.

Special folder for bayanat/Books about Hajj has been added HERE
 

LATEST UPDATE :-
 SPEAKER INFORMATION SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
Husne Akhlaq - Masjide Ali -Rander  29-07-2016 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Nikah k bare me do aham hidaayaat -jama masjid-Blackburn 29-07-2016 SAVE
Qari Rashid ajmeri(d.b) 
Aambawadi-Surat  29-07-2016 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli(d.b)
Chudgar masjid-Surat 29-07-2016 SAVE
Mo.Ahmed Sulaiman Katani  
Malton masjid 27-07-2016 SAVE
Mo.Ahmed Sulaiman Katani  
Madani Masjid-Montreal 26-07-2016 SAVE
Mo.Salahuddin Saifi(d.b)
Hajj-tajrabat ki roshni me - Tarkesar Khanqah 28-07-2016(MUST) SAVE
Qari Rashid ajmeri(d.b) 
Tafsire Surah Baqarah-Mota Waracha 27-07-2016 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)Aamale Ramazan per shukr & Istiqamat -Chudgar masjid-Surat 26-07-2016 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
Iftitahe Bukhari-Aasam 23-07-2016 SAVE
Qari Rashid ajmeri(d.b) 
Sagrampura-Surat  25-07-2016 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri(d.b) 
Kitabur riqaq- PART 21   23-07-2016 SAVE
Mo.Ahmed Sulaiman Katani  
Final bayan & Dua -Scarborough ijtema 24-07-2016 SAVE
Mo.Ahmed Sulaiman Katani  
Makki masjid-Brampton 24-07-2016 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Keep reciting Quran after Ramazan-Glouster 23-07-2016 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
To believe or not to believe-Glouster  23-07-2016 SAVE
Mo.Ahmed Sulaiman Katani 
After magrib-Scarborough ijtema  23-07-2016 SAVE
Mo.Ahmed Sulaiman Katani 
Bayan for masturat - Cambridge  23-07-2016  SAVE
Mo.Ahmed Sulaiman Katani
Cambridge  22-07-2016  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
Jama masjid-Kharod  22-07-2016 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
Darul ulum Kharod  21-07-2016 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
Kosamba 21-07-2016 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Aap hajj kese kare? -Manchester  22-07-2016 (MUST)
 SAVE
Qari Rashid ajmeri(d.b) 
Surah Hadid - part 19 22-07-2016 SAVE
Mo.Ahmed Laat(d.b) 
Chudgar masjid-Surat  22-07-2016 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli(d.b)
Nikah sadgi se kare-Bardoli 22-07-2016 SAVE
Qari Rashid ajmeri(d.b)  
Masjide-Ali-Surat 22-07-2016
 SAVE
Qari Rashid ajmeri(d.b) 
Darul-ulum-Ashrafiya-Rander 18-07-2016  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Istiqamat kya hai?kese hasil kare?aur kya faide hai?16-07-2016    SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri(d.b)  
Nurul Islam-Bradford 16-07-2016  SAVE
Qari Rashid ajmeri(d.b)  
Jumuh-bayan-Rander  15-07-2016
 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri(d.b) 
Iftitah of Bukhari--Trinidad 09-07-2016  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri(d.b) 
Khtme Bukhari-Trinidad  09-07-2016  SAVE
Moulana Ibrahim Dewla(d.b)
After Magrib-Muslim Society-Bharuch 10-07-2016 SAVE
Moulana Ibrahim Dewla(d.b)
After Zohar -Darul Quraan-Jambusar 10-07-2016 SAVE
Mufti Saeed Palanpuri(d.b)
After Zuhar-Masjide-Abubakr-Scarborough 09-07-2016
 SAVE
Mufti Saeed Palanpuri(d.b)
Malton-masjid  07-07-2016 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri(d.b)
Eid-bayan-Baleshwer 07-07-2016 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Istiqamat kese hasil kare-Bolton 08-07-2016 SAVE
Qari Rashid ajmeri(d.b) 
Jumuah bayan-Limbayat 08-07-2016 SAVE
Mo.Ahmed Laat(d.b)
Weekly ijtema-Surat markaz 07-07-2016 SAVE
Mo.Ahmed Laat(d.b) 
Eidul fitr bayan-Surat 07-07-2016 SAVE
Qari Rashid ajmeri(d.b)
Taqwa-guzre huye Ramazan ka sabaq(eid bayan) -Rander 07-07-2016 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri DB
Eid bayan,salat,khutba-Moradabad 07-07-2016 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
Eidul fitr-bayan-Masjide-Abubakr-Scarborough 06-07-2016 SAVE
Mufti Khalil Kawiwala db
Eid Namaz & Khutba - Trinidad 06-07-2016 SAVE
Qari A.Aziz Dewla db
Qirat,Salat,Khutba-Madagascar 06-07-2016 SAVE
Qari Rashid ajmeri(d.b)   
After Asar-masjide-Ali-Surat 06-07-2016 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
Kisi Ke Zahir Par Fesla Mat Karo-dabhel 06-07-2016 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri DB
Surah hujurat - part 6    05-07-2016
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Eid-ki-Sunnate-aur-eid-k-masaail 05-07-2016   SAVE
Qari Aiyub Essak(d.b)
Khatme Quran Dua-Houghton 04-07-2016 SAVE