.

Admin. of our website is in Makka now,
If any of our visitor is there,plz email us
LATEST UPDATE :-
 SPEAKER INFORMATION SAVE
Shaikh Hanif luharvi(d.b)Hathuran 26-08-2016 SAVE
Qari rashid ajmeri(d.b)Surah Baqarah -part 3 26-08-2016
 SAVE
Mufti Mhmud Bardoli(d.b)Ibrahim al. ki aazmaish - Masjide Ali rd-Surat. 26-08-2016 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)Hajj e baitullah -Limbayat  26-08-2016 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)Hajj tarbiyat jor-Surat 25-08-2016 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)Valod 24-08-2016SAVE 
Shaikh Hanif luharvi(d.b)Gibat ki burai(darse)  23-08-2016 SAVE
Mo.Abdullah kapodrvi(d.b)Khatme bukhari jalsa - masjide Abubakr-Scarborough 21-08-2016 SAVE
Qari Rashid ajmeri(d.b)Sagrampura-Surat. 22-08-2016 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla(d.b)Bayan in students jor-Bharuch. 21-08-2016 SAVE
Mo.Sulaiman choksi(d.b)After fajar-Venda. 21-08-2016 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla(d.b)Darul ulum Hansot   21-08-2016 SAVE
Mo.Sulaiman choksi(d.b)After isha  - Venda  20-08-2016 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla(d.b)After magrib -  Kadod. 20-08-2016 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla(d.b)Darul Ahsan -  Bardoli  20-08-2016 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla(d.b)Darul Ahsan - Nawapur. 20-08-2016
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)Surah  Baqarah -part 2 19-08-2016 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla(d.b)Bayan in students - Akkalku  19-08-2016 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla(d.b)Bayan for ulama-Akkalkua 19-09-2016 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri(d.b)Badi masjid-Rander 19-08-2016SAVE 
Qari Rashid ajmeri(d.b)Masjide Ali rd -Rander  19-08-2016 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)Kosamba - 19-08-2016  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla(d.b)Akkalkua. 18-08-2016 SAVE
Shaikh Zakariya (r.a)Short nasihat and bayt majlis- D.U.Bury 1982 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)Darse Hadeeth - 16-08-2016 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)Bayan on Independence day-Rander 15-08-2016 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla(d.b)Hajj me jane walo me bayan-Aanand 14-08-2016SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri(d.b)  Jumuah Bayaan - 12-08-2016  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)Jamiah Hussainiya - 11-08-2016  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)Jumuah bayan - Mosali 12-08-2016  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
Sangli 07-08-2016 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)Gibat ki qabahat(darse) 09-08-2016 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri(d.b) 
Kitabur riqaq- PART 23   06-08-2016  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri(d.b) 
Kitabur riqaq- PART 22   30-07-2016
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Isaale sawab kiyun zaroori he-stevenvale musalla 06-08-2016 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Jumuah ki tareekh aur 3 cheez men jaldi Kare- Madina masjid 05-08-2016 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
History-of-Hujjaj-Bolton 02-08-2016 SAVE
Qari Rashid ajmeri(d.b)  
Surah Baqarah - part 1   05-08-2016 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
Aakhirat ki tayyari-Kharod 05-08-2016 SAVE
Qari Rashid ajmeri(d.b) 
Salabatpura-Surat  05-08-2016 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Jumuah k aadab-Markham 05-08-2016 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla(d.b)
Weekly ijtema-Markaz Nizamuddin  04-08-2016 SAVE
Mo.Ahmed Laat(d.b)
Weekly ijtema-Bharuch markaz 04-08-2016 SAVE
Mo.Ahmed Laat(d.b)
Vagra  04-08-2016 SAVE
Mufti Taqi Usmani(d.b) 
Ulama Conference– -London Muslim Centre  03-08-2016 SAVE
Mufti Taqi Usmani(d.b) 
Khatme Bukhari-Al Falah Academy-Glasgow 02-08-2016 SAVE
Mufti Taqi Usmani(d.b) 
Khatme Bukhari-Walsall 30-07-2016 SAVE
Mo.Ahmed Laat(d.b)
Darul Quran-Jambusar 03-08-2016 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
Hajj ka safar  - Chudgar masjid-Surat 02-08-2016 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
Kosad 02-08-2016  SAVE
Mufti Taqi Usmani(d.b)
Bayan for ulama-Abubakr trust-Walsall  31-07-2016
 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla(d.b)
Darul ulum Tandalja-Baroda  29-07-2016 SAVE
Mo.Salahuddin Saifi(d.b)
Hajj-tajrabat ki roshni me - Tarkesar Khanqah 28-07-2016(MUST) SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri(d.b) 
Kitabur riqaq- PART 21   23-07-2016 SAVE