DARSE QURAN


    
  DATE  SURAH ALAQ
 ONLINE SAVE
28-12-2012  Tafseer Surah Alaq - 5  (Allah Se Sarkashi Aur Maal o Mansab Pe Takabbur)   LISTENSAVE
21-12-2012  Tafseer Surah Alaq - 4  (Haqeeqi Moallim Allah SWT Hi Hain) LISTENSAVE
30-11-2012
 Tafseer Surah Alaq - 3  (Zaruri Ilm e Deen Ka Husool Farz e Aayn Hai) LISTENSAVE
09-11-2012 Tafseer Surah Alaq - 2  (Pehli Wahi Ka Peghaam)  LISTENSAVE
02-11-2012 Tafseer Surah Alaq - 1  (Ghaar e Hira Main Pehli Wahi Aur Ata e Nabuwwat)  LISTENSAVE
    
 DATE SURAH QADR
 
 
    
05-10-2012Tafseer Surah Qadr - 1  (Shab e Qadr Ki Azeem Naimat & Uski Haqeeqat)LISTENSAVE
    
  DATE  SURAH BYYINAH ONLINE SAVE
    
14-09-2012
 Tafseer Surah Bayyinah - 5 (jannat Ki La Zawal Nemate Aur Unke Husul Ka Rasta)LISTENSAVE
31-08-2012 Tafseer Surah Bayyinah - 4 (Makhluq me sabse behtar banne ka tariqa)
LISTENSAVE
24-08-2012 Tafseer Surah Bayyinah - 3 (Bad tarin aur nehtarin makhluq)LISTENSAVE
08-06-2012
 Tafseer Surah Bayyinah - 2 (Nabi e Kareem SAW - Hidayat Ki Roshan Daleel) LISTENSAVE
01-06-2012 Tafseer Surah Bayyinah - 1 (Deen Ke 3 Bunyadi Aqaid - Toba Pe Rehmat Ka Nuzool) LISTENSAVE
    
 DATE SURAH ZILZAAL
 ONLINE SAVE
25-05-2012
 Tafseer Surah Zilzaal - 6 (Naiki Naiki Ko Khainchti Hai)  LISTENSAVE
27-04-2012 Tafseer Surah Zilzaal - 5 (Kisi Gunah Ko Chota Mat Samjho)  LISTEN
SAVE
20-04-2012 Tafseer Surah Zilzaal - 4 (Kisi Choti Neki Ko Bhi Haqeer Na Samjho)  LISTEN SAVE
23-03-2012 Tafseer Surah Zilzaal - 3 ((Roze Mehshar Ki Holnaaki Aur Sayae Arsh Ke Haamilin)  LISTEN
SAVE
16-03-2012
 Tafseer Surah Zilzaal - 2 (Roz e Qayamat Zameen Ki Gawahi) LISTENSAVE
09-03-2012 Tafseer Surah Zilzaal - 1 (Qayamat Ka Zalzala Aur Maal Ki Haysiyat)  LISTENSAVE
    
 DATE SURAH  AADIYAT ONLINESAVE
24-02-2012
 Tafseer Surah Aadiyaat - 7 (Maal Ki Kitni Muhabbat Jaiz Hai)- 2
LISTENSAVE
27-01-2012
 Tafseer Surah Aadiyaat - 6 (Maal Ki Kitni Muhabbat Jaiz Hai)- 1 LISTENSAVE
20-01-2012
 Tafseer Surah Aadiyaat - 5 (Na Shukri Choro Shukar Guzar Bano) LISTENSAVE
16-12-2011
 Tafseer Surah Aadiyaat - 4 (Naimat Ka Galat Istemaal Na Shukri He) LISTENSAVE
09-12-2011
 Tafseer Surah Aadiyaat - 3 (Gunah Karna Bad Tareen Na Shukri He)LISTENSAVE
02-12-2011
 Tafseer Surah Aadiyaat - 2 (Allah Ki Na Shukri Ki Iqsaam) 
LISTENSAVE
25-12-2011
 Tafseer Surah Aadiyaat - 1 (Insaan Apne Rab Ka Bahut Na Shukra)
LISTENSAVE
    
 DATE  SURAH  QAARIYAH
 ONLINE SAVE
18-11-2011
Tafseer Surah Qaariyah - 5 (Ikhlaas e Niyat Aamaal Ko Wazni Karti He)   LISTEN
SAVE
11-11-2011
Tafseer Surah Qaariyah - 4 (Ikhlaas,Ittibae Sunnat se Aamal Me Wazan) LISTENSAVE
28-10-2011Tafseer Surah Qaariyah - 3 (Aamaal Me Wazan Kese Paida Kiya Jae)
LISTENSAVE
14-10-2011
Tafseer Surah Qaariyah - 2 (Qayamat Ke Halaat,Aamaal Ka Wazan)  
LISTENSAVE
30-09-2011
Tafseer Surah Qaariyah - I
LISTENSAVE
    
  SURAH TAKASUR
  
23-09-2011
Tafseer Surah Takasur - 10 (Ilm Par Kitna Amal Kiya)LISTENSAVE
11-07-2011
Tafseer Surah Takasur - 9 (NaJaiz Mali Muamlat or Hamare Riwaaj)  
LISTENSAVE
01-07-2011
Tafseer Surah Takasur - 8 (Haram Aamadani or Hamara Muaashra) LISTEN
SAVE
17-06-2011
Tafseer Surah Takasur - 7 (Maal Kaha Se Kamaya Kaha Kharch Kiya)LISTENSAVE
10-06-2011
Tafseer Surah Takasur - 6 (Umr Kahan Guzri - Jawani Main Kya Kiya) LISTENSAVE
20-05-2011
Tafseer Surah Takasur - 5 (Allah Ki Nemate or Hamari Fuzool Kharchi)LISTEN
SAVE
13-05-2011
Tafseer Surah Takasur - 4 (Khaanay Ki Naimat)
LISTENSAVE
06-05-2011
Tafseer Surah Takasur - 3 (Aik Din Har Naimat Ka Sawaal Hoga) 
LISTENSAVE
29-04-2011Tafseer Surah Takasur - 2 (Dunya Ki Fikr, Aakhirat Se Ghaflat) 
LISTENSAVE
08-04-2011
Tafseer Surah Takasur - 1
LISTEN
SAVE
    
    
  SURAH ASR  
11-03-2011Tafseer Surah Asr - 8    ( Naseehat Asar Rakhti Hai)  LISTENSAVE
25-02-2011
Tafseer Surah Asr - 7    ( Tableegh Farz e Kifaya Kab Hai)  LISTEN SAVE
18-02-2011 Tafseer Surah Asr - 6    ( Doosro Ko Gunaho Se Rokne Ki Koshish)  LISTEN SAVE
04-02-2011 Tafseer Surah Asr - 5    ( Naseehat Kay Aadaab)  LISTEN SAVE
14-01-2011
Tafseer Surah Asr - 4    ( Dusro Ko Gunah Se Rokne Ka Ikhtiar) (new)  LISTEN SAVE
07-01-2011
Tafseer Surah Asr - 3    ( Sehat Aur Faraaghat Ki Nemat) (new)  LISTEN SAVE
15-10-2010 Tafseer Surah Asr - 2    ( Tablig Farz e Aayn Kab Hai)    SAVE
21-06-2010
Tafseer Surah Asr - 1    ( Zindagi Maal e Tijaarat Hai)  (new)   SAVE
  SURAH FATIHA
  
 Tafseer Surah Fatiha -  1
 LISTEN SAVE
 Tafseer Surah Fatiha -  2
 LISTEN SAVE
 Tafseer Surah Fatiha -  3 LISTEN SAVE
 Tafseer Surah Fatiha -  4
 LISTEN SAVE
 Tafseer Surah Fatiha -  5
 LISTEN SAVE
 Tafseer Surah Fatiha -  6
 LISTEN SAVE
 Tafseer Surah Fatiha -  7
 LISTEN SAVE
 Tafseer Surah Fatiha -  8
 LISTEN SAVE
 Tafseer Surah Fatiha -  9
 LISTEN SAVE
 Tafseer Surah Fatiha - 10
 LISTEN SAVE
 Tafseer Surah Fatiha - 11
 LISTEN SAVE
 Tafseer Surah Fatiha - 12
 LISTEN SAVE
 Tafseer Surah Fatiha - 13
 LISTEN SAVE
   LISTEN SAVE
   LISTEN SAVE