.


Free track counters
LATEST
Shaikh Hanif Luharvi db 
Belhongel   18-04-2018 SAVE
Shaikh Salim Dhorat db
How much do we love the Quran-Preson 15-04-2018  SAVE
Shaikh Salim Dhorat db
Ilm aur maal(Weekly majlis) 13-04-2018  SAVE
Mo.Ahmed Laat db 
Weekly ijtema-Surat markaz 19-04-2018 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Ulama k liye zaruri baate-Varethi 18-04-2018 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB 
Annual jalsa- ZMadarsa Tajweedul Quran - Kim 16-04-2018 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB 
Pune 12-04-2018  SAVE
Mufti Taqi Usmani db 
Starting of Bukhari-Madina academy-Manchester 14-04-2018 SAVE
Mufti Juned Indori db  
Jumuah bayan-Indore 13-04-2018  SAVE
Mufti Taqi Usmani db 
Final lession of Muslim sharif -Masjide Noor-Manchester 13-04-2018 SAVE
Mufti Taqi Usmani db
Jumuah bayan,Khutbaa,namaz- Masjide Noor  13-04-2018
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db   
Jumuah bayan-Mosali 13-04-2018  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db   
Jogeshweri-Mumbai   05-04-2018  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db  
Kuch aadabe zindagi (darse) 10-04-2018
 SAVE
Shaikh Salim Dhorat db
Khatme Bukhari - IDA 8-04-2018
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Nurani masjid-Pathanwadi-Mumbai  06-04-2018  SAVE
Mufti Khalil kawiwala db
Khatme Bukhari-Kawi 06-03-2018  SAVE
Qari Rashid ajmeri DB 
Dadhal  17-03-2018 SAVE
Mufti Juned Indori db  
Maqsude zindagi - Indore  06-03-2018  SAVE
Mo.Taqiyuddin Nadwi db
Khatme Bukhari - Kharod 04-03-2018
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Khargon  01-04-2018
 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB 
Kosadi  03-04-2018
 SAVE
Shaikh Salim Dhorat db  
Aqal ka sahih istimal-aik badi daulat-Weekly majlis  18-03-2018
 SAVE
Ml Jamil db
After Jumuah - Rustenburg ijtema 30-03-2018(with English trans. by Ml katani)
 SAVE
Mo.Ahmed Laat db
After magrib - Rustenburg ijtema  30-03-2018(with English trans. by Ml katani) SAVE
Dr.Naeem sb
After Asar - Rustenburg ijtema 30-03-2018 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB 
Khatme-bukhari-Taraj 29-03-2018  SAVE
Mufti Saeed Palanpuri db
Opening of masjid-Kosamba 30-03-2018 SAVE
Qari Siddiq Sansrodi db
Jumuah khutba,salat-Kosamba  30-03-2018
 SAVE
Mufti Saeed Palanpuri db
Takmile hifz & Khatme Bukhari jalsa-Jamiah Kathor 29-03-2018
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada 
Why is tarbiyat necessary-Masjide Quba-stamphord hill-London 25-03-2018 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada 
Sabr & it’s reward; Me’raj - Southampton  25-03-2018 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada 
Importance of unity among the ummah-Seven king-London 24-03-2018 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada 
Akhlaq of Rasulullah SAW-Nurul islam-London 24-03-2018 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB  
Radhanpur 27-03-2018
 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB  
Maroli 22-03-2018
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Khatme BUkhari-(madarsa for masturat) -Surat-   26-03-2018 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Orissa  22-03-2018
 SAVE
Shaikh Yusuf Motala db
Khatme Bukhari - Zakariya masjid-Bolton 25-03-2018 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB  
Mangrol  25-03-2018  SAVE
Mo.Ahmed Laat db
Jumuah bayan-Muslim society-Bharuch  23-03-2018 SAVE
Mo.Ahmed Laat db 
Bayan for masturt-Kawi 22-03-2018 SAVE
Mufti Juned Indori db  
Islam-Deene fitrat-Indore  23-03-2018 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB  
Surah Baqarah 52   23-03-2018  SAVE
Qari Rashid ajmeri DB 
Mahe Rajab ki tarikh-Aambawadi-Surat  23-03-2018 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB 
Surah Baqarah 51 16-03-2018 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB 
Masjide Ali-Rander 16-03-2018 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Bimari ke waqt k- aadab (darse) 20-03-2018
 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB  
Bayan for masturat-Verawal- 20-03-2018 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB  
Moujuda halat me musalmano ka tarze amal-Akbari masjid-Verawal 19-03-2018 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada
Visiting-al-Aqsa-HIkmah-center-Batley 18-03-2018 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
Godhra  16-03-2018 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
Lunawada  15-03-2018 SAVE
Shaikh Salim Dhorat db  
Maut ki yaad aur aakhirat ki fikr-weekly majlis 16-03-2018 SAVE
Shaikh Salim Dhorat db  
Har qimat pr Allah khush rahe-weekly majlis   09-03-2018 SAVE
Shaikh Salim Dhorat db  
Halal ki barkat w haram k nuqsanat-Monthly majlis 03-03-2018 SAVE
Mo.Tariq Jamil db
After  Jumuah -Old workers jor - Raiwand 16-03-2018
 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db
After magrib-Old workers jor - Raiwand 16-03-2018
 SAVE
Shaikh Sulaiman Moola db
Khushi aur gami me AAP SAW ka tarze amal-Surat 16-03-2018 SAVE
Shaikh Sulaiman Moola db
Bayan in all India musabaqa-e-Quran - Akkalkua 15-03-2018 SAVE
Shaikh Sulaiman Moola db
Bayan in all India musabaqa-e-Quran - Akkalkua 14-03-2018 SAVE
Shaikh Sulaiman Moola db
Bayan for masturat - Mumbai  13-03-2018
 SAVE
Qari Aiyub Essaq db
Jumuah Khutba,Salat-Chudgar-masjid-Surat 16-03-2018 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Station masjid-Kosamba  16-03-2018
 SAVE
Mufti Juned Indori db 
Ijtimayi kamiyabi k liye-infiradi qurbani-Indore 16-03-2018 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db
After  Fajar-Old workers jor - Raiwand 15-03-2018 SAVE
Shaikh Sulaiman Moola db 
Tin khatarnak aadate-Masjide Anwar-Surat 15-03-2018 SAVE
Shaikh Sulaiman Moola db 
Quran se dil lagao-Bardoli 14-03-2018 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Godhra  14-03-2018 SAVE
Shaikh Sulaiman Moola db
Dusro k qusur na nikale-Surat 13-03-2018 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Halate hazira me hamara amal-Surat 13-03-2018 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB 
Sagrampura-Surat 12-03-2018  SAVE
Qari Rashid ajmeri DB 
Rawidra 10-03-2018
 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB
Moujuda halaat-Limbayat   09-03-2018 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB
Surah Baqarah  50    09-03-2018 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada
Karamate awliya-w shaikh-Yunus ra-Surat    09-03-2018 SAVE
Mufti Juned Indori db
Raham-Quran ki aik aham taalim-Indore 09-03-2018 SAVE
Mo.Ismail Godhra db
Weekly ijtema-Ahmedaba markaz   08-03-2018 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018
 SAVE
Moulana Ahmed Laat db
Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018
 SAVE
Moulana Habib Bandwi db
Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018
 SAVE
Mufti Sufiyan Qasmi db
Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018
 SAVE
Mou.Abdullah kapodrvi db
Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018
 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018
 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018
 SAVE
Mo.Shahid Saharanpuri db
Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018
 SAVE
Moulana Umrain Rahmani db
Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018
 SAVE
Moulana Gulam Vastanvi db
Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018
 SAVE
Mo.Khalid Gazipuri Nadwi db
Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018
 SAVE
Moulana Salman Mazahiri db
Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018
 SAVE
Moulana Peer Talha sb db
Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018
 SAVE
Starting session
8:30 AM-Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018  SAVE
2nd session
Before Zuhar-Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018  SAVE
3rd session
Aftet Zuhar-Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018
 SAVE
4th session
After magrib-Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Bayan in ijtemayi Nikah-Ahmedabad 04-03-2018 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Jumuah bayan,Khutba,Salat-Kahrod 02-03-2018 SAVE
Mufti Juned Indori db 
Muhabbate ilahi-sabse badi neemat-Indore 02-03-2018
 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB
Chota Udaipur 27-02-2018  SAVE
Qari Rashid ajmeri DB
Tafsir-Mota-Waracha 19-02-2018  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Naam  & alqab k masail (darse)   27-02-2018  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Takmile hifz-Sagrampura  27-02-2018  SAVE
Mufti Juned Indori db 
Zikre ilahi- masjide Aisha-Indore  27-02-2018  SAVE
Qari Rashid ajmeri DBBardoli 24-02-2018
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Jumuah bayan-Valan 23-02-2018  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Bacho ka gher - Valan 23-02-2018  SAVE
Mufti A.Rehman Mangera db
Whatsup aur social media k aadab-Kosamba 23-02-2018  SAVE
Mufti A.Rehman Mangera db
Darse of Ibne maja-JHI-Kathor  23-02-2018  SAVE
Mufti A.Rehman Mangera db
Bayan in students-JHI-Kathor  23-02-2018  SAVE
Shaikh Salim Dhorat db 
Momine kamil w momine akmal-Weekly majlis  23-02-2018  SAVE
Shaikh Salim Dhorat db
Surah Muhammed - par 1  18-02-2018  SAVE
Qari Rashid ajmeri DB 
Surah Baqarah 49   23-02-2018  SAVE
Qari Rashid ajmeri DB 
 Deen aasan hai-Chdgar masjid-Surat- 23-02-2018  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Naslo k deen ki fikr kre-Islahe muashara jalsa-Jambusar  23-02-2018  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Aap SAW se muhabbat-Noorani masjid-Jambusar-  23-02-2018  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Fiqhi ijlaso ki ahmiyat-Jambusar  21-02-2018  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Masjide Ali rd-Surat  21-02-2018
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Chudgar masjid-Surat  20-02-2018
 SAVE
Mo.Qamruzzaman sb db 
Matwad 18-02-2018  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Mandwi  18-02-2018
 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB  
Godhra  16-02-2018 SAVE
Mo.Qamruzzaman sb db Fazaile Jumuah - Falahe Darain-Tarkesar  16-02-2018  SAVE
Qari A.Aziz Dewla db Jumuah Khutba & Salat  - Falahe Darain-Tarkesar  16-02-2018 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Jumuah bayan-Nadiad   16-02-2018 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db After Asar -Kanjari   16-02-2018 SAVE
Mufti Juned Indori db    Hamare Zawal ka ilaj-Indore   16-02-2018 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri Neki aur gunah ki pehchan-Jama masjid-Moradabad   16-02-2018 SAVE
Mo.Ahmed Laat dbWeekly ijtema - Surat markaz   15-02-2018 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db Hazrat Moosa &a Hazrat Khizr ka waqia-1   14-02-2018 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB  Hathoda 15-02-2018 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB  Kosamdi 14-02-2018 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB  Sagrampura-Surat 12-02-2018  SAVE
Qari Rashid ajmeri DB  Abrama 11-02-2018  SAVE
Qari Rashid ajmeri DB  Saraiyya  10-02-2018  SAVE
Qari Rashid ajmeri DB  Masjide Yaqub-Valan 08-02-2018 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Hazrat Aisha rd ka waqia & qasam ka bayan (darse) 13-02-2018 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Kosad  10-02-2018
 SAVE
Shaikh Salim Dhorat db
Jalwat k liye khalwat zaruri hai -Weekly majlis 09-02-2018 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Sitpon  09-02-2018 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Taaziyati bayan-Kharod- 31-01-2018 SAVE
Mufti Juned Indori db  
Apne shar se dusro ko bachao-Indore  09-02-2018 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB   
Muttaqio ki alamat-Haripura-Surat 09-02-2018  SAVE
Qari Rashid ajmeri DB   
Surah Baqarah 48  09-02-2018
 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db 
Jambusar   08-02-2018 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi dbChudgar Masjid-Surat 06-02-2018 SAVE
Mufti Siraj Saleh dbChudgar Masjid-Surat 06-02-2018 SAVE
Haji A.Wahab sb db
Bayan in old workers-Dewsbury  26-07-1985
 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db
Sihat w tandurasti ki nemat-Bhuj 04-02-2018  SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Masjide Darussalam-Godhra   01-02-2018 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Jumuah bayan-Markaz masjid-Surat   02-02-2018  SAVE
Qari Rashid ajmeri DB  
Surah Baqarah 47  02-02-2018 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB  
Nafsani khwahishaat se bacho-Sagrampura-Surat   02-02-2018 SAVE
Mufti Juned Indori db 
Aaj ka cordless Islam-Indore   02-02-2018 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db  
Kisi neki ko halka na samjo-Bardoli-    02-02-2018 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db 
Varethi    01-02-2018 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db 
Jambusar    01-02-2018 SAVE
Mo.Ahmed Laat db
Weekly ijtema - Surat markaz    01-02-2018 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db  
Lajpor  01-02-2018
 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB 
Tafsir-Mota Waracha 30-01-2018
 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB 
Surah Baqarah 46    26-01-2018  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Jumuah bayan - Kharod 26-01-2018
 SAVE
Mo.Asrarul Haq Qasmi db 
Jumuah bayan-Godhra 26-01-2018  SAVE
Qari Rashid ajmeri DB  
Jumuah bayan-Markaz-Surat 26-01-2018  SAVE
Mufti Juned Indori db
Imaan per istiqamat-Masdjide Aisha-Indore 26-01-2018  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Munafiq ki 3 khas nishaniya-Madarsa Madniyah-Kolkata 26-01-2018  SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Jumuah bayan-Bardoli 26-01-2018  SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Hindustani aain me muslim-Kosamba 26-01-2018  SAVE
Mo.Asrarul Haq Qasmi db
jange Aazadi ki mukhtasar tarikh-Jamiah Haqqaniyah-Kathor 25-01-2018
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Masaajid k aadab - PART-2 (darse)   23-01-2018 SAVE
Mufti Saeed Palanpuri db
Chudgar masjid-Surat  20-01-2018
 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB 
Jama masjid - Lunawada    19-01-2018   SAVE
Qari Rashid ajmeri DB 
Surah Baqarah 45    19-01-2018 
 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB 
Surah Baqarah 44    12-01-2018  SAVE
Qari Rashid ajmeri DB 
Jumuah bayan-Rander 12-01-2018  SAVE
Qari Rashid ajmeri DB 
Ratnagiri 07-01-2018  SAVE
Qari Rashid ajmeri DB 
Sagrampura-Surat 01-01-2018
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Luhara 19-01-2018
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Jumuah bayan-Karmad 19-01-2018 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Tarkesar 18-01-2018
 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
Kitaburriqaq-56 13-01-2018  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db 
Gumbajwali masjid-Surat 12-01-2018  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db  
Masjide Ali - Rander  17-01-2018
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Masaajid k aadab (darse)  16-01-2018  SAVE
Mo.Sajjad Nomani db
Dr.Nakdar institue programme-Nandasan   13-01-2018  SAVE
Moulana Arshad madni db
Huquq me kami krne ka wabal-Jama masjid-Kosamba 12-01-2018
 SAVE
Moulana Arshad madni db
Hazrat Madni ra ka zuhd - Diwa  12-01-2018  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada 
Jama masjid-Kosamba   12-01-2018  SAVE
Moulana Arshad madni db
Jamiate ulama's Aekta conference - Kathor 11-01-2018
 SAVE
Waman Meshram
Jamiate ulama's Aekta conference - Kathor 11-01-2018
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Jamiate ulama's Aekta conference - Kathor 11-01-2018
 SAVE
Qari Imtiyaz Dewla
Naat - Jamiate ulama's Aekta conference - Kathor 11-01-2018
 SAVE
Moulana Gulam Vastanvi db
Jamiate ulama's Aekta conference - Kathor 11-01-2018
 SAVE
Tarana
Jamiate ulama's Aekta conference - Kathor 11-01-2018
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada
Jamiate ulama's Aekta conference - Kathor 11-01-2018
 SAVE
Qari Imtiyaz Dewla
Nazam - Jamiate ulama's Aekta conference - Kathor 11-01-2018
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli
Jamiate ulama's Aekta conference - Kathor 11-01-2018
 SAVE
Qari Ahmed Husain
Qiraat-Jamiate ulama's Aekta conference - Kathor 11-01-2018
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db  
Tauheed k khilaf ki baato se bache - part 2 (darse)  09-01-2017 
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db  
Bodhan     08-01-2018 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db
Jamiah Dabhel     06-01-2018 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB  
Jumuah- bayan-Tarkesar  05-01-2018 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB  
Surah Baqarah - 43  05-01-2018 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
Badi masjid-Rander   06-01-2018 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
Jumuah bayan - Lajpor 05-01-2018 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Dunya se dhoka na khaao-Dadhal   01-01-2018 SAVE
Mo.Sulaiman Choksi db
After fajar -Venda   04-01-2018 SAVE
Mo.Sulaiman Choksi db 
After fajar -Venda  03-01-2018 SAVE
Mo.Sulaiman Choksi db 
After magrib-Venda  02-01-2018
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db 
Celebrating-new-year-after-isha-Surat 31-12-2017 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db 
New year message-youth programme-After Zuhar-Surat 31-12-2017 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Tauheed k khilaf ki baato se bache(darse)  02-01-2017
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db 
Khaufe khuda-qasawate qabi ka ilaj-Masjide Anwar-Surat 30-12-2017 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB 
Sunnat ki ahmiyat-Sagrampura 29-12-2017 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB 
Surah Baqarah-42    29-12-2017 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db 
Jaga g lagane ki duniya nahi he-Surat 29-12-2017 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db 
Tasawwuf kya he?- Khanqahe Mahmudiyah-Dabhel 28-12-2017(MUST) SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db 
Old is gold-Umarwada 26-12-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db 
Kalima tayyiba per yaqin-Surat 24-12-2017 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB
Kacholi 27-12-2017  SAVE
Qari Rashid ajmeri DB 
Valod  26-12-2017  SAVE
Mufti Juned Indori db
Islam ka qanune talaq-Indore 29-12-2017 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Fitno ka muqabala kese kare ? - Jamiah Haqqaniyah-Kathor 28-12-2017  SAVE
Mo.Ahmed Sulaiman Katani
Bayan for masturat-Cambridge 25-12-2017  SAVE
Qari Rashid ajmeri DB  
Rawidra 25-12-2017
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Masjide Noor-Toronto 24-12-2017 SAVE
Mufti Juned Indori db
Masjide Aqsa ki pukar - Indore 22-12-2017 SAVE
Mo.Tariq Jamil db
RIS convention -Toronto 23-12-2017 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Imaan ki hifazat-Diwa 22-12-2017 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Ilm Allah ki janib se hai-Kharod  22-12-2017 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Khair e ummat hone ki wajah-Umarwada 21-12-2017 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB 
Tafsir Surah Baqarah -Mota Waracha 23-12-2017 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db 
Kitabur riqaq - 54  23-12-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Masjide Abubakr-Scarborough 23-12-2017 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
After Isha-Markham masjid-Toronto 22-12-2017 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Jumuah bayan-Madina masjid-Toronto  22-12-2017 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
After Fajar-Markham masjid  16-12-2017 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Darussalam-Toronto    15-12-2017 SAVE
Mo.Arshad Madni db Jumuah Bayan-Kankariya 22-12-2017 SAVE
Mo.Arshad Madni db  Darul Yatama - Bharuch  22-12-2017 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db Sawaneh Hazrat Isa Al - Umarwada  22-12-2017(Jumuah bayan,salat,Khutba) SAVE
Qari Rashid ajmeri DB  Lunawada    20-12-2017 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB Luhara  20-12-2017 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB  Mandvi   19-12-2017 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Jama masjid-Lunawada   12-12-2017 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB
Vyara   17-12-2017 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB
Surah Baqarah 40    15-12-2017 SAVE
Mo.Ahmed Laat db 
Fazize ilahi masjid - Delhi 14-12-2017 SAVE
Qari Rashid ajmeri DBAzmate Quran-Masjide Ali 15-12-2017 SAVE
Qari Rashid ajmeri DBKadod 14-12-2017  SAVE
Shaikh Salim Dhorat db
Talaba w ulama se dard bhari guzarish-Jama masjid-Blackburn 10-12 (MUST)
 SAVE
Qari Siddiq Sansrodi db
Qirat,Bayan in Takmile hifz-Makki masjid-Barbados 12-12-2017 SAVE
Mo.Ahmed Laat db
Hasad aur Soodi Loan ki lanat - Vyara  12-12-2017 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
After Zuhar-Cambridge 10-12-2017 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
After- Isha-Masjide Abubakr-Scarborough 09-12-2017 SAVE
Qari Rashid ajmeri DB
Zuban ki hifazat-Sagrampura-Surat 11-12-2017 SAVE
Qari Rashid ajmeri
Surah Baqarah 40   08-12-2017 SAVE
Mufti Juned Indori db
Jumuah bayan - Indore    08-12-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Hindostan me Deeni tahrikat- DU.Sonwari-Akol 10-12-2017
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Aap SAW ki nazar me ummat ko pesh aane wale khatrat-DU.Sonwari-Akola 10-12 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Islahe muasharah-Malegao 09-12-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Deeni taalim aam-kre-Malegao 09-12-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Deeni taalimi beedari muhim-Bhiwandi 08-12-2017 SAVE
Moulana Juned Patel
Jalsa e Azmate Rasul SAW& Shane Sahaba-Humnabad 08-12-2017 SAVE
Qari Rashid ajmeriVote ki ahmiyat-Rander 08-12-2017 SAVE
Mufti Zubair bhayatjumuah bayan- Jama masjid-Kharod 08-12-2017 SAVE
Mo.Ibrahim dewla db 
Bayan for old workers - After Zuhar-D.U.Kantharia 03-12-2017
 SAVE
Mo.Ibrahim dewla db 
Bayan for makatib teachers- Before Zuhar-D.U.Kantharia 03-12-2017 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db 
Kitabur riqaq - 53  02-12-2017  SAVE
Mo.Qasim Muzaffarpuri db
Allah ki neemate-Chudgar masjid-Surat   01-12-2017 SAVE
Mufti Juned Indori db
Huzur SAW ka amanat ka paigam insaniyat k naam-Indore 01-12-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Aap SAW ko taklif na pahunchao-Sagrampura 01-12-2017
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Panoli 30-11-2017 SAVE
Mo.Ibrahim dewla db
Gujarat mashwera-Kheda  30-11-2017 SAVE
Mo.Tariq Jamil db 
London markaz   28-11-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Dawat e Islah-Meerut   28-11-2017 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri
Takmile hifz-Aalipor 27-11-2017  SAVE
Mufti Khalil Kawiwala db 
Seeratunnabi SAW-Jama masjid-Karad   26-11-2017  SAVE
Mufti Khalil Kawiwala db
Bayan for masturat-Karad   26-11-2017  SAVE
Mo.Ahmed Laat db 
Makki  masjid-Bharuch  26-11-2017  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Seerate tayyiba-Jama masjid-Moradabad  24-11-2017 SAVE
Mo.Usman Kakoshi db
Sagrampura-Surat 22-11-2017 SAVE
Mo.Ahmed Laat db
Nurani masjid-Jambusar  26-11-2017 SAVE
Mo.Ahmed Laat db
Malegaon 24-11-2017 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Kholwad 25-11-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Seeratunnabi SAW -Zanpabazar-Surat 25-11-2017 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db 
Kitabur riqaq - 52   25-11-2017  SAVE
Mo.Abdullah Kapodrvi db
Opening of Shaikh Abdullah Kapodrvi's academy-Kharod 25-11-2017
 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
Opening of Shaikh Abdullah Kapodrvi's academy-Kharod 25-11-2017
 SAVE
Qari Farid sb
nazam abt Mo.Abdullah sb Kapodrvi db  25-11-2017 SAVE
Mo.Khalil rawat sb
Opening of Shaikh Abdullah Kapodrvi's academy-Kharod 25-11-2017
 SAVE
Mufti Imran sb
Opening of Shaikh Abdullah Kapodrvi's academy-Kharod 25-11-2017
 SAVE
Mo.Tariq Jamil db
Blackburn markaz  24-11-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Surah Baqarah - 39   24-11-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Aejaz e Quran-Hodibunglow-Surat 24-11-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Tafsir-Mota Waracha 24-11-2017 SAVE
Mufti Khalil Kawiwala db
Hakim Luqman ki qimti nasihate-Wagra  24-11-2017  SAVE
Mufti Juned Indori db
Jumuah bayan- Indor  24-11-2017  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db 
Jumuah bayan-Nurani masjid-Jambusar   24-11-2017 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db 
After magrib-Nurani masjid-Jambusar    23-11-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Bhadi 20-11-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Chand Islami hidayat-Moradabad  20-11-2017 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db 
Kitabur riqaq - 51    18-11-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Kosadi 17-11-2017 SAVE
Mo.Ahmed Sulaiman Katani
Blackburn markaz 16-11-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Ittiba e Sunnat-Rampura-Surat  17-11-2017
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Surah Baqarah - 38    17-11-2017 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db
Nurani masjid-Jambusar 16-11-2017
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Manekpor 15-11-2017
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Jawani ki hifazat-Surat 11-11-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Bharuch   09-11-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Vote ki sharaee haisiyat-Masjide Ali -Surat  10-11-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Surah Baqarah-37   10-11-2017
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Chikhli 09-11-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Namaz-behtarin zikr-Bhagatalao-Surat   06-11-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Surah Baqarah-36   03-11-2017 SAVE
Mufti Salman mansurpuri db
Dua-aik ibadat-Jame masjid-Amroha 03-11-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Jumuah bayan - Udhna 03-11-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Anleshwer  01-11-2017
 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db  Kitabur riqaq - 49     28-10-2017 
 SAVE
Mo.Ahmed laat db   
Weekly ijtema - Surat markaz 19-10-2017 SAVE
Mufti Mahmud Brdoli db
 Masjide Aqsa-Bardoli 27-10-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)    
Surah Baqarah 35  27-10-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)   
Jama masjid-Surat 27-10-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)   
Gathaman   24-10-2017 SAVE
Moulana Juned Patel
Youth tarbiyati programme - Kathor 26-10-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Jitali 24-10-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Tafsir Surah Baqarah - Mota waracha  22-10-2017 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Tazkira Shaikh Yunus ra-Masjide Tawheed-London 22-10-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Shaikh Yunus sb ra & Kitabuttaharat-ibne maja-Masjide Tauheed 22-10-2017 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Mother of believers-Sayyida Zainab ra -Masjide Quba-London 21-10-2017  SAVE
Mo.Asrarul haq qasmi db
Bihar k sailab zadah ilako ki karguzari aur appeal-Chudagar masjid-Surat  24-10 
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db  
Dawat k kaam ki ahmiyat-Masjide Quba-London 22-10-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db  
halloween & Jinn Masjide Nurul islam-London  22-10-2017  SAVE
Mo.Ismail Godhra db
After Magrib-Masjide waar jamat jor-Bharuch  22-10-2017    SAVE
Mo.Ahmed Husain db
After Zuhar-Masjide waar jamat jor-Bharuch  22-10-2017  SAVE
Shaikh Yusuf Motala db
Khatme Bukhari-Imam Zakariyaz academy-London 21-10-2017  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
Kitabur riqaq - 48 21-10-2017  SAVE 
Shaikh Hanif Luharvi db
Walidain aur awlad ki zimmedariya(students camp)- Surat 21-10-2017
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Jumuah bayan-Bharuch 20-10-2017  (starting 2 min. missing)
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Surah Baqarah 34  20-10-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Paak damni-Surat 20-10-2017
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Moti Naroli   19-10-2017 SAVE
Mufti Khalil Kawiwala db 
Darul ulum-Lunawada 20-10-2017 SAVE
Mufti Khalil Kawiwala db
Islahe Muasharah-Santrampur 19-10-2017 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db 
The complete youth-Madina masjid-Leeds
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Why Islam-Jama masjid-Preston 14-10-2017 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Takmile Hifz-Mahadul aali-Bradford 15-10-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Surah Baqarah 33 13-10-2017 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db  
Her aadmi apni islah ki fikr kre-Kosamba  13-10-2017
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Jumuah bayan-Minara masjid-Bardoli 13-10-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Jama masjid-Surat 13-10-2017 SAVE
Qari A.Aziz Dewla db
Jumuah Khutba,salat-Kosamba 13-10-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Chikhli  07-10-2017 SAVE
Mufti Salman mansurpuri db 
Zahiri islah k sath batini islah ki zarurat-Banglore 07-10-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Surah Baqarah -  32    06-10-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Masjide Ali rd-Surat 06-10-2017 SAVE
Mufti Salman mansurpuri db
Nikah w talaq ka islami nizam-Banglore 06-10-2017 SAVE
Mufti Salman mansurpuri db 
5 aham nasihate-Masjide Umar faruq-Banglore
 SAVE
Mo.Ismail Godhra db
Blackburn markaz   03-10-2017 SAVE
Mufti Salman mansurpuri db
Azmate Sahaba w Khulafae rashidin(Jalsa e shuhada e Islam)-Lucknow 01-10 SAVE
Mufti Salman mansurpuri dbAllah ki nusrat ki 2 sharte-Jamiatul-mominat-Lucknow 01-10-2017 SAVE
Mufti Salman mansurpuri db
Ilme deen ki qadr-Jamia Islamia-Sultanpur 01-10-2017 SAVE
Mufti Salman mansurpuri db
Muhabbate Sahaba w ahle bayt-Moradabad   30-09-2017 SAVE
Mo.Ahmed laat db  
Melbourne 30-09-2017  SAVE
Mo.Ismail Godhra db
London markaz   21-09-2017 SAVE
Mo.Ahmed laat db  
Melbourne( with Eng.translation) 29-09-2017 SAVE
Mo.Ahmed Sulaiman Katani 
Jumuah bayan-masjide Hilal-Durban 29-09-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Surah Baqarah -  31 29-09-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Muharram ka sabaq - Rander  29-09-2017
 SAVE
Shaikh Yusuf Motala db
Khatme Bukhari-Lester 24-09-2017 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Sar k baalo k masail (Darse) 26-09-2017 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Muharram Shahadate Umar rd-Dundee  22-09-2017 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db 
Kitabur riqaq - 47  22-09-2017 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
Kitabur riqaq - 46 16-09-2017
 SAVE
Mufti Khalil Kawiwala db
Muharram aur naye saal ka aagaz-Baroda 22-09-2017 SAVE
Mo.Ahmed Sulaiman Katani
Masjide Noor - Durban 22-09-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Surah Baqarah -  30  22-09-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Naye saal ka aagaz - Surat  22-09-2017 SAVE
Mo.Iamail Godhra db
Bayan for masturat-Stamford hill-London 21-09-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Sagrampura-Surat 18-09-2017 SAVE
Mo.Ahmed laat db 
London markaz   21-09-2017 SAVE
Mo.Ahmed laat db 
Luton 20-09-2017 SAVE
Mo.Ahmed laat db 
Leicester markaz 19-09-2017  SAVE
Mo.Ahmed laat db 
Blackburn markaz 18-09-2017 SAVE
Mo.Ahmed laat db 
Bayan in students-Dewsbury markaz 18-09-2017 SAVE
Mo.Ismail Godhra db
Ahmedabad markaz 12-09-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Surah Baqarah - 29  15-09-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Hamari do kamzoriya-Sagrampura  15-09-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Halate hazira me krne k kaam-Waracha   09-09-2017 SAVE
Mo.Ahmed laat db   
Weekly ijtema-Surat markaz  07-09-2017 SAVE
Mo.Abbas Sarigat db  
Dawat ka kaam krne wale nawjawano se khitab-Dadhal  10-09-2017 SAVE
Mo.Abdullah Kapodrvi db
Burma k halat me hamari zimmedariya-Scarborough 08-09-2017
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Surah Baqarah - 28 08-09-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Jumuah bayan-Masjide Ali-Rander  08-09-2017 SAVE
Mo.Abbas Sarigat db  Musibat k waqt sabr-Dadhal 09-09-2017 SAVE
Mo.Abbas Sarigat db  
5 qimti nasihate-Piraman 06-09-2017 SAVE
Mo.Abbas Sarigat db 
Akabire Deoband-Jumuah bayan-Dadhal  08-09-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db 
Ziyarate madina k aadab w taqaze-Madina 08-09-2017 SAVE
Mufti Juned Indori db 
Jumuah bayan -Indore  08-09-2017 SAVE
Qari A.Aziz Dewla db
Jumuah Khutba & Salah-Kawli  08-09-2017 SAVE
Qari A.Aziz Dewla db 
Qiraat in tartil-Kawli  08-09-2017 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
Mackenzie 05-09-2017 SAVE
Mo.Abbas Sarigat db 
Apni galti ka aitiraf kre-Dadhal 05-09-2017 SAVE
Mo.Abbas Sarigat db 
Jaha bhi raho Allah se darte raho-Dadhal 03-09-2017 SAVE
Mo.Abbas Sarigat db 
Shukr ki ahmiyat-Dadhal 03-09-2017  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Duniya w aakhirat me kamiyabi ki fikr kre-Meena 03-09-2017  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Hajj k baad kese zindagi guzare-Meena  03-09-2017  SAVE
Mo.Ahmed laat db  
Weekly ijtema-Surat markaz 31-08-2017 SAVE
Mo.Abbas Sarigat db
Eidul adha bayan-Dadhal 02-09-2017
 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db   
Eidul adha bayan-Dewla 02-09-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Eidul adha bayan-Chunarwar Rander  02-09-2017 SAVE
Mufti Khalil kawiwala db
Eidul adha bayan,namaz,khutba-Kawi  02-09-2017 SAVE
Mo.Abbas Sarigat db
Seerate Ibrahim al-Dadhal 01-09-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Jumuah bayan-Kasaiwad masjid-Rander 01-09-2017
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Surah Baqarah -27  01-09-2017 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db 
Shaitan k waswaso se bache-Kadi 30-08-2017 SAVE
Mo.Ahmed laat db 
Chudgar masjid-Surat 29-08-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db 
Hajj ka tariqa-Azizia -makka  29-08-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Takmile hifz jalsa Khub-sahab-masjid-Surat 28-08-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Surah Baqarah-26  25-08-2017
 SAVE
Mufti Juned Indori db 
Ashrah e zill hajj ki fazilat-Indor 25-08-2017 SAVE
Mo.Ahmed laat db
Seerate Ibrahim-Surat 25-08-2017 SAVE
Mo.Ahmed laat db 
Weekly ijtema-Bharuch markaz 24-08-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Ashrah e zill hajj ki fazilat-Rander  25-08-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Sagrampura-Surat 21-08-2017 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db  
Qurbani k masail -Bardoli 25-08-2017 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Station masjid-Ankleshwer 20-08-2017
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Surah Baqarah-25   18-08-2017 SAVE
Mufti Juned Indori db   
Istigfar w sadqat-azaab ilahi se bachane wali 2 chize   18-08-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Neemato ki na qadri na kre-Bapsara   18-08-2017 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db  
Ashra e zill hajj ki fazilat-Surat    18-08-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Jumuah bayan-Limbayat  18-08-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Mota waracha  17-08-2017  SAVE
Mufti Shabbir sb db
Taaziyati jalsa-Bradford    13-08-2017
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada
Taaziyati jalsa-Bradford    13-08-2017
 SAVE
Mo.Bilal bawa db
Taaziyati jalsa-Bradford    13-08-2017
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Aazadi ki qadr kre-Ahmedabad  15-08-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Aakhirat banaye-Ahmedabad  15-08-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Tafsire Quran ka aagaz-Ahmedabad 14-08-2017 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db  
Jogeshweri markaz 15-08-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Bayan on independence day-Rander 15-08-2017 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Jange azadi aur musalman-Daman 15-08-2017 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Hajj ki tartib-Navsari     13-08-2017  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db    
Kitaburriqaq-45    12-08-2017 
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
 Bayan for masturat-Surat 12-08-2017 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db  
Jumuah bayan-Tarkesar 11-08-2017 SAVE
Qari A.aziz Dewla db
Jumuah Khutba-Tarkesar  11-08-2017 SAVE
Mufti Juned Indori db  
Allah ka kahuf dusro se be khauf kr deta he 11-08-2017
 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db 
Bayan for old workers-San jose 10-08-2017 SAVE
Mo.A.Rehman Mumbai db
After magrib-Jogeshweri markaz 07-08-2017
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada  
Love & harmony - mirrabooka masjid taqwa - Perth 08-08-2017 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada  
You can becomea Wali of Allah - Perth 07-08-2017 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada  
Purpose of creation_ Ibadat  - Perth 06-08-2017 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db  
Bayan for ulama-San jose 06-08-2017 SAVE
Mo.Ahmed Laat db  
After magrib-Jogeshweri markaz 06-08-2017 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db   
Jumuah bayan-Masjide Aqsa-Surat 04-08-2017 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db   
Kitaburriqaq-44    05-08-2017    SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada  
Importance & benefits of Da'wah work-Perth-markz 04-08-2017 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada  
Solution of todays problem-Perth 04-08-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Jumuah bayan - Aambawadi-Surat 04-08-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Surah Baqarah -24 04-08-2017 SAVE
Mufti Juned Indori db 
Insaniyat ilm k bina apna maqam nahi pa sakti 04-08-2017 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada   
Abudance of Zikr with zikr majlis-Perth 03-08-2017
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada  
Shaykh Yunus sb (ra) & Haj ka safar-Bolton 31-07-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db  
Rasmo riwaj se bache - Panipat 30-07-2017 SAVE
Mufti Mahmud bardoli db
Jumuah bayan-Khubsahab masjid-Surat  28-07-2017  SAVE
Mo.Ibrahim Pandor(d.b) 
Jamiah Haqqaniyah-Kathor  29-07-2017 SAVE
Mo.Ibrahim Pandor(d.b)
Jumuah bayan-Chudgar masjid-Surat  28-07-2017 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db   
Jumuah bayan-Masjide Ali-Surat 28-07-2017 SAVE
Mo.Abdullah Kapodrvi db
Taaziyati jalsa-Tarkesar  23-07-2017 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada 
Shaykh Yunus (ra)-Aakhiri Din aur Lamahaat 25-07-2017 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada 
Shaykh Yunus sb apni Zabaan men-Zakariya masjid-Bolton 24-07-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db 
Iftitahe mishkat-Muzaffar nagar-23-07-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db 
Hajj k aadab -Dehradun- 23-07-2017 SAVE
Mo.Ismail Godhra db
Ulama jor-Malegaon 19-07-2017
 SAVE
Mufti Shabbir sb db-UK 
Starting of Muslim Sharif -Kantharia 22-07-2017 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db   
Kitaburriqaq-43  22-07-2017
 SAVE
Mo.Aiyub Surti  db
Taaziyati jalsa for Shaikh Yunus ra-Dawatul Haq-Lester  21-07-2017 SAVE
Mo.Aiyub Surti  db
Jumuah bayan about Shaikh Yunus ra-Lester  21-07-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Surah Baqarah-22 21-07-2017 SAVE
Mufti Juned Indori db
Naslo Ki  Kirdarsazi  Seerate Rasul W Sahaba Se Hi Hogi - Indore- 21-07-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Chunarwar masjid-Rander  21-07-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Manekpor,Chikhli 20-07-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Man gharat baate na felaye-Moradabad 21-07-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Talaba w ulama se chand zaruri guzarishat-Tanda Badli 20-07-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Tilawat w fahme Quran k sharait w aadab-Rampur 19-07-2017 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Hajj w umrah ka tariqa-Amroha 19-07-2017 SAVE
Mufti Shabbir sb db-UK
Iftitahe Bukhari-D.U.Deoband (waqf) 19-07-2017 SAVE
Radio Islam
Taaziyati programme abt Hazrat Shaikh Yunus sb ra 13-07-2017 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada Shaikh Yunus ra k ulum ki nashro ishaat -Unn  18-07-2017 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Sagrampura- Surat 17-07-2017 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db    
After magrib-Jama masjid-Chicago 17-07-2017 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db    
Bayan for Ulama-Masjide Noor-Chicago 16-07-2017 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada Shaikh Yunus sb ra-aik wali e kamil-Jamiah Haqqaniyah-Kathor 18-07-2017 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada 
Shaikh Yunus ra k Wisaal ke Ahwaal-Umarwada 17-07-2017 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada 
shaykh yunus ra ka Ilmi Inhimaak-Markaze Islami-ankleshwar 17-07-2017 SAVE
Taaziyati jalsa
Mazahir ulum - Saharanpur 12-07-2017 (HQ recording)
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Umrah ka tariqa-Moradabad markaz 15-07-2017 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db  
Kitaburriqaq-42  15-07-2017
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Tafsire Surah Baqarah-Mota waracha   15-07-2017 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db   
Bayan for ulama-Philadlefia-NY  16-07-2017  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db   
Bayan for old workers-Philadlefia-NY  15-07-2017
 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db   
After magrib -Philadlefia-NY  15-07-2017 SAVE
Mufti Juned Indori db
Hifazate Deen ki 2 jamate-Shuhada,Fuqaha-Indore   14-07-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Surah baqarah - part 21  14-07-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Gadabaig masjid-Surat  14-07-2017 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db  
After magrib-Philadlefia-NY ijtema 14-07-2017 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db  
Masjide Falah -NY 13-07-2017  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db  
Bayan for ulama-Detroit jor 12-07-2017   SAVE
Mo.Ahmed Laat db 
Taqwa k inaamat-Surat 14-07-2017  SAVE
Mo.Ahmed Laat db Bayan for masturat-Surat 13-07-2017
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Bina tahkik baat ko aage na barhaye-Bardoli 14-07-2017 SAVE
Mufti Khalil Kawiwala db
Bhadkodra 12-07-2017
SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db 
Bayan for Ulama-Toronto markaz 09-07-2017 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db 
Final bayan,Dua-Toronto ijtema 09-07-2017  (with Eng.translation) SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Darul ulum Ashrafia-Rander 09-07-2017  SAVE
Mo.Ahmed Laat db
Bardoli 09-07-2017
 SAVE
Mo.Ahmed Sulaiman Katani
Jumuah bayan - Masjide Hilal-Durban  07-07-2017 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db  
Kitaburriqaq -41  08-07-2017 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db
Bayan in old workers-Toronto ijtema 09-07-2017 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db
Jumuah bayan-Markham masjid-Toronto 07-07-2017 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db
After Asar-Toronto ijtema 07-07-2017(with Eng.translation)
 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db 
Bayan for Ulama - Jamiatul ilm wal huda -Blackburn 01-07-2017 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db  
Bayan for Ulama - Jamiatul ilm wal huda -Blackburn 01-07-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Tafsir of Baitul maamur-Newyork 01-07-2017
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
The forgotten obligation- Brooklyn-New York 30-06-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada dbTaqwa & how to attain it - Bronx -NY   30-06-2017  SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db  
After Zuhar - Manchester 02-07-2017  SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db  
Jumuah bayan Glassgow 30-06-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Panama 28-06-2017 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db
Jumuah bayan - Masjide Abrar - Godhra  30-06-2017
 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db  
Uptone lane-London 27-06-2017 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db   
Starting of muslim sharif -Batley 29-06-2017 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db  
After magrib- masjide Noor-leicester 28-06-2017 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db  
After magrib- masjide Noor-leicester 28-06-2017
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db 
Importance Of Haj - darussalam 28-06-2017 SAVE
Mo.Fazlurrehman Aazmi db
Starting of Tirmizi & Musalsal bil-Eid-Batley 25-06-2017 SAVE
Mo.Yunus Palanpuri db
Eidul fitr bayan -Jama masjid-Mumbai 26-06-2017 SAVE
Qari Aiyub Essaq db
Eidul fitr bayan,Namaz,Khutba- Perth  25-06-2017
 SAVE
Mo.Tariq Jamil db
Eidul fitr bayan- Tulamba  26-06-2017  SAVE
Moulana Juned Patel
Eid k din apni awlado ko deendar banane ka ahad kare-Kathor 26-06-2017  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db 
3 sharto k sath taubah kre- Eidul fitr bayan--Moradabad  26-06-2017 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Eidul fitr bayan- Bardoli 26-06-2017 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db 
Eidul fitr bayan- Dewla 26-06-2017
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Eidul fitr bayan,Namaz,Khutba- Madina masjid-Toronto  25-06-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Eidul fitr bayan- Darussalam-Toronto 26-06-2017
 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db 
Ramazan ka paigam-Dabhel 25-06-2017
 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db  
Dua in khatme Quran-Dabhel  24-06-2017  SAVE