.


Free track counters
Mufti Khalid Saifullah db's Canada tour bayanat has been uploaded HERE
LATEST UPDATE :-
 SPEAKER INFORMATION SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)  
After Isha-Uptonelane - London 22-02-2017 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
After Isha-Darussalam-Toronto 20-02-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
After isha-Madina masjid  17-02-2017 SAVE
Mo.Abbas Sarigat(d.b)  
Tafsir e Surah Dahar - part 2 - Johannisburg 22-02-2017  
 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db 
Ulama bayan-Bhusawal 22-02-2017 SAVE
Mo.Ahmed Laat db
After Fajar-Bhusawal   22-02-2017 SAVE
Bhai Faruq Banglore
After Zuhar-Bhusawal    22-02-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)   
Navapur   21-02-2017 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db  
Family k huquq-Vancouver 20-02-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
After Zuhar-Masjide Abubakr-Scarborough 20-02-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Bhagatalao-Surat 20-02-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db 
Effects of Dhikr & majlise dhikr-After fajar-madina-masjid 20-02-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
Final bayan- spiritual retreat-Madina-masjid 19-02-2017
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
After Fajar- markham masjid 20-02-2017
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db 
Final bayan- spiritual retreat-Madina-masjid 19-02-2017 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db 
Business k jadid masail-Ulama bayan-Vancouver 18-02-2017 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db 
Padosio k huquq-Masjide Noor-Vancouver  18-02-2017 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)After Zuhar-Madina-masjid - Toronto   18-02-2017 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Sexual relationship in Islam-After Isha-Madina-masjid - Toronto 18-02-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Rander  18-02-2017 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Dawat w tablig ki ahmiyat-markaz masjid-Vancouver 17-02-2017 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Aadabe ikhtilaf-Masjide Noor-Vancouver 17-02-2017 SAVE
Mufti Juned Indori db 
Aqida e aakhirat aur insan ki zindagi me uska asar-Indore 17-02-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Surah Baqarah - 16  17-02-2017 SAVE
Mo.Ahmed Laat db
Bayan for Ulama-Madina 17-02-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Jumuah bayan-Aambawadi-Surat  17-02-2017 SAVE
Mo.Ahmed Laat db
Makkah 17-02-2017  SAVE
Mo.Ahmed Laat db
Makkah 14-02-2017
 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Whiteby 15-02-2017   SAVE
Mo.Abbas Sarigat(d.b) 
Tafsir e Surah Dahar - part 1 - Johannisburg 15-02-2017 
 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Nikah aur family life-After Isha-Darussalam 14-02-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
Diwa 09-02-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
Varethi 09-02-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Umarwada 14-02-2017  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db 
Bayan in old workers-Jiddah 13-02-2017  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db 
Arabic bayan-After Asar-Jiddah  13-02-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
Qarz aur dusre huquq ki adaigi ki ahmiyat (DARSE) 14-02-2017  SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Taqlid kya hai-Cambridge 12-02-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Sagrampura- Surat 13-02-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Near cosway-Rander  12-02-2017  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db   
Arabic bayan-After  magrib-Jiddah 12-02-2017
 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db   
Arabic bayan-After Asar-Jiddah 12-02-2017 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db   
After Fajar-Jiddah 12-02-2017 SAVE
Mo.Ahmed Laat db 
Arabic bayan for masturat 12-02-2017 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db  
Kitaburriqaq - 35  11-02-2017  SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Tarbiyate awlad-Masjide Abubakr -Toronto  10-02-2017
 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Khutba e jumuah k ahmiyat - IFT  10-02-2017 SAVE
Mufti Juned Indori db
Allah ka hukam sab se aham he-Indor 10-02-2017 SAVE
Mo.Ahmed Laat db
Arabic bayan-Makkah  10-02-2017
 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db  
Arabic bayan-Makkah  11-02-2017  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db  
After-Fajar-Makkah 11-02-2017 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db  
Makkah 05-02-2017
 SAVE
Mo.Yunus palanpuri db
Jumuah bayan-Mumbai 10-02-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Moti masjid-Kadi 09-02-2017  SAVE
Moulana Juned patel 
Valentine day ya be hayai ka deen? 
 SAVE
Mo.Abbas Sarigat(d.b)
Tafsir e Surah Qayamah - part 3 - Johannisburg 08-02-2017
 SAVE
Mo.Abbas Sarigat(d.b)
Jumuah bayan-Fordsburg
 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db 
Makkah 08-02-2017
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
Hadise Kaab bin malik rd k fawaid-Surat  08-02-2017 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db 
Makkah 07-02-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Vadodara  06-02-2017
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
Ache akhlaq wale bane (DARSE) 07-02-2017 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)  
Monthly-hadis-majlis-Kharod 05-02-2017 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)  
Nikah bayan -Kharod 05-02-2017 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db 
Makkah  06-02-2017 SAVE
Mo.tariq Jamil db
Bayan After Zuhar - ijtema    04-02-2017 SAVE
Mo.tariq Jamil db 
Bayan After Jumuah - ijtema 03-02-2017 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db 
Arabic bayan-Jiddah   05-02-2017 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db 
Arabic bayan-Madina     04-02-2017 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db 
Arabic bayan-Madina     02-02-2017 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db  
Kitaburriqaq - 35  04-02-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Tafsir Surah baqarah-Mota waracha 04-02-2017 SAVE
Mo.Yunus Palanpuri db
Byan for masturat-Rander  03-02-2017 SAVE
Mo.Yunus Palanpuri db
Jumuah bayan-Masjide Ali-Surat  03-02-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Surah Baqarah - 15 03-02-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
Ae insan! apne aap pr gaur kr-Kosamba 03-02-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Chunarwar masjid-Rander 03-02-2017 SAVE
Mo.Abbas Sarigat(d.b)   
Tafsir e Surah Qayamah - part 2 - Johannisburg 01-02-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)  Quran shauq se parhiye-Surat  02-02-2017(MUST) SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db 
Bayan-in-old-workers-Madina 01-02-2017
 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db 
Bayan-for-ulama-Madina   31-01-2017 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
Kuch muhlik gunah (DARSE) 31-01-2017 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
Quran w hadis ki kuch misale-Khub sahab-masjid 31-01-2017
 SAVE
Shaikh SUlaiman Moola(d.b)
Bayan in Hifz Jalsa-Bethal 29-01-2017 SAVE
Shaikh SUlaiman Moola(d.b)
last moments of the life of our beloved NabiSaw -lenz 28-01-2017
 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db 
Ahmedabad 29-01-2017 SAVE
Mo.Ismail Godhra db 
Ahmedabad 28-01-2017 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
Panoli 28-01-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Surah Baqarah - 14   27-01-2017
 SAVE
Mufti Salman mansurpuri db 
Kare Nubuwwat-bangladesh
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Musibato ka muqabala Aap SAW k tarz pr-Kosamba 27-01-2017  SAVE
Mufti Salman mansurpuri db 
Jumuah bayan-Moradabad 27-01-2017 SAVE
Mo.Abbas Sarigat(d.b)  
Tafsir e Surah Qayamah - part 1 - Johannisburg  25-01-2017
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Bayan on Republic day-Rander 26-01-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Payak wada masjid- Rander 26-01-2017 SAVE
Mufti Salman mansurpuri db  
Aazadi e hind me majadsa Shahi ka kirdar-Moradabad  26-01-2017 SAVE
Mufti Muhammed Sarodi db
Bayan in taziyati jalsa for haji Qasim bhai Umarji ra - Jamiah haqqaniyah 24-01 
 SAVE
Mo.Juned patel
Bayan in taziyati jalsa for haji Qasim bhai Umarji ra (grand father) 24-01-2017  SAVE
Mo.Ahmed Laat db
After magrib-Johanisburg markaz (with english trans.)  23-01-2017 SAVE
Radio Islam programme
Taaziyati programme for Ml Yusuf Kawi ra(Jamiah Dabhel)   19-01-2017 SAVE
Mo.Arshad madni db
Bharuch 12-01-2017 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db  
Kitaburriqaq - 34   21-01-2017  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Society aur Aamadni durust kare-Moradabad   18-01-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Ajmeri masjid-Baroda 21-01-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Sagrampura-Surat  16-01-2017 SAVE
Mo.Qamruzzama sb db
Sachchi talab-Jumuah bayan - Tarkesar  20-01-2017 SAVE
Qari A.Aziz Dewla db
Jumuah khutba,Salat--Tarkesar   20-01-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Surah Baqarah - 13   20-01-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Gumbajwali masjid-Haripura-Surat  20-01-2017 SAVE
Mo.Yunus Palanpuri db   
Farishto k halat -  Mumbai  20-01-2017 SAVE
Mufti Khalid Saifullah(d.b)  
Jamiat ijtema-Vesma 13-01-2017 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db 
Sawaneh Hadhrat Maulana Abdul Hafeez Makki  ra 16-01-2017
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db 
Hifze Quran w tarbiyate awlad-Moradabad 15-01-2017
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
Aehsan kr k jatlao mat (darse)  17-01-2017 SAVE
Mo.Ismail Godhra db 
After magrib-Jama masjid-Lusaka  15-01-2017  
 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db  
Kitaburriqaq - 33  14-01-2017 SAVE
Mo.Ahmed Laat db
After magrib-Jama masjid-Lusaka  14-01-2017 
 SAVE
Mo.Ahmed Laat db
Jamiah Islamia-Lusaka  14-01-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Visnagar 14-01-2017  SAVE
Mufti Khalid Saifullah(d.b) 
D.U-Falahe Darain-Tarkesar 14-01-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
3 buraio se bache-Jamiah Dabhel 14-01-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db 
Jamiat aur ijtemaeyat-Jamiat ijtema-Vesma 13-01-2017 SAVE
Mo.Yunus Palanpuri db   
Jumuah Bayan-Mumbai 13-01-2017 SAVE
Mo.Ismail Godhra db
Jumuah bayan-Jama masjid-Lusaka-Zambia 13-01-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Surah Baqarah - 12   13-01-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Sanjali  12-01-2017 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)  
Tauheed aur Risalat-Kosamba 13-01-2017 SAVE
Mufti Salman mansurpuri db 
3 pasandidah sifat-Bardoli 13-01-2017 SAVE
Mufti Salman mansurpuri db 
Mahkama e shariah ki Zarurat-Jamiat ijtema-Vesma 13-01-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Patang aur Gero k festiwal-Rander 13-01-2017 SAVE
Mo.Ahmed Laat db
Jumuah bayan - Masjide-Noor-Lusaka 13-01-2017 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli(d.b)  
Jadu aur uska ilaj-Bardoli- 13-01-2017 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db  
After Fajar-Bharuch 13-01-2017 SAVE
Mufti Khalid Saifullah(d.b)
Bayan in Ulama- Jamiat ijtema-Vesma 12-01-2017 SAVE
Mufti Salman mansurpuri db
Tijarat k bare me islami taalimat-Moradabad 12-01-2017 SAVE
Mufti Khalil Kaiwala db
Bayan in taziyati jalsa for Ml Yusuf sb Kawi ra-kawi 11-01-2017 SAVE
Mo.Yunus Palanpuri db  
Station masjid-Kosamba 11-01-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Tafsire Surah Baqarah(monthly majlis)-Mota waracha 11-01-2017 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli(d.b) 
Aik sahabi ki dajjal se mulakat-Surat (monthly darse hadis)11-01-2017 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
Dhoka bazi ka wabal (darse)  10-01-2017 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli(d.b) 
Mota waracha 08-01-2017 SAVE
Mo.Abbas Sarigat(d.b) 
Aap SAW ki 5 nasihate-Dadhal  07-01-2017 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db  
Jambusar 05-01-2017 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db   
Kitaburriqaq - 32    07-01-2017 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)  
Aadabe zindagi-Vyara 07-01-2017(MUST) SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
Jumuah bayan - Bharuch 06-01-2017
 SAVE
Mo.Yunus Palanpuri db  
Meeras ki ahmiyat-Mumbai 06-01-2017 SAVE
Mo.Abbas Sarigat(d.b) 
Fazaile Jumuah-Godhra 06-01-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Apni niyato ko durust karo-Sagrampura-Surat 06-01-2017 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli(d.b)
Jumuah bayan-Surat 06-01-2017 SAVE
Mo.Abbas Sarigat(d.b) 
Waqt ki ahmiyat-Diwa 05-01-2017 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
Madarsa Hayatussalihat-Panoli 05-01-2017 SAVE
Mo.Abbas Sarigat(d.b) 
Bada banne se parhez karo - Siludi 04-01-2017  SAVE
Mo.Abbas Sarigat(d.b)
Nikah bayan-Dadhal 03-01-2017 SAVE
Mo.Abbas Sarigat(d.b) 
Jama masjid-Dadhal 01-01-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db 
Museebat par Sabr aur beemar ki khidmat ka sawaab -Malton 03-01-2017 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
Dusro k aib talash na kre (darse) 03-01-2017 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db  
Colombo  30-12-2016 SAVE
Mo.Yunus Palanpuri db 
Yatimo k sath Khair khwahi-Mumbai  30-12-2016 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
Jama masjid-Kharod 30-12-2016 SAVE
Mufti Salman mansurpuri db 
Aap Saw ki aik jame Dua-Dhaka  30-12-2016  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db 
After magrib-Patna 29-12-2016 SAVE
Mo.Ahmed Laat db
Patna  29-12-2016 SAVE
Mo.A.Rehman Mumbai db
Patna  29-12-2016 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db
Bayan in Ulama -  Amarat-e-Shareeyah-Patna 28-12-2016 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db 
Masjide Mansur-Port elizabeth    23-12-2016 SAVE
Mo.Yunus Palanpuri db 
Ae Allah hamare Dil ki khol de-Mumbai    23-12-2016 SAVE
Mo.Ahmed Laat db  
Jumuah bayan - Masjide Roshan    23-12-2016 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
Asal Kamiyabi-Rander   23-12-2016 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)  
Husne Muasharat-Alipor  22-12-2016
 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db
Jambusar 19-12-2016 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
Ibadat ka nasha (darse)   20-12-2016 SAVE
Mufti Saeed Palanpuri db 
Azmate Quran- Varethi 17-12-2016 SAVE
Mufti Salman mansurpuri db
Seerate tayyiba-Burhanpur 18-12-2016 SAVE
Mo.Ahmed Laat db 
Ulama jor-Meerut 17-12-2016 SAVE
Mo.A.Rehman Mumbai db
Ulama jor-Meerut 17-12-2016
 SAVE
 Mo.Ahmed Husain Godhra
Ulama jor-Meerut 17-12-2016
 SAVE
Mo.Ahmed Laat db
Jumuah bayan-Masjide Ali-Surat 15-12-2016 SAVE
Mo.Yunus Palanpuri db
Akhlaqe Rasul SAW-Mumbai 15-12-2016 SAVE
Qari A.Aziz Dewla sb
Qirat in tartil-Maraisburg  16-12-2016 SAVE
Qari A.Aziz Dewla sb 
Qirat in tartil- Venda 11-12-2016  SAVE
Mufti Saeed Palanpuri db
Quran ki taasir kese hasil ho?-Rander 16-12-2016 SAVE
Mo.Tariq Jamil(d.b) 
Bayan before janaza salat of Junaid Jamshed ra 15-12-2016 SAVE
Mo.Ahmed Sulaiman katani
Seerah programme-Masjide Hilal-Durban  11-12-2016
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db  Museebah in the light of Quran/Sunnah, Ruju ilallah + Brief Biography of Father rh  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
Kisi ko haqir na samje (darse)   13-12-2016 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Taaziyati bayan for Father Qari Dawood limbada sb ra-Bolton 11-12-2016
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Taaziyati bayan for Junaid jamshed ra-Bolton 11-12-2016 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
Apni Zindagi Seerat k mutabiq- banao-Daman  10-12-2016 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
Azmate Rasul SAW Surah Dhuha ki roshni-me- Kacholi 09-12-2016 SAVE
Qari Rashid ajmeri db  
Jumuah bayan-Masjide Ali rd-Rander 09-12-2016 SAVE
Qari A.Haq Lajpuri
Khutba & Salat e Jumuah - Kacholi 09-12-2016 SAVE
Mo.Sajjad Nomani(d.b) 
Bayan in Ulama & Professionals-Limbropark 08-12-2016 SAVE
Mo.Sajjad Nomani(d.b) 
Bayan in admins. & teachers of Muslim schools  08-12-2016 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db 
Mota waracha 08-12-2016
 SAVE
Mo.Sajjad Nomani(d.b) 
Venda 06-12-2016 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)  
Aik dusre ki jasusi na karo (darse)   06-12-2016 SAVE
Mo.Sajjad Nomani(d.b)
Ulama-bayan-Evans park 03-12-2016 SAVE
Mo.Sajjad Nomani(d.b)
Jama masjid-Benoni 02-12-2016 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
Kitaburriqaq - part 30    03-12-2016 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Jumuah bayan-Masjide Aqsa-Surat 02-12-2016 SAVE
Mo.Qamruzzaman Alahabadi
Venda 28-11-2016 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Mischief of shaytan& how to tackle him-London 26-11-2016  SAVE
Qari Siddiq Sansrodi db
Karmad  24-11-2016  SAVE
Qari A.Aziz Dewla
Qiraat in tartil-Karmad  24-11-2016  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Black friday ki haqiqat-Manchestter 25-11-2016  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Allah ki madad 2 sharto k sath-Lakhimpur 22-11-2016
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Maahe safar,bad siguni aur tawakkul 11-111-2016  SAVE