-05-2015  Bodhan 
 LISTEN  SAVE
 01-05-2015  Bahrul-uloom-Patoda  
 LISTEN  SAVE
 01-05-2015  Akhteri-masjid-Bid  
 LISTEN  SAVE
 01-05-2015  Anwaa 
 LISTEN  SAVE
 03-05-2015  Khatme Bukhari - Kathor
 LISTEN  SAVE
 29-04-2015  Luhara 
 LISTEN  SAVE
 25-04-2015  Hayatussalihat-Panoli  
 LISTEN  SAVE
 27-04-2015  Vankaner     LISTEN  SAVE
 26-04-2015  Hazrat Isa Al ki aik Quraani dua - Surat 
 LISTEN  SAVE
 24-04-2015  Jama masjid-Kharod 
 LISTEN  SAVE
 23-04-2015  Sitpon 
 LISTEN  SAVE
 19-04-2015  Akhlaqe Nabwi SAW zindagi me lao - Bardoli   LISTEN  SAVE
 19-04-2015  Hamare Akabire Deoband - Darul Ahsan - Bardoli  
 LISTEN  SAVE
 17-04-2015  Dabhoi  
 LISTEN  SAVE
 03-04-2015  Diwa    LISTEN  SAVE
 02-04-2015  Iklera     LISTEN  SAVE
 01-04-2015  Kosamba     LISTEN  SAVE
 30-03-2015  Kosadi  
 LISTEN  SAVE
 26-03-2015  Belgam ( Karnataka )
 LISTEN  SAVE
 26-03-2015  Belgongle  ( Karnataka )  
 LISTEN  SAVE
 21-03-2015  Mangrol 
 LISTEN  SAVE
 20-03-2015  Panoli  
 LISTEN  SAVE
 20-03-2015  Apne business ko haram se bachaye-Surat     (MUST)  LISTEN  SAVE
 19-03-2015  Manubar   
 LISTEN  SAVE
 15-03-2015  Quran se apni islah kare -Taraj    (MUST)  LISTEN  SAVE
 15-03-2015  Bodhan  
 LISTEN  SAVE
 08-03-2015  Bayan-in-ijtimayi-nikah-Ahmedabad  
 LISTEN  SAVE
 06-03-2015  Station-masjid-Ankleshwer 
 LISTEN  SAVE
 20-02-2015  Makhluk k huquq - Kosamba   
 LISTEN  SAVE
 08-02-2015  Tauheed per istiqamat -Waqt ka sabse bada taqaza - Rander  LISTEN  SAVE
 08-02-2015  Jamiah Hussainiyah-Rander 
 LISTEN  SAVE
 18-01-2015  Jama masjid - Kharod  
 LISTEN  SAVE
       
 11-01-2015  Surti masjid-Rangun    LISTEN  SAVE
 11-01-2015  Kotekaing masjid-Rangun(Burma)     LISTEN  SAVE
 11-01-2015  ayan for masturat - Rangun(Burma)     LISTEN  SAVE
 10-01-2015  After fajar - Surti jama masjid-Rangun     LISTEN
 SAVE
 10-01-2015  Mamsa masjid - Rangun     LISTEN  SAVE
 10-01-2015  Bayan for masturat - Rangun(Burma)     LISTEN  SAVE
       
 08-01-2015  Darul ulum - Kharod     LISTEN  SAVE
 07-01-2015  Kapodra    LISTEN  SAVE
 03-01-2015  Ilm ki Ahmiyat - Harangaam  
 LISTEN  SAVE
 01-01-2015  Seeratun-Nabi-SAW-k-mutabik-zindagi-banao-Mangrol
 LISTEN  SAVE
 26-12-2014  Tadkesar  
 LISTEN  SAVE
 26-12-2014  Taamire masjid ki ahmiyat - Mumbai  
 LISTEN  SAVE
 25-12-2014  Aachod     LISTEN  SAVE
 24-12-2014  Duniya ki andhi dor - Mota waracha 
 LISTEN  SAVE
 22-12-2014  Paguthan 
 LISTEN  SAVE
 18-12-2014  Vapi     LISTEN  SAVE
05-12-2014  Mangrol  LISTEN  SAVE
04-12-2014
 Dahod 
 LISTEN  SAVE
29-11-2014
 Tadkesar 
 LISTEN  SAVE
28-11-2014 
 Masjid e Anwar-Surat
 LISTEN  SAVE
20-11-2014
 Mosali 
 LISTEN  SAVE
14-11-2014
 Jama masjid-Kharod
 LISTEN  SAVE
25-10-2014
 Married life k aham usool - Surat     (MUST)  LISTEN  SAVE
24-10-2014
 Namaz ki ahmiyat - Kharod  
 LISTEN  SAVE
17-10-2014  Sabr - Ambiya ki azim sifat - Surat    LISTEN  SAVE
17-10-2014  Quraan ka mojiza - Kholwad 
 LISTEN  SAVE
   Important Clearification regarding clips circutaing in social media  LISTEN  SAVE
10-10-2014
 Bodhan 
 LISTEN  SAVE
06-10-2014
 Qurbani ka paigam (eidul adha bayan)- Kharod  
 LISTEN  SAVE
03-10-2014  Taqwa-Maqsud e Qurbani -  Mosali 
 LISTEN  SAVE
26-09-2014  Arkane arba(Namaz,Roza,Hajj& Zakat) ki hikmate 
 LISTEN  SAVE
   Gairo k Festivals se apni awlado ko bachao (Clip)  LISTEN  SAVE
   Kashmir k sailab zadah logo ki madad krna hamara aik aham fariza(Clip)  LISTEN  SAVE
12-09-2014
 Bharuch
 LISTEN  SAVE
07-09-2014
 Azme mohkam peda kare--Jamiah Haqqaniyah-Kathor    LISTEN  SAVE
05-09-2014  Zikrullah ke fazail aur fawaid- Surat     LISTEN  SAVE
31-08-2014
 Students Jor - Kharod 
 LISTEN  SAVE
29-08-2014
 Na samjoge to mit jaoge ae musalmano-Kosamba  (MUST)  LISTEN  SAVE
   Falastin k tazaa halat me hum kya kare?(short clip)(MUST)  LISTEN  SAVE
26-08-2014  Surah Aadiyat ki tafsir - Surat 
 LISTEN  SAVE
19-08-2014  Masjide Aqsa aur Palastine ki taarikh - Surat (MUST)  LISTEN  SAVE
12-08-2014  Shukrguzar bano, palastine k halat me hum kya kare 
 LISTEN  SAVE
06-08-2014  Masjid e Abu bakar - Scarborough 
 LISTEN  SAVE
03-08-2014  Starting of Bukhari sharif  - Masjid e Abu bakar 
 LISTEN  SAVE
29-07-2014  After Magrib - Masjid e Abu bakar
 LISTEN  SAVE
28-07-2014  Khushi kese manaye (eid bayan)    LISTEN  SAVE
27-07-2014  Rab k Ahsan faramosh na bane  - Masjid e Abu bakar  LISTEN  SAVE
27-07-2014  After Asar - Makki Masjid - Brampton    LISTEN  SAVE
27-07-2014  After fajar - Masjid e Noor     LISTEN  SAVE
26-07-2014  After Tarawih - Masjid e Abu bakar  LISTEN  SAVE
26-07-2014  Surah Yusuf(part 6) - After Aasar - Masjid e Abu bakar  LISTEN  SAVE
26-07-2014  Bayan for masturat - Masjid e Abu bakar    LISTEN  SAVE
25-07-2014  After Tarawih - Masjid e Abu bakar  LISTEN  SAVE
25-07-2014  Jumuah bayan - Masjid e Abu bakar    LISTEN  SAVE
24-07-2014  After Tarawih - Masjid e Abu bakar  LISTEN  SAVE
24-07-2014  Dua after khatme Quraan - Masjid e Abu bakar 
 LISTEN  SAVE
24-07-2014  Surah Yusuf(part 5) - After Aasar - Masjid e Abu bakar 
LISTEN
 SAVE
23-07-2014  Surah Yusuf(part 4) - After Aasar - Masjid e Abu bakar    LISTEN  SAVE
22-07-2014  Surah Yusuf(part 3) - After Aasar - Masjid e Abu bakar    LISTEN  SAVE
21-07-2014  After Tarawih- Darussalam     LISTEN  SAVE
21-07-2014  After Asar - Darussalam  LISTEN  SAVE
20-07-2014  After Fajar - Coopers Masjid 
 LISTEN  SAVE
20-07-2014  After Tarawih - Darus salam  LISTEN  SAVE
20-07-2014  After Asar - Darus salam    LISTEN  SAVE
19-07-2014  Deen ki haqiqat aur surat - After Tarawih - Masjid e Abu bakar 
 LISTEN  SAVE
19-07-2014  Surah Yusuf(part 2) - After Aasar - Masjid e Abu bakar
 LISTEN  SAVE
19-07-2014  Bayan for Masturat - Masjid e Abu bakar  
 LISTEN  SAVE
18-07-2014  Masajid aur Aitikaf - After Tarawih - Masjid e Abu bakar  
 LISTEN  SAVE
18-07-2014  Surah Yusuf(part1) - After Aasar - Masjid e Abu bakar  
 LISTEN  SAVE
18-07-2014  Jumuah bayan - Masjid e Abu bakar    LISTEN  SAVE
17-07-2014  After Tarawih - Masjid e Abu bakar  LISTEN  SAVE
17-07-2014  After Asar - Masjid e Abu bakar 
 LISTEN  SAVE
15-07-2014  After Asar - Markham Masjid 
 LISTEN  SAVE
14-07-2014  After Zuhar - Abubakar Masjid  LISTEN  SAVE
14-07-2014  After Asar - Markham Masjid 
 LISTEN  SAVE
13-07-2014  After Asar - Markham Masjid    LISTEN  SAVE
13-07-2014  After Zuhar - Masjide Abubakar- Scarborough 
 LISTEN  SAVE
12-07-2014  After Tarawih - Markham Masjid 
 LISTEN  SAVE
12-07-2014  After Asar - Markham Masjid    LISTEN  SAVE
       
   UK TOUR
   
       
11-07-2014  After Asr - Nuneaton   LISTEN  SAVE
11-07-2014  Jumuah bayan - Zakaria Masjid - Dewsbury    LISTEN  SAVE
10-07-2014  After Asr - Zakariya Masjid - Dewsbury   LISTEN  SAVE
10-07-2014  Bayan for Masturaat -Zakaria Masjid - Dewsbury     LISTEN  SAVE
09-07-2014  Zakaiya masjid - Bolton 
 LISTEN  SAVE
09-07-2014  After Fajar - Tauheedul Islam - Blackburn   LISTEN  SAVE
08-07-2014  After Asar - Quwwatul Islam - Preston    LISTEN  SAVE
07-07-2014  After Asar-Bradford     LISTEN  SAVE
07-07-2014  Bayan for Masturaat - Bradford     LISTEN
 SAVE
06-07-2014  After Zuhr - Noorul Islam - Bradford 
 LISTEN  SAVE
06-07-2014  Bayan for Masturaat - Noorul Islam - Bradford 
 LISTEN  SAVE
05-07-2014  After Asar-Bradford  
 LISTEN  SAVE
06-07-2014  Masjid e Ali - lester    LISTEN  SAVE
05-07-2014  Masjide Noor - Gloucester   LISTEN  SAVE
04-07-2014  Jumuah Bayan - Masjide Noor - Gloucester 
 LISTEN  SAVE
03-07-2014  Masjide Noor - Gloucester  
 LISTEN  SAVE
02-07-2014  Jame Masjid - Gloucester 
 LISTEN  SAVE
01-07-2014  Jame Masjid - Gloucester
 LISTEN  SAVE
30-06-2014  After maghrib - Masjide Falah - Cheltenham
 LISTEN  SAVE
30-06-2014  Jame Masjid - Gloucester 30-06-2014  LISTEN  SAVE
29-06-2014  Jame Masjid - Gloucester
 LISTEN  SAVE
29-06-2014  Bayan for Masturat - Gloucester   LISTEN  SAVE
28-06-2014  Jame Masjid - Gloucester    LISTEN  SAVE
27-06-2014  After Asar - Upton Lane  - London   LISTEN  SAVE
27-06-2014  Jumuah bayan - Upton Lane  - London   LISTEN  SAVE
26-06-2014  Seven Kings Masjid - Ilford - London    LISTEN  SAVE  
       
20-06-2014  Station Masjid - Kosamba    LISTEN  SAVE
17-06-2014  Jannat ke manazir - Surat    LISTEN  SAVE
08-06-2014  Halate hazira me hamara tarze amal kya ho-Kharod  LISTEN  SAVE
07-06-2014  فاين تذهبون  ( Tum kaha ja rahe ho?) -Kathor 
 LISTEN  SAVE
05-06-2014  Daman 
 LISTEN  SAVE
01-06-2014  Annual Jalsa -Darul Uloon Baroda 
  LISTEN  SAVE
30-05-2014  Minara masjid - Verawal 
 LISTEN  SAVE
29-05-2014  Khatme Bukhari - Mangrol  
 LISTEN  SAVE
29-05-2014  Her Amal tola jayega-Khatme Bukhari - Sidokar 
  LISTEN  SAVE
22-05-2014  Waqia e Meeraj k aham pehlu - Scarborough  
 LISTEN  SAVE
20-05-2014  Cambrige 
 LISTEN  SAVE
18-05-2014  Spiitual-Retreat - Toronto 
 LISTEN  SAVE
17-05-2014  Bayan for masturaat - Madina masjid 
 LISTEN  SAVE
17-05-2014  Spiitual-Retreat - Toronto 
 LISTEN  SAVE
16-05-2014  After Magrib-Spiitual-Retreat - Toronto 
 LISTEN  SAVE
09-05-2014  Aanand   LISTEN  SAVE
09-05-2014  Deeni mijaz banaye - Mosali    (MUST)  LISTEN  SAVE
07-05-2014  Kharod  
 LISTEN  SAVE
04-05-2014  Bodhan 
 LISTEN   SAVE
03-05-2014  Kantharia   
 LISTEN  SAVE
02-05-2014 
 Gher Jannat ka namuna kese bane - Godhra (MUST)  LISTEN  SAVE
01-05-2014
 Weekly Ijtema - Ahmedabad Markaz  LISTEN  SAVE
27-04-2014
 Malod  LISTEN  SAVE
25-04-2014
 Umarwada 
  LISTEN  SAVE
24-04-2014
 Lajpor    LISTEN  SAVE
24-04-2014
 Opening of masjid - Taraj   (MUST)   LISTEN  SAVE
20-04-2014
 Jama masjid - Kharod      LISTEN  SAVE
18-04-2014
 Ittiba e Sunnat - Surat 
  LISTEN  SAVE
17-04-2014
 Kosamdi  
  LISTEN  SAVE
16-04-2014
 Kosadi  
  LISTEN  SAVE
14-04-2014
 Nalasopara - Mumbai  
  LISTEN  SAVE
11-04-2014 
 Taubah aur Istigfar - Surat   LISTEN  SAVE
10-04-2014 
 Vapi 
 LISTEN  SAVE
04-04-2014
 Jama masjid - Kosamba  
 LISTEN  SAVE
28-03-2014
 Ahmedabad   LISTEN  SAVE
28-03-2014
 Paththar wali masjid - Ahmedabad 
 LISTEN  SAVE
21-03-2014
 Allah aur Rasul SAW ki rehmat aur hamara haal  - Kosamba
 LISTEN  SAVE
14-03-2014
 After Magrib - Godhra   
 LISTEN  SAVE
14-03-2014
 Apne baatin ki islah ki fikr kare - Godhra     (MUST)  LISTEN  SAVE
21-02-2014
 Deewa   
 LISTEN  SAVE
20-02-2014
 Baleshwer   
 LISTEN  SAVE
25-01-2014
 Bharuch  
 LISTEN  SAVE
23-01-2014
 Gumbaj wali masjid - Surat  
 LISTEN  SAVE
       
   CANADA TOUR    
19-01-2014
 Healing Hearts event-Masjide-Abubakar-Scarborough 
 LISTEN  SAVE
18-01-2014
 Healing Hearts event-Masjide-Abubakar-Scarborough   (with Eng. trans)  LISTEN  SAVE
17-01-2014
 Healing Hearts event-Masjide-Abubakar-Scarborough   (with Eng. trans)  LISTEN  SAVE
12-01-2014
 Masjid e Rahmah -   Surrey    LISTEN  SAVE
12-01-2014  Jamia Masjid - Surrey - Vancouver  
 LISTEN  SAVE
11-01-2014
 Masjid e Noor - Surrey 
 LISTEN  SAVE
10-01-2014
 Bayan for Masturat - Surrey  
 LISTEN  SAVE
09-01-2014
 Masjid e Noor - Surrey
 LISTEN  SAVE
08-01-2014 
 Malton Masjid-Canada    LISTEN  SAVE
03-01-2014
 Cambridge  
 LISTEN  SAVE
       
   PANAMA TOUR    
       
07-01-2014
 Durud ki fazilat(part 3) -Madina Masjid - Panama 
 LISTEN  SAVE
06-01-2014
 Madina Masjid - Panama 
 LISTEN  SAVE
06-01-2014
 Durud ki fazilat(part 2) -Madina Masjid - Panama 
 LISTEN  SAVE
05-01-2014 
 Jama Masjid - Panama 
 LISTEN  SAVE
05-01-2014
 Durud ki fazilat -Madina Masjid - Panama 
 LISTEN  SAVE
04-01-2014
 Madina Masjid - Panama 
 LISTEN  SAVE
       
   Christmas-aur-Kite-flying-Shariat-ki-tohin-k-kaam(short clip) (MUST)  LISTEN  SAVE
 27-12-2013  Bharuch    LISTEN  SAVE
 22-12-2013  Bayan in Ulema ijtema - Sitpon  
 LISTEN  SAVE
 15-12-2013  Karmad - Bharuch    LISTEN  SAVE
13-12-2013  Allah ki Rahmat - Kosamba  (MUST)  LISTEN  SAVE
 24-11-2013  Bodhan
 LISTEN  SAVE
 23-11-2013  Garden Masjid - Bharuch  
 LISTEN  SAVE
 22-11-2013  Station masjid - Kosamba    LISTEN  SAVE
 15-11-2013  Kamyabi ki raah Waqiya e Karbala ki roshni me  (MUST)  LISTEN  SAVE
 14-11-2013  Vesma  
 LISTEN  SAVE
 08-11-2013  Naye Saal me apna ahtisab kijiye - Sitpon 
 LISTEN  SAVE
 02-11-2013
 Ikhlas ki ahmiyat - Bharuch 
 LISTEN  SAVE
 01-11-2013
 Jitali     LISTEN  SAVE
 29-10-2013  Akaabir Muhaddisin ki zamin(Bukhara,Samarkand) ka ibratnak safar   (MUST)  LISTEN  SAVE
 18-10-2013  Muasharat k Huquq - Mangrol  
 LISTEN  SAVE
 16-10-2013  Qurbaani ki Ruh - Eidul Adha bayan - Kosamba 
 LISTEN  SAVE
 12-10-2013  Panoli 
 LISTEN  SAVE
   Muzaffar nagar ke safar ki Karguzari (MUST)  LISTEN  SAVE
 11-10-2013  Zilhajj k mubarak ayyam aur Sirat e Ibrahim al - Surat
 LISTEN  SAVE
 04-10-2013  Ahmedabad  LISTEN  SAVE
 04-10-2013  Paththar wali masjid - Ahmedabad
 LISTEN  SAVE
 27-09-2013  Taubah - Hamari tamam pareshnio ka hal - Surat 
 LISTEN  SAVE
 20-09-2013  Jama Masjid-Kharod    LISTEN  SAVE
 13-09-2013  Masjid e Noor - Kharod  
 LISTEN  SAVE
 12-09-2013  jamiah Hussainiyah - Rander
 LISTEN  SAVE
 09-09-2013  Naibin e Ambiya bhi Muntkhab he - Kathor  (MUST)  LISTEN  SAVE
 06-09-2013  Allah ki shaan - Station masjid - Kosamba   
 LISTEN  SAVE
 05-09-2013  IftItah of Mishkat sharif - Nandasan   
 LISTEN  SAVE
       
  CANADA TOUR    
       
 25-08-2013  After Magrib - Darussalam masjid LISTEN SAVE
 25-08-2013  After Asar - Stevenvale Musalla LISTEN SAVE
 25-08-2013  Masturat bayan  - Masjid e Abu Bakar  
LISTEN SAVE
 24-08-2013  After Magrib - Whitby Masjid  LISTEN SAVE
 24-08-2013  After Zuhar - Madina masjid - Toronto  LISTEN SAVE
 24-08-2013  After Fajar - Markham masjid     LISTEN SAVE
 23-08-2013  Starting of Jalalain & Mishkat - Masjid e Abu Bakar   LISTEN SAVE
 23-08-2013  Jumuah Bayan - Masjid e Abu Bakar  
LISTEN SAVE
 22-08-2013  After Magrib - Masjid e Abu Bakar LISTEN SAVE
 20-08-2013  After Isha - Malton Masjid 
LISTEN SAVE
       
   BARBADOSE TOUR    
       
 19-08-2013  After Isha - Jama masjid - Barbados  LISTEN SAVE
 18-08-2013  After Isha - Madina masjid - Barbados   LISTEN SAVE
 17-08-2013  After Isha - Makki masjid - Barbados   LISTEN SAVE
 16-08-2013  After Isha - Jumuah masjid - Barbados   LISTEN SAVE
 16-08-2013  Before Jumuah - Makki masjid - Barbados  
LISTEN SAVE
       
 11-08-2013  Ramzan baad zindagi me tabdili lao - Surat   LISTEN SAVE
 09-08-2013  Eid Bayan - Station masjid - Kosamba 
LISTEN SAVE
       
   RAMAZAN 2013
   
       
  UK tour
   
       
 07-08-2013  Upton lane - London  
LISTEN SAVE
 05-08-2013  After Asar - Jama Masjid Glouster  
LISTEN SAVE
 04-08-2013  Masturat Bayaan - Glouster 
LISTEN SAVE
 04-08-2013  After Asar - Jama Masjid Glouster 
LISTEN SAVE
 03-08-2013  Masturat Bayaan - Glouster  
LISTEN SAVE
 03-08-2013  After Asar - Jama Masjid Glouster  
LISTEN SAVE
 01-08-2013  Jama Masjid - Preston 
LISTEN SAVE
 31-07-2013  After Asar - Zakariya masjid - Dewsbury   LISTEN SAVE
 30-07-2013  After Asar - Zakariya masjid - Dewsbury   LISTEN SAVE
 29-07-2013  After Asar  - Bradford  LISTEN SAVE
 28-07-2013  After Asar  - Bradford   LISTEN SAVE
 27-07-2013  After Asar  - Bradford 
LISTEN SAVE
 26-07-2013  After Zuhar - Masjid e Ali - Lester    LISTEN SAVE
    LISTEN SAVE
 25-07-2013  After Asar - Kharod  LISTEN SAVE
 25-07-2013  Tafsir e Surah Asr - Kapodra 
LISTEN
SAVE
 24-07-2013  Tafsir e Surah Naas - Kharod 
LISTEN SAVE
 24-07-2013  Hamare Sahaba rd  - Kapodra  LISTEN SAVE
 23-07-2013  Jannat aur jahannum - Kapodra   LISTEN SAVE
 22-07-2013   Tafsir of Surah Falaq - Kharod   LISTEN SAVE
 22-07-2013   Imaan aur Istiqamat - 2  Kapodra   LISTEN SAVE
 21-07-2013  Imaan aur Istiqamat - Kapodra   LISTEN SAVE
 20-07-2013  Ulema ki qadar kijiye (Tafsire Surah Maoon - 3) - Kapodra    LISTEN SAVE
 20-07-2013  Short Tafsir of Surah Quraish - Kharod  
LISTEN SAVE
 19-07-2013  Haram k kaamo se Kamyabi nahi mil sakti(Tafsire Surah Maoon - 2)  - Kapodra  LISTEN SAVE
 19-07-2013  Short Tafsir of Surah Kafiroon(Jumuah bayan) - Kharod  
LISTEN SAVE
 18-07-2013  After Asar - Kharod  
LISTEN SAVE
 18-07-2013  Tazkirah Shah Waliyullah ra & Tafsir e Surah Maoon 1  - Kapodra LISTEN SAVE
 17-07-2013  Taubah aur Istigfar  - Kapodra  
LISTEN SAVE
 17-07-2013  Short Tafsir of  Surah Humazah - Kharod 
LISTEN SAVE
 16-07-2013  Magfirat k bahane - Kapodra    LISTEN SAVE
 16-07-2013  Short Tafsir of Surah Feel - Kharod  
LISTEN SAVE
 15-07-2013 Tafsir of Surah Balad - Kapodra LISTEN SAVE
 15-07-2013  Short Tafsir of Surah  Maoon   - Kharod 
LISTEN SAVE
 14-07-2013  Zuhad aur Tasawwuf  - Kapodra   (MUST) LISTEN SAVE
 14-07-2013  Short Tafsir of Surah Lahab  - Kharod LISTEN SAVE
 13-07-2013  Short Tafsir of Surah kauther - Kharod 
LISTEN SAVE
 12-07-2013  Ahsan faramosh na bane - Kapodra
LISTEN SAVE
 12-07-2013  Luqman Hakim ki nasihate - Kharod 
LISTEN SAVE
 11-07-2013  Durud Sharif aur Nabi SAW ki Shaan  - Kapodra    (MUST) LISTEN SAVE
 10-07-2013  Niyat aur taubah - Kapodra Khanqah   (MUST) LISTEN SAVE
       
 05-07-2013  Mubarak ayyam me Allah ko razi ler ko - Kosamba   (MUST) LISTEN SAVE
 24-06-2013  Bayan about Night of 15th Shaban - Kharod   LISTEN SAVE
 23-06-2013  Annual jalsa - Belhongle
LISTEN SAVE
 14-06-2013  Short Tafsir e Surah Maoon - Mosali
LISTEN SAVE
 12-06-2013  Khatme Bukhari - Jamia Faizanul Quran - Ahmedabad 
LISTEN SAVE
 12-06-2013  Annual Jalsa - Jamia Faizanul Quran - Ahmedabad   LISTEN SAVE
 11-06-2013  Khatme Bukhari - Panoli  
LISTEN SAVE
 09-06-2013  Insaniyat ko achche charactor ki talash - Kathor 
LISTEN SAVE
 08-06-2013  Khatme Bukhari - Sidokar  
LISTEN SAVE
 02-06-2013  Khatme Bukhari - Sufibaug - Surat  
LISTEN SAVE
 27-05-2013  Khatme Bukhari - Jamiah Ibne Abbas  
LISTEN SAVE
 26-05-2013  Khatme Bukhari - Jamnagar  27-05-2013 LISTEN SAVE
 19-05-2013  Khatme Bukhari - Kathor   (MUST)  LISTEN SAVE
 17-05-2013  Tafsir e Surah Quraish(Ahsan faramosh na bano)  
LISTEN SAVE
 11-05-2013  Kantharia
LISTEN SAVE
 10-05-2013  Station masjid - Kosamba LISTEN SAVE
 09-05-2013  Weekly ijtema - Surat markaz LISTEN SAVE
 09-05-2013  Tafakkuh fiddeen - Jamiah Dabhel  
LISTEN SAVE
 03-05-2013  Barish kyo ruk jati he - Paatoda-Bid  LISTEN  SAVE
 02-05-2013  Mizaje Nabwi ko Pechnna Uleema ka wasf (khatme bukhari)  LISTEN  SAVE
 02-05-2013  Bayan in labours of clothe factory  LISTEN  SAVE
 02-05-2013  Jamia Sanaul Huda 
 LISTEN  SAVE
 01-05-2013  Nawapor 
 LISTEN  SAVE
 27-04-2013  Bharuch  
 LISTEN  SAVE
 26-04-2013  Malekpor 
 LISTEN  SAVE
 19-04-2013  Tafsir e Surah Feel- Bodhan 
 LISTEN  SAVE
       
   U.K TOUR BAYANAT
   
 03-04-2013  Jama Masjid - Gloucester  
LISTEN  SAVE
 02-04-2013  Tafseer Surah Nasr - Hidayah Masjid- Manchester  LISTEN  SAVE
 02-04-2013  Quwwatul islam Masjid - Preston  
LISTEN  SAVE
 02-04-2013  Shukr ki Ahmiyat - Madina Masjid -Preston  LISTEN  SAVE
 01-04-2013  Zakariya Masjid - Dewsbury LISTEN  SAVE
 01-04-2013  Tauheedul islam - Blackburn LISTEN  SAVE
 01-04-2013  Markaz masjid - Blackburn LISTEN  SAVE
 31-03-2013  Masjid e Quba - Bradford
LISTEN  SAVE
 30-03-2013  Huddersfield LISTEN  SAVE
 30-03-2013  Takmil e Hifz - Huddersfield   LISTEN  SAVE
 30-03-2013  Lester 
LISTEN  SAVE
 29-03-2013  Plashet grove Masjid - London
LISTEN  SAVE
 29-03-2013  Quwwatul Islam Masjid - London  
LISTEN  SAVE
 27-03-2013  Kosamba 
LISTEN  SAVE
 22-03-2013  Uleema ki Zimmedariya - Amrawati (best ever bayan) LISTEN
 SAVE
 22-03-2013  Jumuah bayan - Amrawati
 LISTEN  SAVE
 22-03-2013  Masturat bayan - Amrawati  
 LISTEN  SAVE
 20-03-2013  Kadod
 LISTEN  SAVE
 17-03-2013  Hadis k liye Aslaf ki qurbaniya-Bayan in Musabaqa of hadis  (must)  LISTEN  SAVE
 15-03-2013  Tafsir e Surah e Maoon-Kosamba  (must)  LISTEN  SAVE
 10-03-2013  Khub sahab Masjid - Surat  
 LISTEN  SAVE
 03-03-2013  Baroda     LISTEN  SAVE
 09-02-2013  Nikah bayan  - Bharuch     LISTEN  SAVE
 25-01-2013  Masjid e Falah - Verawal  
 LISTEN  SAVE
 25-01-2013  Milad ki haqiqat  (must)  LISTEN  SAVE
 24-01-2013  Seerat conference - Mangrol 
 LISTEN  SAVE
 18-01-2013  Nikah bayan - Masjid e Anwar - Surat  
 LISTEN  SAVE
 18-01-2013  Masjid e Anwar - Surat  
 LISTEN  SAVE
 17-01-2013  Seerat ka paigam madaris k talaba k naam -Jamia Kathor
 LISTEN  SAVE
 12-01-2013  Quran aur Sunnat - Najat k do zariye - Dabhel  
 LISTEN  SAVE
 11-01-2013  Tafsir e Surah Humazah - Kosamba LISTEN SAVE
 10-01-2013  Gujarati Bayan in Teachers(non muslims) - Mota waracha School   LISTEN SAVE
 10-01-2013  Bayan in Parents (non muslims)- Mota waracha  School  
LISTEN SAVE
 05-01-2013  Kosad - Surat. 
LISTEN SAVE
 04-01-2013  Degam - Bharuch  
LISTEN SAVE
 04-01-2013  Godhra 
LISTEN SAVE
 03-01-2013  Dawat - Salahiyato ko nikharne wala kaam   (must) LISTEN SAVE
 29-12-2012  Hansot  
LISTEN
SAVE
 28-12-2012
 Ikhar - Bharuch   LISTEN
SAVE
 27-12-2012  Dahod    LISTEN SAVE
 24-12-2012  Akota - Baroda  
LISTEN SAVE
 21-12-2012  Belhongal - Karnataka  
LISTEN SAVE
 14-12-2012  Achche akhlaq vale bano - Surat  
LISTEN
SAVE
 07-12-2012  Gulshan colony - Versowa - Mumbai
LISTEN
SAVE
 07-12-2012  Jama masjid - Surat 
LISTEN SAVE
 02-12-2012  Vadodara 
LISTEN SAVE
 30-11-2012  Hathoda  
LISTEN
SAVE
 30-11-2012  Jama Masjid - Kharod  
LISTEN
SAVE
 25-11-2012
 Nikah bayan - Kosadi ijtema  
LISTEN
SAVE
 23-11-2012  Namaz aur karbala - Surat  
LISTEN SAVE
 21-11-2012  Ijtemagah,Kosadi   
LISTEN SAVE
 16-11-2012  Station masjid - Kosamba  
LISTEN SAVE
 15-11-2012  Baleshwar  
LISTEN SAVE
 11-11-2012  Kala kacha 
LISTEN SAVE
 09-11-2012  Jama masjid - Diwa  LISTEN SAVE
 17-10-2012  Azmate Quraan - Kharod  (must) LISTEN SAVE
 12-10-2012  Jama masjid-Kharod       LISTEN SAVE
 06-10-2012  Nikah bayan - Kathor
LISTEN SAVE
 05-10-2012
 Bado ka ahtiraam kijiye - Khub sahab masJid - Surat 
LISTEN SAVE
 28-09-2012
 Station masjid - Kosamba   LISTEN SAVE
   Response to situation regarding film depicting Prophet (saw)  (clip) LISTEN SAVE
 14-09-2012  Akhlaq aur Ittifaq - Kosamba    (must) LISTEN SAVE
 08-09-2012  After Asar - Kharod Ijtema 
LISTEN SAVE
 07-09-2012  Allah ki pehchan - Olpad  
LISTEN SAVE
 07-09-2012  Jama Masjid - Kharod  
LISTEN SAVE
 19-08-2012  Eid bayan - Jame Abu Bakr,Scarborough  
LISTEN SAVE
 18-08-2012  After Isha - Jame Abu Bakr,Scarborough  
LISTEN SAVE
 17-08-2012  After Asar -Jame Abu Bakr,Scarborough  
LISTEN SAVE
 13-08-2012  After Asar - Jame Abu Bakr,Scarborough 
LISTEN SAVE
 10-08-2012  After tarawih - Darus salam -Toronto  
LISTEN SAVE
 10-08-2012  After asar - Darus salam -Toronto 
LISTEN SAVE
 10-08-2012
 Bayan before jumma - Darus salam -Toronto  
LISTEN SAVE
 09-08-2012  After tarawih - Darus salam -Toronto LISTEN SAVE
 09-08-2012  After asar - Darus salam -Toronto  LISTEN SAVE
 08-08-2012  After tarawih - Darus salam -Toronto LISTEN SAVE
 08-08-2012  After asar - Darus salam -Toronto 
LISTEN SAVE
 07-08-2012  After tarawih - Darus salam -Toronto LISTEN SAVE
 07-08-2012  After asar - Darus salam -Toronto 
LISTEN SAVE
 06-08-2012  After tarawih - Darus salam -Toronto
LISTEN SAVE
 06-08-2012  After asar - Darus salam -Toronto  
LISTEN SAVE
 06-08-2012  Masturat bayan - Darus salam -Toronto 
LISTEN SAVE
 05-08-2012  After asar - masjide saliheen 
LISTEN SAVE
 30-07-2012  Aakhirat ki tayyari karo - after asar      (must) LISTEN SAVE
 29-07-2012  after asar - Jame Abu Bakr,Scarborough 
LISTEN SAVE
 29-07-2012
 Sahaba rd ki Qurbaniya - after asar    LISTEN SAVE
 29-07-2012
 Allah ko pehchano - Masturat bayan     (must) LISTEN SAVE
 28-07-2012
 Tafsir e Surah Fatiha - after asar -  Scarborough     LISTEN SAVE
 27-07-2012  After Tarawih - Jame Abu Bakr,Scarborough    LISTEN SAVE
 27-07-2012  Tafsir e Surah Fatiha - after asar -  Scarborough  
LISTEN SAVE
 27-07-2012  Jumma Bayan - Jame Abu Bakr,Scarborough 
LISTEN SAVE
 25-07-2012  after asar - Jame Abu Bakr,Scarborough 
LISTEN SAVE
 23-07-2012  after asar - Jame Abu Bakr,Scarborough  
LISTEN SAVE
 22-07-2012  after asar - Jame Abu Bakr,Scarborough  
LISTEN SAVE
 22-07-2012  Masturat bayan 
LISTEN SAVE
 21-07-2012  After asar-masjide Abu Bakr,Scarborough  
LISTEN SAVE
 20-07-2012  Gaflat door karo - After tarawih-masjide Abu Bakr,Scarborough LISTEN SAVE
 15-07-2012  Bayan after isha - Jama masjid - Barbados LISTEN SAVE
 15-07-2012  Bayan after fajar - Makki masjid - Barbados  
LISTEN SAVE
 14-07-2012  Bayan after isha Makki masjid - Barbados 
LISTEN SAVE
 14-07-2012  Masturat bayan in girls maktab jalsa  14-07-2012 LISTEN SAVE
 14-07-2012  Bayan after fajar - Makki masjid - Barbados  
LISTEN SAVE
 13-07-2012  After isha - Madina masjid - Barbados 
LISTEN SAVE
 13-07-2012  Ummate Muslimah Par  In’aam- Makki masjid - Barbados  
LISTEN SAVE
 13-07-2012  Jumma and Qayamah - After Fajar bayan  
LISTEN SAVE
 12-07-2012  Maktab jalsa- Makki masjid - Barbados  
LISTEN SAVE
 12-07-2012  Jama masjid- Barbados  
LISTEN SAVE
 28-06-2012  Aane wali Nasl ki fikr kare -Annual jalsa-Kharod (must) LISTEN SAVE
 27-06-2012  Annual Jalsa- Nani Naroli LISTEN SAVE
 24-06-2012  Khatme bukhari - Sido kar 
LISTEN SAVE
 23-06-2012  Annual jalsa -Darul ulum belhongle - Karnataka 
LISTEN SAVE
 22-06-2012  Dunyawi taalim se pehle deeni taalim zaruri he  (must) LISTEN SAVE
 06-06-2012  Khatme Bukhari  - Jamia Rashidiya,Naroli LISTEN SAVE
 03-06-2012  NIkah bayan - Gumbajwali masjid - Surat  
LISTEN SAVE
 01-06-2012  Duniya ki haqiqat-Chudgar masjid - Surat  
LISTEN SAVE
 01-06-2012  Nikah bayan,Chudgar masjid - Surat  
LISTEN SAVE
 12-05-2012  Maktab Jalsa - Kha rod 
LISTEN SAVE
 10-05-2012  Majadar 
LISTEN SAVE
 06-05-2012  Nikah bayan  - Valak
LISTEN
SAVE
 06-05-2012  Bodhan  LISTEN SAVE
 04-05-2012  Islam me pure dakhil ho jao  - Kosamba
LISTEN SAVE
 02-05-2012
 Deen aur Duniya ki Muhabbat.- Kathor LISTEN SAVE
 02-05-2012
 Madaris Taalimgah bhi Tarbiyatgah bhi -Jamia Kathor (MUST) LISTEN SAVE
 28-04-2012  Lajpor 
LISTEN SAVE
 27-04-2012  Maut aik haqiqat he - masjide Aqsa-Surat  (MUST) LISTEN SAVE
 25-04-2012  Anawal
LISTEN
SAVE
 21-04-2012  Sayan 
LISTEN SAVE
 20-04-2012  Jamia Faizanul quraan- Ahmedabad
LISTEN SAVE
 20-04-2012  Aastodia darwaja - Ahmedabad
LISTEN SAVE
 19-04-2012  Visnagar LISTEN SAVE
 14-04-2012  Kibriyai sirf Allah k liye - Limbayat-Surat  (MUST) LISTEN SAVE
 13-04-2012  Umarwada  LISTEN SAVE
 01-04-2012  Nawjawan uleema kese kaam kare- Sitpon  (MUST) LISTEN SAVE
 30-03-2012  Jama masjid - Kharod
LISTEN
SAVE
 24-03-2012
 Dadhal 
LISTEN SAVE
 23-03-2012  Station masjid - Ankleshwar 
LISTEN SAVE
 16-03-2012  Godhra  LISTEN SAVE
 15-03-2012  Dahod  LISTEN SAVE
 11-03-2012  Awlad ki tarbiyat kese kare - jama masjid,Surat   (MUST) LISTEN SAVE
 10-03-2012
 Allah ka khauf asal he - Aalipor  LISTEN SAVE
 09-03-2012  Station masjid - Kosamba
LISTEN SAVE
 04-03-2012  Italwa
LISTEN SAVE
 02-03-2012  Masjide Aqsa-Surat 
LISTEN SAVE
 29-02-2012  Abrama - Nawsari 
LISTEN SAVE
 18-02-2012  Panoli
LISTEN SAVE
 17-02-2012  Limbayat-Surat
LISTEN SAVE
 13-02-2012  Dehgam
LISTEN
SAVE
 27-01-2012  Kholwad LISTEN SAVE
 27-01-2012  Siratunnabi SAW - Kosamba LISTEN SAVE
 26-01-2012  Ahmedabad LISTEN SAVE
 26-01-2012  Hinglot
LISTEN SAVE
 25-01-2012  Nabi saw ka maqam aur aap ki fikre-Surat (MUST) LISTEN SAVE
 19-01-2012  Nani Naroli 
LISTEN SAVE
 15-01-2012  Sifaate nabwi saw per Zindagio ko lao- Iklera
LISTEN SAVE
 13-01-2012  Panoli LISTEN SAVE
 12-01-2012  Siludi
LISTEN SAVE
 04-01-2012  Chudgar masjid - Surat
LISTEN SAVE
 01-01-2012  Hathoda
LISTEN SAVE
       
   2011    
       
 31-12-2011  Saleh muhammed masjid - Kathor
 LISTEN SAVE
 30-12-2011  Insaan apne rab ka bada na shukra he
 LISTEN SAVE
 17-12-2011  Rander
 LISTEN SAVE
 16-12-2011  Sitpon
 LISTEN
SAVE
 11-12-2011
 Last bayan,Dua - Bodhan(panoli ilaqa) Ijtema   LISTEN SAVE
 09-12-2011  Gumbajwali masjid,Surat
 LISTEN SAVE
 05-12-2011
 Muharram ka sabaq-kamyab kon?  LISTEN SAVE
 03-12-2011
 Diwa
 LISTEN SAVE
 01-12-2011  Kharod 
 LISTEN SAVE
 02-12-2011  Apne rab ko razi kr lo - Jama masjid,Surat
 LISTEN SAVE
 29-11-2011  Muharram k bare me nabwi taalim (short clip)  LISTEN SAVE
 25-11-2011  Do tarah k insan(aag wale aur baag wale) -masjide aqsa,Surat
 LISTEN SAVE
 24-11-2011  Bodhan   LISTEN SAVE
 28-10-2011  Station masjid,Kosamba
 LISTEN SAVE
 24-10-2011  Kosamba
 LISTEN SAVE
 22-10-2011  Tasawwuf kya he? ,hajj ka falsafa -Kathor (MUST)  LISTEN SAVE
 16-10-2011  Madaris ka pegam non muslims k naam-Raimoh(Maharastra)(MUST)  LISTEN SAVE
 16-10-2011  Gewrai (Maharastra)  LISTEN SAVE
 14-10-2011  Apne rab Ko pehchano -Jama Masjid - Surat  LISTEN SAVE
 07-10-2011  Seerate Ibrahim al.(Jumma bayan,khutba,salat) - Kharod
 LISTEN SAVE
 30-09-2011  Momin ki kuch sifaat - Jama masjid,Kosamba  LISTEN SAVE
 29-09-2011
 Starting of bukhari - Ahmedabad  LISTEN SAVE
 25-09-2011  Hajj kese kare - Surat 
 LISTEN SAVE
 23-09-2011  Jumma bayan - Station masjid,Kosamba
 LISTEN SAVE
 13-09-2011  Jama masjid - Barbados  LISTEN SAVE
 12-09-2011  Makki masjid - Barbados  LISTEN SAVE
 11-09-2011
 Madina masjid - Barbados  LISTEN SAVE
 10-09-2011
 Makki masjid - Barbados
 LISTEN SAVE
 08-09-2011  Jama Masjid - Panama 
 LISTEN SAVE
 07-09-2011  Madina Masjid - Panama 
 LISTEN SAVE
 06-09-2011
 Madina Masjid - Panama
 LISTEN SAVE
 04-09-2011  After Isha-Masjide Abubakar-Scarborough
 LISTEN SAVE
 31-08-2011  Eidul Fitr bayan-Masjide Abubakar-Scarborough
 LISTEN SAVE
 29-08-2011  Zikr Majlis-After Fajar-Masjid E AbuBakar  LISTEN SAVE
 28-08-2011  After Tarawih-Masjide Abubakar-Scarborough  LISTEN SAVE
 28-08-2011  Darse Surah Fatiha -after asar -Masjide Abubakar-Scarborough  LISTEN SAVE
 28-08-2011  Masturat bayan-Masjide Abubakar-Scarborough  LISTEN SAVE
 27-08-2011  After Tarawih-Masjide Abubakar-Scarborough  LISTEN SAVE
 27-08-2011  After asar-Masjide Abubakar-Scarborough  LISTEN SAVE
 26-08-2011  After Jumma-Masjide Abubakar-Scarborough  LISTEN SAVE
 25-08-2011  After Tarawih-Masjide Abubakar-Scarborough  LISTEN SAVE
 25-08-2011  After asar-Masjide Abubakar-Scarborough  LISTEN SAVE
 24-08-2011  After Tarawih-Masjide Abubakar-Scarborough  LISTEN SAVE
 24-08-2011  After asar-Masjide Abubakar-Scarborough  LISTEN SAVE
 24-08-2011  Zikr Majlis-After Fajar-Masjid E AbuBakar  LISTEN SAVE
 23-08-2011  After Tarawih-Masjide Abubakar-Scarborough  LISTEN SAVE
 23-08-2011  After asar-Masjide Abubakar-Scarborough  LISTEN SAVE
 21-08-2011  After Tarawih-Masjide Abubakar-Scarborough  LISTEN SAVE
 21-08-2011  After asar-Masjide Abubakar-Scarborough
 LISTEN SAVE
 21-08-2011  Masturat bayan-Masjide Abubakar-Scarborough  LISTEN SAVE
 20-08-2011  After Tarawih-Masjide Abubakar-Scarborough  LISTEN SAVE
 20-08-2011  After asar-Masjide Abubakar-Scarborough  LISTEN SAVE
 20-08-2011  Masturat bayan-Masjide Abubakar-Scarborough  LISTEN SAVE
 18-08-2011
 Masjid e Salihim - Mississauga,Canada  LISTEN SAVE
       
 05-08-2011  HAMARE AKABIR KI QURBANIYA, TASIR E S.DHUHA- BRADFORD  LISTEN  SAVE
 05-08-2011  ALLAH SE UMMID  AUR KHOF (JUMMA) - MASJID E QUBA,BRADFORD  LISTEN  SAVE
 04-08-2011  NIYYAT KI  AHHMIYAT - MASJID E QUBA,BRADFORD  LISTEN  SAVE
 03-08-2011  ALLAH KI SAKHAWAT,REHMAT - MASJID E QUBA,BRADFORD  LISTEN  SAVE
 02-08-2011  QURAAN KA RAMZAN SE TALLUK - MASJID E QUBA,BRADFORD  LISTEN  SAVE
 01-08-2011  AZIM UMMAT - MASJID E QUBA,BRADFORD
 LISTEN  SAVE
 31-07-2011  MASJID E ZAKARIYA - DEWSBURY
 LISTEN  SAVE
 29-07-2011  MASJID E FARUQ - WALLSALL
 LISTEN  SAVE
 28-07-2011  MASJID E NOOR - LEICESTER
 LISTEN  SAVE
 27-07-2011  UPTONE LANE MASJID - LONDON
 LISTEN  SAVE
 27-07-2011  LEYTON STONE - LONDON 
 LISTEN
 SAVE
       
 23-07-2011  MAKTAB JALSA - KHAROD
 LISTEN
 SAVE
 22-07-2011   MAJLIS E BAYT - CHUDGAR MASJID,SURAT
 LISTEN  SAVE
 17-07-2011  15TH SHABAN - KHAROD
 LISTEN  SAVE
 14-07-2011  QURAN - NABI SAW KA ZINDA MOJIZA - KHALI
 LISTEN  SAVE
 14-07-2011  ANNUAL JALSA- RATANPUR
 LISTEN  SAVE
 13-07-2011  ANNUAL JALSA - JAMIA FAIZANUL QURAN,AHMEDBAD  LISTEN  SAVE
 12-07-2011  ANNUAL JALSA - BELHONGAL
 LISTEN  SAVE
 11-07-2011  KHATME BUKHARI SHARIF - JAMIA DAUND(PUNE)  LISTEN  SAVE
 11-07-2011  AMRAWATI  LISTEN  SAVE
 10-07-2011  ANNUAL JALSA - JAMIA HUSAINIYA - AKOLA  LISTEN  SAVE
 10-07-2011  KHATME BUKHARI SHARIF - JAMIA HUSAINIYA - AKOLA
 LISTEN  SAVE
 09-07-2011  KHATME BUKHARI SHARIF - MADNI DARUTTARBIYAT - KARMALI  LISTEN  SAVE
 08-07-2011  KHATME BUKHARI SHARIF - JAMIARASHIDIYA - NANI NAROLI
 LISTEN  SAVE
 29-06-2011  KHATME BUKHARI SHARIF- JAMIA FAIZANUL QURAN,AHMEDBAD
 LISTEN  SAVE
 26-06-2011  KOSAMBA  LISTEN  SAVE
 26-06-2011  THANKING BAYAN,OPENING OF HIS HOSPITAL - KHAROD  LISTEN  SAVE
 26-06-2011  WELCOME BAYAN,OPENING OF HIS HOSPITAL - KHAROD
 LISTEN  SAVE
 25-06-2011
 KHATME BUKHARI SHARIF - JAMIA SUFI BAG,SURAT
 LISTEN  SAVE
 23-06-2011  MASJID E ABUBAKAR - VERAWAL  LISTEN  SAVE
 23-06-2011  KHATME BUKHARI SHARIF - JAMIA SIDOKAR  LISTEN  SAVE
 22-06-2011  AKBARI MASJJID - VERAWAL
 LISTEN  SAVE
 19-06-2011  KHATME BUKHARI SHARIF - JAMIA WADALI
 LISTEN  SAVE
 18-06-2011  KESARPURA  LISTEN  SAVE
 17-06-2011  CHUDGAR MASJID,SURAT
 LISTEN  SAVE
 16-06-2011  DAYI BANO - WEEK;Y IJTEMA - SURAT MARKAZ
 LISTEN
 SAVE
 14-06-2011  VYARA  LISTEN  SAVE
 03-06-2011
 TAUBAH KI AHMIYAT,REALITY OF DR.ZAKIR NAIK
 LISTEN  SAVE
 02-06-2011
 TAFSIR E SURAH DHUHA  - TARAJ 02-06-2011
 LISTEN  SAVE
 27-05-2011  MAKKA MASJID-GRAVEYARD OF SHAH WALIYULLAH-DELHI
 LISTEN  SAVE
 26-05-2011  ANJUMAN E SAJJD - DARUL ULUM DEOBAND
 LISTEN
 SAVE
 19-05-2011  KACHOLI  LISTEN  SAVE
 08-05-2011  HR KAAM ALLAH K NAAM SE SHURU KARO - SAGRAMPURA,SURAT
 LISTEN  SAVE
 08-05-2011  MAKATIB KI AHMIYAT - BODHAN
 LISTEN  SAVE
 06-05-2011  UMMATE MUHAMMADIA KI FAZILAT - JAMA MASJID-SURAT
 LISTEN  SAVE
 06-05-2011  DINDROL - PALANPUR  LISTEN  SAVE
 05-05-2011  BADARPURA,PALANPUR  LISTEN  SAVE
 05-05-2011  MASTURAT BAYAN - BADARPURA,PALANPUR  LISTEN  SAVE
 05-05-2011  FATEHGARH-PALANPUR  LISTEN  SAVE
 04-05-2011  DADHAL  LISTEN  SAVE
 04-05-2011  IJTIMAYI NIKAH - WALAK
 LISTEN
 SAVE
 01-05-2011
 MONTHLY DARSE HADIS - KATHOR
 LISTEN  SAVE
 29-04-2011  ISLAM K 5 SHOBE HAI - MARKAZ MASJID,SURAT
 LISTEN
 SAVE
 29-04-2011  JUMMA BAYAN - SITPON
 LISTEN  SAVE
 28-04-2011  OPENING OF NEW CONSTRUCTION-SUFIBAUG,SURAT
 LISTEN  SAVE
 28-04-2011  ILM OR MADARIS KI AHMIYAT-KOSAMBA
 LISTEN  SAVE
 14-04-2011  RAMPUR
 LISTEN  SAVE
 08-04-2011  JUMMA BAYAN-MASJID E AQSA-SURAT
 LISTEN  SAVE
 07-04-2011  INTRODUCTION BAYAN OF SHAIKH ZULFIQAR(D.B)-TADKESAR
 LISTEN  SAVE
 06-04-2011  SILUDI  LISTEN  SAVE
 27-03-2011  TARAJ  LISTEN  SAVE
 27-03-2011  NIKAH BAYAN, SAGRAMPURA-SURAT
 LISTEN  SAVE
 26-03-2011  HUSNE NIYYAT KI AHMIYAT(MONTHLY DARSE HADIS)  KATHOR
 LISTEN  SAVE
 19-03-2011  RAVIDRA
 LISTEN  SAVE
 18-03-2011  WAQT KI QADR KARE, AAMBAWADI-SURAT  LISTEN  SAVE
 14-03-2011  BAYAN IN YOUTH - LAJPOR
 LISTEN  SAVE
 11-03-2011  NANI NAROLI
 LISTEN  SAVE
 11-03-2011  HAMARI PEDAISH KA MAQSAD-STATION MASJID,KOSAMBA  LISTEN  SAVE
 18-02-2011  HATHURAN  LISTEN
 SAVE
 06-02-2011  TAKMILE HIFZ JALSA,JAMIATUL QIRAAT- KAFLETA
 LISTEN  SAVE
 04-02-2011  KALIMA KI HAQIQAT,CHAND SHAHID MASJID-SURAT  LISTEN  SAVE
 03-02-2011  MADRESSA HAYATUS SALIHAT - PANOLI  LISTEN  SAVE
 30-01-2011  HATHODA  LISTEN  SAVE
 29-01-2011  NIKAH BAYAN,DADHAL(POOR SOUND)  LISTEN  SAVE
 29-01-2011  APNI NIYYATO DURUST KRO (MONTHLY DARSE HADIS) - KATHOR
 LISTEN  SAVE
 28-01-2011  OPENING OF HOSPITAL - VALAN
 LISTEN  SAVE
 26-01-2011  APNE AKHLAQ DURUST KRO - BELGAM (KARNATAKA)  LISTEN  SAVE
 26-01-2011  ARKANE ARBA KI HIKMATE - CHNDGARH (KARNATAKA)  LISTEN  SAVE
 26-01-2011  OPENING OF MASJID - NEPANI (KARNATAKA)  LISTEN  SAVE
 26-01-2011  BAYAN IN STUDENTS-DARUL ULUM NEPANI (KARNATAKA)
 LISTEN  SAVE
 24-01-2011  KOSAMBA
 LISTEN  SAVE
 23-01-2011  DUA- BHADI IJTEMA  LISTEN  SAVE
 23-01-2011  AAKHRI BAYAN- BHADI IJTEMA  LISTEN  SAVE
 22-01-2011  OPENING OF HOSPITAL,KATHOR
 LISTEN  SAVE
 14-01-2011  JUMMA BAYAN - MASJID E ANWAR,SURAT  LISTEN  SAVE
 06-01-2011  WEEKLY IJTEMA,MARKAZ MASJID-KATHOR
 LISTEN  SAVE
 01-01-2011  M.I. HIGH SCHOOL,MOTA WARACHA
 LISTEN  SAVE
       
---- ------------>> 2010  <<--------------  ---- ----
       
 31-12-2010  ALLAH KI NEEMATE OR HAMARI GAFLATE,AQSA MASJID-SURAT
 LISTEN  SAVE
 26-12-2010  SALEH MUHAMMED MASJID-KATHOR  LISTEN  SAVE
 25-12-2010  MONTHLY HADIS MAJLIS -2 ILAHI MASJID,KATHOR
 LISTEN  SAVE
 25-12-2010  JAMIA HAQQANIYA-KATHOR  LISTEN  SAVE
 17-12-2010  JAMA MASJID-KHAROD
 LISTEN  SAVE
 16-12-2010  BURHANPUR (MADHYA PRADESH)
 LISTEN   SAVE 
 10-12-2010  QARBALA KI HAQIQAT-STATION MASJID,KOSAMBA  LISTEN  SAVE
 09-12-2010  BAMANWEL  LISTEN  SAVE
 03-12-2010  DAMAN  LISTEN  SAVE
 03-12-2010  JUMMA - TAIWAD MASJID-VALSAD  LISTEN  SAVE
 27-11-2010  MONTHLY HADIS MAJLIS -1 ILAHI MASJID,KATHOR
 LISTEN  SAVE
 20-11-2010  AHKAME SHARIAT KI HIKMATE,AKBARI MASJID,VERAVAL
 LISTEN  SAVE
 20-11-2010  MASTURAT BAYAN, VERAVAL  LISTEN  SAVE
 19-11-2010  MAKHLUQ PR RAHAM KARO,MARKAZ -VERAVAL
 LISTEN  SAVE
 19-11-2010  MARKAZ-PRABHAS PATAN
 LISTEN  SAVE
 17-11-2010  EID BAYAN,KHAROD  LISTEN  SAVE
 14-11-2010  NIKAH BAYAN, KATHOR
 LISTEN  SAVE
 13-11-2010  SEERATE IBRAHIM-JALSA IN JAMIA ABU HURAIRAH-KOSAMBA
 LISTEN  SAVE
 05-11-2010  MAN CHAHI CHOORO-SEERATE IBRAHIM KA PAIGAM-KOSAMBA
 LISTEN
 SAVE
 30-10-2010  MASJID E ANWAR,SURAT (in weekly majlis of mufti Ahmed sb(d.b)
 LISTEN  SAVE
 22-10-2010  JUMMA BAYAN-YATIM KHANA MASJID,SURAT (NEW)    SAVE
 15-10-2010  JUMMA BAYAN-MULLA MASJID,SURAT (NEW)    SAVE
 25-09-2010  BAYAN IN STUDENT -JAMIA RASHIDIYA , NANI NAROLI    SAVE
 24-09-2010  JUMMA BAYAN - JAMA MASJID,KHAROD
   SAVE
 17-09-2010  KHATME NUBUWWAT -JAMA MASJID,KOSAMBA     SAVE
 10-09-2010  EID BAYAN - STATION MASJID,KOSAMBA    SAVE
 02-09-2010  ISLAMIC DAWAH ACADEMY,LESTER-UK (NEW)    SAVE
 02-09-2010  MASJID E FARUQ,WALLSALL-UK    SAVE
 01-09-2010  ZAKARIYA MASJID,BOLTON-UK    SAVE
 31-08-2010  ZAKARIYA MASJID,BOLTON-UK    SAVE
 27-08-2010  MASJID E QUBA,BRADFORD (NEW)    SAVE
 27-07-2010  15th SHAABAN - KHAROD
   SAVE
 22-07-2010  ANNUAL JALSA -RATANPUR     SAVE 
 21-07-2010  ANNUAL JALSA -NANDASAN     SAVE 
 21-07-2010  DARUL ULUM GARHA
    SAVE 
 21-07-2010  KESARPURA
    SAVE 
 21-07-2010  ANNUAL JALSA - JAMIA VADALI
   SAVE
 20-07-2010  KHATME BUKHARI -KARMALI    SAVE
 15-07-2010  KHATME BUKHARI -NANI NAROLI
   SAVE
 25-06-2010  BODHAN    SAVE
 18-06-2010  JAMIA DABHEL 18-06-2010    SAVE
 13-06-2010  KATHOR 13-06-2010
   SAVE
 11-06-2010  BADI MASJID,SALABATPURA,SURAT 11-06-2010    SAVE
 28-05-2010  JAMA MASJID,KHAROD 28-05-2010    SAVE
 21-05-2010  JUMMA KI FAZILAT,JAMA MASJID,BELGAO 21-05-2010    SAVE
 21-05-2010  ULEEMA BAYAN,BELGAO 21-05-2010     SAVE 
 21-05-2010  REHMANI MASHID,BELGAO 21-05-2010    SAVE
 20-05-2010  MASJID E AQSA,BELGAM 20-05-2010     SAVE 
 20-05-2010  TALIM,TABLIG,TAZKIYA,BELGAO 20-05-2010   SAVE
 20-05-2010  IFTITAHE MASJID,BELGAO 20-05-2010    SAVE
 13-05-2010  MAKTAB JALSA - LUHARA 13-05-2010   SAVE
 08-05-2010  KHOLWAD 08-05-2010   SAVE
 08-05-2010  SODAGARWAD,SURAT 07-05-2010   SAVE
 05-05-2010  NAVSARI 05-05-2010   SAVE
 01-05-2010  JAMA MASJID,LENCE ( SOUTH AFRICA )    
  ??-04-2010  CENTRE MASJID,PETER M.BURG,S.AFRICA (NEW)
  SAVE
 14-03-2010  KOSAMBA
  SAVE
 26-03-2010  JAMA MASJID,SURAT
  SAVE
 25-03-2010  WEEKLY IJTEMA,SURAT MARKAZ   SAVE
 12-03-2010  MARKAZ MASJID,SURAT
  SAVE
 05-03-2010  STATION MASJID,KOSAMBA   SAVE
 13-02-2010  JAMA MASJID,KATHOR   SAVE
 06-02-2010  VARIYAV
  SAVE
 30-01-2010  LAJPUR
  SAVE
 27-01-2010  MOTA VARACHA
  SAVE
 15-01-2010  SURAJ GARHAN,HIDYAT MASJID,SURAT
  SAVE
 08-01-2010  AQSA MASJID,SURAT
  SAVE
       
       
       
       
       
       
       
       

Comments