.

nice webcounter

Special folder for bayanat abt Muharram/Karbala has been added HERE
Special folder for books abt Muharram/Karbala has been added HERE
LATEST UPDATE :-
 SPEAKER INFORMATION ONLINE SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)  Safar-ke-aadab - part 2 (darse) 21-10-2014   LISTENSAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  Sagrampura - Surat   20-10-2014  LISTENSAVE
Mo.Ahmed laat(d.b)  Dehgaam 18-10-2014 LISTENSAVE
Mufti Ahmed Khanpuri(d.b)   Darse of Shamaile Muhammediyah - 58 18-10-2014 LISTENSAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Jitali 17-10-2014 LISTENSAVE
Mo.Yaqub ashraf(d.b) Takmile hifz jalsa - Kathor  18-10-2014 LISTENSAVE
Mo.Ahmed laat(d.b)   Bayan for masurat - Kawi 18-10-2014 LISTENSAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) Sabr - Ambiya ki azim sifat - Surat 17-10-2014 LISTENSAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) Quraan ka mojiza - Kholwad   17-10-2014  LISTENSAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  Adajan - Surat   17-10-2014  LISTENSAVE
Mo.Ahmed laat(d.b)  Weekly-ijtema-Surat-Markaz 16-10-2014  LISTENSAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)  Important Clearification regarding clips circutaing in social media LISTENSAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)   Deen felani ki aham zimmedari - Verawal markaz  15-10-2014  LISTENSAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)   Azmate Quran  (Bayan-for-masurat) - Verawal   15-10-2014  LISTENSAVE
Mo.Ahmed laat(d.b) Bayan-for-masurat-Adajan 15-10-2014  LISTENSAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)   Halat Kese Badalte Hai?-Masjid e Falah - Verawal 14-10-2014  LISTENSAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  Validain ka naik hona zaruri hai (Bayan-for-masurat) Verawal 14-10-2014  LISTENSAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  Islam ki haqiqat -Verawal  13-10-2014  LISTENSAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) Bodhan 10-10-2014  LISTENSAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)  Safar-ke-aadab(darse) 14-10-2014  LISTENSAVE
Mufti Ahmed Khanpuri(d.b)  Jumuah-Bayan-Surti-Jama masjid-Rangun 10-10-2014  LISTENSAVE
Mufti Ahmed Khanpuri(d.b)  Markaz- masjid-Rangun  09-10-2014  LISTENSAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Ahkame-Islam-aqal-ki-roshni-me-Rander 10-10-2014  LISTENSAVE
Mufti Khalil Kawiwala(d.b) Bayan about Nikah - Kawi 10-10-2014  LISTENSAVE
M.Juned Allah k 3 azim inaamat(weekly ijtema)- Anjaar Markaz 09-10-2014 (MUST) LISTEN SAVE 
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Tafsir e Surah Rahman (part 12)   10-10-2014  LISTENSAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Tafsir e Surah Rahman (part 11)   03-10-2014 LISTENSAVE
Mufti Ahmed Khanpuri(d.b)   After Fajar Surti Jama masjid - Rangun 09-10-2014 LISTENSAVE
Mufti Ahmed Khanpuri(d.b)   After  Isha- Surti Jama masjid - Rangun  08-10-2014 LISTENSAVE
Qari A.Aziz Dewla(d.b) 
Eid Salat-Khutbah - Tadkesar 06-10-2014
 LISTENSAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Eidul adha ka paigam - Rander 06-10-2014 (MUST) LISTENSAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)   Qurbani ka paigam (eidul adha bayan)- Kharod  06-10-2014
 LISTENSAVE
Mufti Khalil Kawiwala(d.b) 
Tarbiyat-e-Awlad   (eidul adha bayan)- Kawi  06-10-2014 LISTENSAVE
Mo.Tariq Jamil(d.b) 
Huzoor-SAW-Ka-Hajj-Ka-Safar  02-10-2014 LISTENSAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Patwa masjid-Surat  03-10-2014 LISTENSAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Tafsir e Surah Rahman (part 10)  26-09-201  LISTENSAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)  
Taqwa-Maqsud e Qurbani -  Mosali 03-10-2014
LISTENSAVE
Qari A.Aziz Dewla(d.b)
Khutba,Salat - Bodeli 03-10-2014LISTENSAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Seerate-Ibrahim-ka-paigam - Kathor   28-09-2014  LISTEN SAVE
Mufti Khalil Kawiwala(d.b)
Bayan in Qiraat jalsa-Kawi  28-09-2014  LISTEN SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri(d.b)  
Darse of Shamaile Muhammediyah -(Part 57)  27-09-2014 
LISTEN SAVE
Mo.Yunus Palanpuri(d.b)
Madina-Munawwarh 25-09-2014LISTEN SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
Arkane arba(Namaz,Roza,Hajj& Zakat) ki hikmate 26-09-2014LISTEN SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
 Rehmat Nagar - Rander 26-09-2014LISTEN SAVE
Mo.Tariq Jamil(d.b)
Bayan about Hajj  22-09-2014LISTEN SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
Gairo k Festivals se apni awlado ko bachao (Clip)LISTEN SAVE
Mo.Sajjad Nomani(d.b) 
Kisi ki matahti me rehna zaruri he - Scarborough  22-09-2014LISTEN SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Tafsir e Surah Rahman (part 9)  19-09-2014
LISTEN SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)  
Mayyit ka Zikre khair karo  (darse hadis)  23-09-2014LISTEN SAVE
Mo.Saad sb(d.b)
Bayan in old workers - Macca 11-09-2014
LISTEN
 SAVE