Shaikh A.Rahim
Old English Bayanat

Please visit  this site for more latest bayanat of Shaikh A.Rahim Limbada(d.b)
http://www.tafseer-raheemi.com/


 

DATE
PLACE
SUBJECT
LANGUAGE
LISTEN
SAVE
11-01-2018
 Kathor Jamiate ulama's Aekta conference -       SAVE
09-01-2018
 Seerat-nagar-Kolhapur Taqwa,aitisam,ulfat
  SAVE
09-01-2018 D.U.Kolhapur-
 Showk se parhe-
  SAVE
09-01-2018
 Kolhapur  Bayan for masturat
  SAVE
04-01-2018
 Pokran-Rajasthan Jamia-Islamiya
  SAVE
04-01-2018 
 Rajasthan Aakhirat k liye-kheti-Masjide Qari Dawood-
  SAVE
03-01-2018
 Barmer-Rajasthan Darul ulum Meethe ka tala
  SAVE
01-01-2018 Dadhal -Rajasthan Dunya se dhoka na khaao-   
  SAVE
31-12-2017 Masjide Anwar-Surat Celebrating new year-after isha
  SAVE
31-12-2017 Masjide Anwar-Surat New year message-youth programme-After Zuhar   SAVE
30-12-2017 Masjide Anwar-Surat Khaufe khuda-qasawate qabi ka ilaj   
  SAVE
29-12-2017
 Chudgar masjid-Surat
 Jaga g lagane ki duniya nahi he-Surat    SAVE
28-12-2017
 Jamiah Haqqaniyah-Kathor  Fitno ka muqabala kese kare ?    SAVE
28-12-2017
 Khanqahe Mahmudiyah-Dabhel Tasawwuf kya he?-    (MUST)  SAVE
26-12-2017 Umarwada   Old is gold 
  SAVE
24-12-2017 Masjide Anwar-Surat
 Kalima tayyiba per yaqin 
  SAVE
22-12-2017 Diwa Imaan ki hifazat
  SAVE
22-12-2017 Jamiah Qasimiyah-Kharod
 Ilm Allah ki janib se hai   
  SAVE
22-12-2017 Umarwada
 Khair e ummat hone ki wajah
  SAVE
21-12-2017 Umarwada    Sawaneh Hazrat Isa Al(Jumuah bayan,salat,Khutba)  SAVE
      
 11-11-2017 Masjid ta’leem ul Islam Family life men sukoon-
Urdu
 SAVE
 04-11-2017 Masjid khizra -Nottingham What is haqeeqat of Islam-
English
 SAVE
 04-11-2017 Coventry Being moderate in worship-
English
 SAVE
 27-10-2017 Darussalam-Toronto Nikah & quick rukhsati-
English SAVE
27-10-2017 Markham-Toronto After Fajar-
English SAVE
 26-10-2017 Madina masjid-Toronto  Important guidance regarding nikah
English
 SAVE
24-06-2017
 Madina masjid-Toronto Last hidayat of Ramazan
 English 
 SAVE
24-06-2017
 Madina masjid-Toronto Priorities in life-After-Zuhar (bayan for masturat) English 
 SAVE
 23-06-2017 Madina masjid-Toronto Ramazan ka aakhri JumuahUrdu
 SAVE
 22-06-2017 Madina masjid-Toronto Ilaj with ZikrEnglish
 SAVE
 21-06-2017
 Madina masjid-Toronto Self rectification-After AsarEnglish
 SAVE
 18-06-2017 Madina masjid-Toronto 2 questions & tafseer Surah mujadala-After TarawihEnglish
 SAVE
 18-06-2017 Madina masjid-Toronto
 Why company of Sadiqeen is necessary-After AsarEnglish
 SAVE
 18-06-2017
 Madina masjid-Toronto
 Isaale sawab& al huda Int.-After ZuharEnglish
 SAVE
17-06-2017
 Madina masjid-Toronto
 Utilising time wisely-After TarawihEnglish
 SAVE
 17-06-2017 Madina masjid-Toronto Love-for-masaajidEnglish
 SAVE
 17-06-2017 Madina masjid-Toronto Iman,amal,Zuban ki hifazat (bayan for masturat)Urdu  
 SAVE
 16-06-2017 Madina masjid-Toronto Short tafsir of 26th ParaEnglish
 SAVE
 16-06-2017 Madina masjid-Toronto Quran-aik rehbar 
Urdu  
 SAVE
 15-06-2017 Waterlo Fazail of Istigfar
English
 SAVE
 15-06-2017 70-musalla-Toronto Qurbe ilahi-
Urdu 
 SAVE
15-06-2017 Darussalam-Toronto Aakhri-ashrah-ki-qadr-kro-
Urdu 
 SAVE
 14-06-2017 Detroit  Libas of Taqwa and its importance-
English 
 SAVE
12-06-2017 Florida
 Power-of-Zikr-fikr-
English   SAVE
 11-06-2017 Madeenatul-ulum-Florida Bayan-for-masturat-
Urdu
 SAVE
09-06-2017Atlanta
 Tafseer of Surah Mu'minoon -  
English SAVE
      
      
      
 04-06-2017 Ashrafia masjid-Bolton Ramzan aur dil ki bimaariyon ka ilaaj-  
Urdu
 SAVE
 03-06-2017 Maahadusshuhada-Preston Zikr,Shukr aur Dua-  
Urdu
 SAVE
 03-06-2017 Lichfield Islamic centre Ramadhaan A month of mercy -    English  
 SAVE
 03-06-2017 Nuneton Increasing worship in Ramadhaan -  
English  
 SAVE
 02-06-2017 Bolton Fadhaail & important Masaail Of Zakat-  
English  
 SAVE
 02-06-2017 Mahadushuhada-Preston Ashrah e rahmat khatam ho raha hai-  
Urdu
 SAVE
 31-05-2017 Ashrafia masjid-Bolton Quran aur qurbe ilahi 
Urdu
 SAVE
 29-05-2017 Ashrafia masjid-Bolton Quran ka power-  
Urdu
 SAVE
 28-05-2017Preston Neemate Imaan ki qard w hifazat(bayan for masturat)
Urdu
 SAVE
 26-05-2017 Zakariya masjid-Bolton Aap SAW ka Ramazan ki aamad ka  khutba
Urdu
 SAVE
 21-05-2017 Leeds  Tilawat kyu zaruri-  
Urdu 
 SAVE
 20-05-2017  London Spend for the sake of Allah-  
English 
 SAVE
 19-05-2017 Blackburn Preparation for Ramazan -     
English 
 SAVE
 18-04-2017 Vancouver Meeraj in brief-  
English
 SAVE
 16-04-2017 Darussalam Form darkness to light- lessons from life of Juned Jamshed
English SAVE
 29-03-2017 Masjide Ali-Bolton Rajab- Virtues & Masaail-  
English 
 SAVE
 20-02-2017 Madina-masjid - Toronto Effects of Dhikr & majlise dhikr- 
English 
 SAVE
 19-02-2017 Madina-masjid - Toronto Final bayan- spiritual retreat 
English 
 SAVE
 18-02-2017 Madina-masjid - Toronto Sexual relationship in Islam-   
English 
 SAVE
 16-01-2017  Sawaneh Hadhrat Maulana Abdul Hafeez Makki  ra English 
 SAVE
 03-01-2017 Malton 
 Museebat par Sabr aur beemar ki khidmat ka sawaab -
Urdu
 SAVE
 02-01-2017 Darussalam
 peace in jannat  
  SAVE
 02-01-2017 Masjide RahmanIlm of Deen and Duniya   
  SAVE
 02-01-2017 MArkham Kisi bhi hal me Islam na chute
Urdu
 SAVE
 01-01-2017 Masjide Aisha-Whitby Shukr & Wilaayat of Allah-    
English
 SAVE
 01-01-2017 Umar Farooq-Cambridge Controlling desires-  
English SAVE
 01-01-2017 Masjide Usman
 Morning of a Muslim -    English SAVE
 30-12-2016 Masjide Noor-Toronto  3 principles of raising children-  
English SAVE
 31-12-2016 Madina masjid 
 The beautiful life of imam Bukhari ra -Khatme Bukhari- English
 SAVE
 31-12-2016 Markaz Toronto Dawato tableegh & importance of tahajjud,ta'alluq ma'allahEnglish
 SAVE
 30-12-2016 Madina masjid-Toronto   Jumuah bayan-
Urdu
 SAVE
 30-12-2016 Markham 
 Isa al k bare me gawahi-Markham  Urdu
 SAVE
      
 25-12-2016 Portsmouth 
 Rahmatulilalameen- 
English
  SAVE
 25-12-2016 Southampton Turn to Allah B4 U return to Him- 
 English SAVE
 24-12-2016 Bolton Brief Biography of Hadhrat Isa Alayhis Salaam
 English  SAVE
 14-12-2016 Dewsbury Museebah , Ruju ilallah + Brief Biography of Father rh
English
  SAVE
11-12-2016Bolton  
 Taaziyati bayan for Father Qari Dawood limbada sb raUrdu
  SAVE
 11-12-2016Bolton  
Taaziyati bayan for Junaid jamshed ra 
 Urdu SAVE
 
 26-11-2016London
Mischief of shaytan& how to tackle him    
 English SAVE
 25-11-2016 ManchesterBlack friday ki haqiqat-Manchestter   Urdu
  SAVE
11-11-2016
 Maahe safar,bad siguni aur tawakkul  
Urdu
 SAVE
10-10-2016 Seerate Hazrat Fatima rd    
Urdu
 SAVE
10-10-2016
 USA, Hajj & India k safar ki Karguzari  
 Urdu SAVE
      
  INDIA TOUR
   
      
04-10-2016 Jamia Ibne Abbas-Ahmedabad Husule-ilm-k-3-usool
Urdu
 SAVE
03-10-2016 Umarwada 
 Muharram k bare me hidayat-
Urdu
 SAVE
 30-09-2016 Gangoh     Hazrat Gangohi ra kon the?Urdu  
 SAVE
27-09-2016 Bihar  Bayan-in-students
Urdu  
 SAVE
 27-09-2016 Bihar
 Allah k wali kon heUrdu  
 SAVE
 27-09-2016 Bihar
 Zikr & Shukr ki taufeeq ki dua- 
Urdu  
 SAVE
 25-09-2016 Chudgar masjid-Surat Tafsire-Aayatul-kursi Urdu  
 SAVE
 25-09-2016 Masjide Hidaya-Surat Deen-ki-sahih-samaj-peda-kare-  
Urdu  
 SAVE
 24-09-2016 Khub sahab masjid-Surat
 Taqwa aur uske husul k 3 tariqe-
Urdu  
 SAVE
 24-09-2016Jamiah Haqqaniyah-Kathor Ruhaniyat aur maddiyat ka mukabla  Urdu  
 SAVE
 23-09-2016  Umarwada Duniya ki haqiqat (jumuah bayan,khutba-salat)Urdu  
 SAVE
  Umarwada
 Surah Yasin-part-8Urdu  
 SAVE
  Umarwada
 Surah Yasin-part-7Urdu  
 SAVE
  Umarwada
 Surah Yasin-part-6Urdu  
 SAVE
  Umarwada
 Surah Yasin-part-5Urdu  
 SAVE
  Umarwada
 Surah Yasin-part-4Urdu  
 SAVE
  Umarwada
 Surah Yasin-part-3Urdu  
 SAVE
 23-09-2016 Umarwada Surah Yasin-part-2Urdu  
 SAVE
 22-09-2016 Umarwada Surah Yasin-part-1 
Urdu  
 SAVE
 21-09-2016 Umarwada Hajio ki dua lijiye-   Urdu  
 SAVE
      
 08-09-2016 Makkah How to prepare for 5 days of hajj 
English  
 SAVE
 05-09-2016 Makkah Importance of dua in haram with Q&A -   
English  
 SAVE
 02-09-2016 Makkah Aap hajj kese kare? - Makkah    (MUST)Urdu  
 SAVE
      
 06-08-2016 stevenvale musalla Isaale sawab kiyun zaroori he-   English 
 SAVE
05-08-2016
 Madina masjid Jumuah ki tareekh aur 3 cheez men jaldi Kare
Urdu 
 SAVE
05-08-2016
 Markham Jumuah k aadab   
Urdu 
 SAVE
      
02-08-2016
 BoltonHistory-of-Hujjaj    
English 
 SAVE
 31-07-2016
 BirminghamGraduation Ceremony-   
English
 SAVE
 30-07-2016
 3 rights of masjid; constructing, frequenting & staying inside 
English
 SAVE
 29-07-2016
 PrestonHajj ka aashiqana safar-    
Urdu
 SAVE
 29-07-2016jama masjid-Blackburn
Nikah k bare me do aham hidaayaat    
Urdu
 SAVE
 23-07-2016 Glouster Keep reciting Quran after RamazanEnglish
 SAVE
 23-07-2016 Glouster To believe or not to believe    
English
 SAVE
 22-07-2016 Manchester Aap hajj kese kare? -     (MUST)Urdu
 SAVE
 16-07-2016  Istiqamat kya hai?kese hasil kare?aur kya faide hai? Urdu
 SAVE
 08-07-2016 Bolton Istiqamat kese hasil kare-  
Urdu
 SAVE
 05-07-2016 Stamford hill-London Eid-ki-Sunnate-aur-eid-k-masaail Urdu  SAVE
 02-07-2016 Stamford hill-London Naats and Q&A
 English  SAVE
 30-06-2016 Stamford hill-London Summary-of-26th-juz
 English  SAVE
 30-06-2016 Stamford hill-London Naat-Durud-majlis   
 English  SAVE
 29-06-2016 Stamford hill-London Summary-of-Surah-Shura English  SAVE
 28-06-2016 Stamford hill-London Summary-of-Surah-Zumar English  SAVE
 26-06-2016 Stamford hill-London Brief  tafseer of 23rd juz-After-tarawih English  SAVE
 26-06-2016 Stamford hill-London Enjoining good and forbidding evil -After-asar English  SAVE
 26-06-2016 Stamford hill-London Masaail of aetikaf -before Zuhar-  
 English  SAVE
 25-06-2016 Stamford hill-London Shukr and na shukri-After  Tarawih English  SAVE
 25-06-2016 Stamford hill-London Importance of solitude and aitikaf-After Asar-  
 English  SAVE
 24-06-2016 Southampton Reward of tarawih and aitikaf-  
 English  SAVE
 24-06-2016 Southampton Tarbiyatul awlad-  
 English SAVE
21-06-2016
 Preston Islamic rulling on shairii-songs 
 English SAVE
19-06-2016
 Bolton Dawat w tablig aur Hazratji ra ka tazkirah -      Urdu 
 SAVE
18-06-2016
 Bolton Masaile Zakat-Bolton   
Urdu 
 SAVE
17-06-2016 Bolton   Durud Sharif k fazaile-aur-waqiat-Bolton   Urdu 
 SAVE
15-06-2016
 Bolton 
 Qadhae umri ki ahammiyyat-- 
Urdu 
 SAVE

     
12-06-2016  
Masjid Martin monez-Lisbon
Haqeeqate dunya aur Amal ki zaroorat
Urdu
 SAVE
11-06-2016  
Madina masjid-Laranjiero
Ummat ka ghamm aur Abdaal ki sifaat-   
Urdu
 SAVE
11-06-2016
Madina masjid-Laranjiero
Guading modestry- 
English
  SAVE 
11-06-2016
Amadora 
Roze me pure jism ki hifazat-
Urdu SAVE
11-06-2016
Masjide Aisha-Odivelas
Ramzan naseehat 
Urdu SAVE
11-06-2016
Madina masjid-Laranjiero
 Ummat ka ghamm aur Abdaal ki sifaat-  
Urdu
 SAVE
10-06-2016
Lisbon
 Muhammad Ali & A'maal of Ramzan 
 English SAVE
10-06-2016
Madina masjid-Portugal
 Fazaile Zikr & zikr majlis -  
Urdu SAVE
09-06-2016
Madina masjid-Portugal Benefits of istighfaar-       SAVE
09-06-2016
Madina masjid-Portugal
 Ramzan me maghfirat -   (with portuges trans.)Urdu
 SAVE
      
08-06-2016
Bolton 
 Roze ki history aur ahmiyat - Bolton 
Urdu
 SAVE
07-06-2016
Preston
 Adaab & Rules of fastingEnglish
 SAVE
06-06-2016
Preston Ibadat- maqsade zindagi - Preston
Urdu
 SAVE
05-06-2016
Nuneton
 Ramazan k fazail,masail-Nuneto n (Must)Urdu
 SAVE
22-05-2016
Jaame masjid-Preston  Masturat Ramadhan ki tayyari kese kare- Urdu 
 SAVE
21-05-2016
Bolton
 Bayan in 15th shaban -
Urdu 
 SAVE
21-05-2016
  Shabe Baraat me maafi k messages ki haqiqat (MUST)
Urdu 
 SAVE
30-04-2016
Masjide Nooh-London Volunteering for Khidmat   English
 SAVE
24-04-2016
Preston Falasteen - Ambiyaa AL ki Sarzameen-
Urdu 
 SAVE
26-03-2016
Manchester Good friday ki haqiqat- 
Urdu
 SAVE
20-03-2016
London 
 Allah se muhabbat aur Allah ka adab keejye-London
Urdu
 SAVE
19-03-2016
London
 Summary_of Kitabul Adab from Saheeh Bukhari- London
English
 SAVE
05-03-2016
Manchester
 Rahmatullil aalemin k ummati hai to fir rahmat wale bhi bano
Urdu
LISTEN
SAVE
22-02-2016
 Bolton Hafiz Patel sb ra ka tazkirah-Bolton    (MUST)Urdu
LISTENSAVE
21-02-2016
 Leytonestone-London Hold on Sunnat of khulafae rashideen-LeytonestoneEnglish 
LISTEN
SAVE
20-02-2016
 Masjid e Quba-London Islam -the misunderstood religion-   
English 
LISTEN
SAVE
20-02-2016
 London Brief biography of Hafiz patel sb ra-London   English 
LISTENSAVE
15-02-2016 Toronto Two types of hawa&their effects-Taqwiayatul Iman conference English 
LISTEN
SAVE
14-02-2016
 Madina masjid Summary of kitabul Iman from Saheeh BukhariEnglish 
LISTEN
SAVE
12-02-2016
 Toronto  Khush Naseeb he jo fitnon se Bach Gaya- 
English 
LISTEN
SAVE
07-02-2016
 Batley Surviving waves of fitnah-  
English 
LISTEN
SAVE
29-01-2016
 Preston Haya ki ahmiyat  (Jumuah bayan,khutba,salat) 
Urdu
LISTEN
SAVE
03-01-2016
 Masjide Abubakr
 Final talk & dua English
LISTEN
SAVE
03-01-2016
 Masjide Abubakr  Ilm of Rasulullah saw-After Asar English
LISTENSAVE
03-01-2016
 Masjide Abubakr Seerat for ladiesEnglish
LISTEN
SAVE
03-01-2016
 Masjide Abubakr Akhlaqur-rasul_saw
English
LISTENSAVE
03-01-2016
 Masjide Abubakr The madani period part 2-(work shop bayan)English
LISTEN
SAVE
02-01-2016
 Masjide Abubakr The madani period part 1-(work shop bayan)EnglishLISTEN
SAVE
02-01-2016
 Masjide Abubakr Rasulullah in the Quran 
EnglishLISTEN
SAVE
01-01-2016
 Masjide Abubakr Aap SAW ka Hulya Mubarak-
 UrduLISTEN
SAVE
01-01-2016
 Whitby masjid Durood shareef & dreams of Rasulullallah (saw)English
LISTEN
SAVE
01-01-2016
 Whitby masjid Khatme nubuwwat & mu'jizaat    English
LISTENSAVE
01-01-2016
 Madina masjid Brief history of Islam-
English
LISTEN
SAVE
01-01-2016
 Toronto Jumuah khutbah & Salah   
EnglishLISTEN
SAVE
01-01-2016 Markham New year message & early life of nubuwwat 
EnglishLISTEN
SAVE
31-12-2015
 Malton Atheist ke sawaal ka jawaab  UrduLISTEN
SAVE
31-12-2015
 Malton  Wujoode Baari ta'ala EnglishLISTENSAVE
30-12-2015 IFT
 5 benefits of studying seerah  EnglishLISTEN
SAVE
30-12-2015
 Masjidul jannah Bayan about Dua after Azaan EnglishLISTENSAVE
30-12-2015
 Masjide-Rahmat 
 Rahmatul-lil-aalamin
EnglishLISTENSAVE
29-12-2015
 Masjide Usman Youth of Rasulullah sallallahu alayhi wasallamEnglishLISTEN
SAVE
29-12-2015
 Masjide Usman 
 Childhood of Rasulullah sallallahu alayhi wasallamEnglishLISTEN
SAVE
28-12-2015
 Markham jame masjid Meelad shareef- how to celebrate & how not- 
EnglishLISTENSAVE
28-12-2015
 Darul Iman - Markham  'I am the dua of Ibrahim, gladtiding of Isa, and the dream of my mother'  English
LISTEN
SAVE
      
23-10-2015
 Muharram-Ahle bayt-Sayyiduna hussain ra and more
English LISTEN 
SAVE
23-10-2015
 Ilford Who r ahle bayt-(virtues-and sacrifices of Ahle bayt)-
English LISTENSAVE
  Makkah  
Bayan after the Crane Incident With Some Beautiful Advices
 English 
LISTENSAVE
08-09-2015
 BoltonZiyarat of Madinah Shareef; Fuyooz and Barakaat  
English
LISTEN
SAVE
30-08-2015
As suffa-Birmingham
Self Rectification  
English
LISTEN
SAVE
30-08-2015
 Southampton
Origins, significance, & benefits of Haj- 
English
LISTEN
SAVE
23-08-2015
 Yo! Don't Take The Mick!  
English 
LISTEN
SAVE
16-08-2015
Shah jalal  - Birmingham
Ilm aur ulema- 
 UrduLISTEN
SAVE
08-08-2015
Upton lane 
Ramzan ba'd istiqamat ke liye 6 number -   
Urdu
LISTEN
SAVE
02-08-2015
Lichfield
 5 beautiful advices from Hadith -      EnglishLISTENSAVE
31-07-2015 
  Quran and It's Preservation(jumuah bayan,khutba,Salat)  EnglishLISTEN
SAVE
      
18-07-2015
Madina masjid-Toronto  
Aamale ramazan ki qubuliyat k liye ramazan k baad bhi  istiqamat rakhe (eid byan)
 Urdu LISTEN
SAVE
16-07-2015 
Madina masjid-Toronto
Brief Overview Of Aqaaid
English  
LISTEN
SAVE
15-07-2015
Madina masjid-Toronto  
Gosha Nasheeni Ki Zaroorat Aur Us Ka Faaida  
 Urdu LISTEN
SAVE
14-07-2015 
Madina masjid-Toronto 
Meaning of Rasul& How Can You Prove Huzur (saw) a Prophet? 
English  
LISTEN
SAVE
14-07-2015
Madina masjid-Toronto 
Huqooqul-ibad-ki-fikr-kare
 Urdu LISTEN
SAVE
13-07-2015
Madina masjid-Toronto
Zikr-ki-ahmiyat
 UrduLISTEN
SAVE
11-07-2015
Madina masjid-Toronto 
Bayan - for masturat with Que& answers 
 English  LISTEN
SAVE
11-07-2015
Madina masjid-Toronto 
Deen k liye ijtemayi mehnat ki zarurat
Urdu
LISTEN
SAVE
11-07-2015
Madina masjid-Toronto 
Understanding homosexuality   
English 
LISTENSAVE
10-07-2015
Madina masjid-Toronto 
Kuch aham aqaaid
UrduLISTEN
SAVE
09-07-2015
Madina masjid-Toronto 
 Shirk is Wrong - Proofs of Tawheed,Imp.of La Ilaha IllallahEnglish 
LISTEN
SAVE
09-07-2015
Madina masjid-Toronto 
 Marhoom Ke Photo Rakhna Aur Selfie Ki Kharaabiyaan 
Urdu
LISTENSAVE
09-07-2015
Madina masjid-Toronto 
 Haz. Juned bagdadi ra ki zindagi se Tasawwuf k 5 usool Urdu
LISTEN
SAVE
08-07-2015
Madina masjid-Toronto
 Adab of itikaf & atheism
English LISTEN
SAVE
08-07-2015
Madina masjid-Toronto 
 Aitikaf ki ahammiyat-  UrduLISTEN
SAVE
07-07-2015
Stevenvale
 Importance of Zikr in ramazan -  
English 
LISTENSAVE
      
  USA TOUR
   
06-07-2015
Florida
    
06-07-2015
Florida
 Dua Of Hidayat English 
LISTENSAVE
06-07-2015
Florida
 Short Tafseer of Surah Qasas -Florida  
English 
LISTEN
SAVE
04-07-2015
Florida
 Noorun ala Noor-Florida (Taajiro k liye spl.)  
  UrduLISTEN
SAVE
04-07-2015
Florida
 Impotance-of-Salat-    English 
LISTEN
SAVE
03-07-2015
Atlanta
 Is Dua after fardh Salah a bidat?
English 
LISTEN
SAVE
03-07-2015
Florida
 Advices for the remaining few days of RamadhanEnglish 
LISTENSAVE
03-07-2015
Florida
 Necessity of Dhikrullah English 
LISTENSAVE
03-07-2015
Florida
 Importance of loving Allah -How & Why?-  
English 
LISTEN
SAVE
01-07-2015
Atlanta Status Of Nabi (saw)-  
English 
LISTENSAVE
01-07-2015Masjid Hamza-Atlanta
 Reciting Quran-    
English LISTEN
SAVE
      
28-06-2015
 Delhi  Tawba ki ahmiyat - Delhi 
 Urdu LISTEN
SAVE
27-06-2015
Jamiah Meerut
 Khanqahi nizam ka subut   
 Urdu LISTEN
 SAVE
25-06-2015
Saharanpur
 Bayan in Khanqahe Khaliliyya     
 Urdu LISTEN
SAVE
      
22-05-2015
 Blackburn  Are you ready for Ramadhan - 
English
LISTEN
SAVE
      
   Canada tour
   
18-05-2015
 Masjide-Abu-bakr
 After-Zuhar  
EnglishLISTEN
SAVE
17-05-2015
 Madina masjid Seerate Sayyiduna Umar RA-  
English
LISTEN
SAVE
16-05-2015
 Madina masjid  Seerate Sayyiduna Abu Bakr RA  EnglishLISTEN
SAVE
15-05-2015
 Madina masjid The status of Sahaba   English
LISTEN
SAVE
15-05-2015
Darul Iman-Markham  Allah is not unjust -   
English
LISTEN
SAVE
15-05-2015
 Markham masjid  Karamaate sahaba -   
English
LISTEN
SAVE
14-05-2015
 Cambridge
 Maqaame Sahaba-  
 English 
LISTEN
SAVE
      
      
09-05-2015 Bradford 
 Khatme-Quraan    English 
LISTEN
SAVE
08-05-2015
  Day of qiyamat & lessons from Nepal Zalzala   English 
LISTENSAVE
03-05-2015
 Ilford Preparing for Ramadhan    
 English  LISTEN
SAVE
03-05-2015
 Preston Alaqsa & Salahuddin Ayyubi (ra)-    
  English  
LISTEN
SAVE
22-03-2015  Lester   Khatme Quraan- 
  English  
LISTEN
SAVE
22-03-2015
Coventry
 Necessary and unnecessary ilm       English 
LISTEN
SAVE
      
27-07-2013
Masjid e Abu bakar 
 Masturat bayan     Urdu
LISTENSAVE
27-07-201365 musallah
 Importance of Dua -  
Urdu LISTENSAVE
25-07-2013Florida 
 After Taraweeh Urdu
LISTEN
SAVE
25-07-2013
Florida
 Masturat bayan    Urdu
LISTENSAVE
21-07-2013
Malton Masjid 
 After Taraweeh      Urdu
LISTEN
SAVE
21-07-2013Madinah masjid
 6 points of how to save your Imaan(Masturat bayan) 
English
LISTEN
SAVE
21-07-2013Darussalam Masjid
 Importance of Zikr English
LISTEN
SAVE
20-07-2013Darussalam Masjid 
 Summary OFSurah Nahl,Bani Israil,Kahaf  English
LISTEN
SAVE
20-07-2013Darussalam Masjid
 Rights of women & Beauty of Hijab(Masturat bayan) English
LISTENSAVE
20-07-2013Darussalam Masjid
 Important of Zikr & Shukr (Youth Programme) EnglishLISTEN
SAVE
19-07-2013Darussalam Masjid
 Summary of Masail about Roza(Youth Programme)
English
LISTENSAVE
19-07-2013
Darussalam Masjid
 Mercy & Power of Allah -  -english  English
LISTEN
SAVE
19-07-2013
45 Musallah 
 Short Tafsir of Surah Jumuah - 45 Musallah 
Urdu
LISTEN
SAVE
18-07-2013
Markham masjid
 Short Tafsir of Surah Yunus
Urdu LISTEN
SAVE
18-07-2013
Masjid e Rahmat 
 Things to do in Ramazan  English
LISTEN
SAVE
17-07-2013
Markham masjid
 Short Tafsir of Surah Taubah  English LISTEN
SAVE
17-07-2013
Madinah masjid 
 Fazaile Quraan 
English
LISTEN
SAVE
17-07-2013
Madinah masjid
 Important of reciting QuraanEnglish LISTEN
SAVE
16-07-2013Jame abu bakr Urdu
LISTEN
SAVE
16-07-2013
Stevenvale Musallah
 Tafsir e Surah Infitar Urdu
LISTEN
SAVE
15-07-2013
Masjide jannah
 Short Tafsir of Surah A'araf  Urdu
LISTEN
SAVE
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Subpages (2): English Urdu