Mufti Saeed palanpuri db

DATE
DETAIL
LISTEN
SAVE
 05-06-2019 Eidul fitr bayan-Masjide Umar-London  SAVE
 29-05-2019 After Tarawih-Masjide Quba - London  SAVE
 29-05-2019 After Asar-Masjide Quba - London  SAVE
 28-05-2019 After Tarawih-Masjide Quba - London  SAVE
 28-05-2019 After Asar-Masjide Quba - London  SAVE
 27-05-2019 After Tarawih-Masjide Quba - London  SAVE
 27-05-2019 After Asar-Masjide Quba - London  SAVE
 26-05-2019 After Asar-Masjide Quba - London  SAVE
 25-05-2019 Bayan for masturat-Masjide Quba - London  SAVE
 24-05-2019 After Asar-Masjide Quba - London  SAVE
 24-05-2019 Jumuah bayan-Masjide Quba - London  SAVE
 23-05-2019 After Tarawih-Masjide Quba - London  SAVE
 23-05-2019 After Asar-Masjide Quba - London  SAVE
 22-05-2019 After Tarawih-Masjide Quba - London  SAVE
 22-05-2019 After Asar-Masjide Quba - London  SAVE
 21-05-2019 After Tarawih-Masjide Quba - London  SAVE
 21-05-2019 After Asar-Masjide Quba - London  SAVE
 20-05-2019 After Tarawih-Masjide Quba - London  SAVE
 20-05-2019 After Asar-Masjide Quba - London  SAVE
 19-05-2019 Bayan for masturat-Masjide Quba - London  SAVE
 19-05-2019 After Asar-Masjide Quba - London  SAVE
 18-05-2019 After Asar-Masjide Quba - London  SAVE
 17-05-2019 Jumuah bayan-Masjide Quba - London  SAVE
 17-05-2019 After Asar-Masjide Quba - London  SAVE
 16-05-2019 After Tarawih-Masjide Quba - London  SAVE
 16-05-2019 After Asar-Masjide Quba - London  SAVE
 15-05-2019 After Tarawih-Masjide Quba - London  SAVE
 15-05-2019 After Asar-Masjide Quba - London  SAVE
 14-05-2019 After Tarawih-Masjide Quba - London  SAVE
 14-05-2019 After Asar-Masjide Quba - London  SAVE
 13-05-2019 After Tarawih-Masjide Quba - London  SAVE
 13-05-2019 After Asar-Masjide Quba - London  SAVE
 12-05-2019 Bayan for masturat-Masjide Quba - London  SAVE
 12-05-2019 After Asar-Masjide Quba - London  SAVE
 11-05-2019 Bayan for masturat-Masjide Quba - London  SAVE
 11-05-2019 After Asar-Masjide Quba - London  SAVE
 10-05-2019 Jumuah bayan-Masjide Quba - London  SAVE
 09-05-2019 After Tarawih-Masjide Quba - London  SAVE
 09-05-2019 After Asar-Masjide Quba - London  SAVE
 08-05-2019 After Tarawih-Masjide Quba - London
  SAVE
 07-05-2019 After Tarawih-Masjide Quba - London  SAVE
 07-05-2019 After Asar-Masjide Quba - London  SAVE
 06-05-2019 After Tarawih-Masjide Quba - London  SAVE
 06-05-2019 After Asar-Masjide Quba - London  SAVE
 05-05-2019 After Asar-Masjide Quba - London  SAVE
 05-05-2019 Bayan for masturat-Masjide Quba - London  SAVE
 04-05-2019 After Asar-Masjide Quba - London  SAVE
 03-05-2019 Jumuah bayan-Masjide Quba - London  SAVE
    
 25-05-2018 After Tarawih-Thohoyandou  SAVE
 25-05-2018 After Asar-Thohoyandou  SAVE
 25-05-2018 Jumuah bayan-Thohoyando u    SAVE
 25-05-2018 After Fajar-Thohoyandou   SAVE
 24-05-2018 After Tarawih-Thohoyandou  SAVE
 24-05-2018 After Asar-Thohoyandou   SAVE
 24-05-2018 After Fajar-Thohoyandou   SAVE
 23-05-2018 After Tarawih-Thohoyandou  SAVE
 23-05-2018 After Asar-Thohoyandou   SAVE
 22-05-2018 After Tarawih-Thohoyandou  SAVE
 22-05-2018 After Asar-Thohoyandou
  SAVE
    
 30-03-2018 Opening of masjid-Kosamba 
  SAVE
 29-03-2018 Takmile hifz & Khatme Bukhari jalsa-Jamiah Kathor 
  SAVE
 20-01-2018 Chudgar masjid-Surat  
  SAVE
 02-06-2017 Jumuah bayan-Clapton 
 SAVE
 18-05-2017 Khatme bukhari - Islamic tariyat acadeny-dewsbury  
 SAVE
 17-05-2017 Nurul islam masjid -Bradford 
 SAVE
    
 24-04-2017 Bukhari sharif ki 1st jild ki takmil-Deoband 
  SAVE
 17-12-2016 Azmate Quran- Varethi 
  SAVE
 16-12-2016 Quran ki taasir kese hasil ho?-Rander 
  SAVE
 09-07-2016 After Zuhar-Masjide-Abubakr-Scarborough     SAVE
 07-07-2016 Malton-masjid  
  SAVE
   
 30-06-2016 Darul-Arqam-Minnesota SAVE
 30-06-2016 Eagan-civik-Center-Minnesota SAVE
 29-06-2016 Eagan-civik-Center-Minnesota SAVE
 30-06-2016 After Tarawih-Islamic Center of Fremont SAVE
 29-06-2016 After Tarawih-Islamic Center of Fremont SAVE
 29-06-2016 After-Asar-Islamic Center of Fremont SAVE
 28-06-2016
 After Tarawih-Islamic Center of Fremont SAVE
 28-06-2016 After-Asar-Islamic Center of Fremont SAVE
 27-06-2016 After-Asar-Islamic Center of Fremont SAVE
 22-06-2016 Islamic Center of Irving-Texas SAVE
 20-06-2016 Islamic Center of Irving-Texas SAVE
 19-06-2016 Islamic Center of Irving-Texas SAVE
 18-06-2016 Madarsa Islamia Houston SAVE
 17-06-2016 Maryam-masjid-Houston SAVE
 17-06-2016 Madarsa Islamia Houston SAVE
    
 29-05-2016 Surah Aadiyat-Jamiah Darus Sunnah in Brooklyn-USA     SAVE
 14-04-2016 Khatme Tirmizi -D.U. Ashrafiya - Rander  
  SAVE
    
  Bayanat of last 12 days of Ramazan - Darussalam- Toronto
 LINK
 15-07-2015 After Fajar-Scarborough  
 LISTEN SAVE
 03-07-2015 After Asar- Masjid e Quba - London LISTEN SAVE
 03-07-2015 Tafsir e Surah Aadiyat (Jumuah bayan) -Masjid e Quba  LISTEN SAVE
 02-07-2015 After Asar- Masjid e Quba - London LISTEN SAVE
 01-07-2015 After Asar- Masjid e Quba - London LISTEN SAVE
 30-06-2015 After Asar- Masjid e Quba - London LISTEN SAVE
 29-06-2015 After Asar- Masjid e Quba - London LISTEN SAVE
 28-06-2015 After Asar- Masjid e Quba - London LISTEN SAVE
 27-06-2015 After Asar- Masjid e Quba - London LISTEN SAVE
 27-06-2015 Bayan for masturat - Masjid e Quba - London LISTEN SAVE
 26-06-2015 After Asar- Masjid e Quba - London LISTEN SAVE
 25-06-2015 After Asar- Masjid e Quba - London LISTEN SAVE
 24-06-2015 After Asar- Masjid e Quba - London LISTEN SAVE
 23-06-2015 After Asar- Masjid e Quba - London LISTEN SAVE
 22-06-2015 After Asar- Masjid e Quba - London LISTEN SAVE
 21-06-2015 After Asar- Masjid e Quba - London LISTEN SAVE
 21-06-2015 Bayan for masturat - Masjid e Quba - London LISTEN SAVE
 20-06-2015 After Asar- Masjid e Quba - London LISTEN SAVE
 19-06-2015 Jumuah bayan - Masjid e Quba - London LISTEN SAVE
 19-06-2015 After Asar- Masjid e Quba - London LISTEN SAVE
 18-06-2015 After Asar- Masjid e Quba - London LISTEN SAVE
 16-06-2015 Masjid Dawatul Islaam- Ilford  
 LISTEN SAVE
 13-06-2015 Ulamaa Majlis - Masjid e Quba-London  
 LISTEN SAVE
 12-06-2015 Shauk e watan - walsall  
 LISTEN SAVE
 10-06-2015 Tafseer Surah Teen-Jamia Imam Muhammad Zakariyya  LISTEN SAVE
 10-06-2015 Eternal Light School 
 LISTEN SAVE
 10-06-2015 Bukhari Darse-MMTQ-Bradford  
 LISTEN SAVE
 08-06-2015 IDA-Leicester   LISTEN SAVE
 08-06-2015 Khatme-Bukhari-ITA-Dewsbury  
 LISTEN SAVE
 08-06-2015  Ulama bayan - D.U.Leicester 
 LISTEN SAVE
    
 20-03-2015 Hifze Quraan me kya niyat kare?- Surat  
 LISTEN SAVE
 28-01-2015 Darul ulum Strand-Capetown LISTEN SAVE
 28-01-2015 Ulema bayan - Muslim Judicial Council Chambers-Capetown LISTEN SAVE
 28-01-2015 Iftitahe-Bukhari-Madressa-Qasimul-ulum-Capetown LISTEN SAVE
 27-01-2015 Darul ulum-Azadville LISTEN SAVE
 27-01-2015 Masjid e hamidia-Newtown LISTEN SAVE
 27-01-2015 Darul ulum Zakariya LISTEN SAVE
 26-01-2015 Bayan for ulema - Makenzie LISTEN SAVE
 26-01-2015 Bukhari-darse-D.U. Fodsburg-Johannesburg LISTEN SAVE
 25-01-2015 Jamea masjid - Malborough -Johannesburg LISTEN SAVE
 24-01-2015 Bukhari darse -Darul-ulum-Newcastle LISTEN SAVE
 24-01-2015 Khatme Bukhari - Madressa Tartirul Quran - Pietermerizburg LISTEN SAVE
 24-01-2015 Madressa Noor for the Blind - Pietermerizburg- LISTEN SAVE
 24-01-2015 After Fajar - Mountain rise-Pietermerizburg LISTEN SAVE
 24-01-2015 Bayan for Ulema-Mountain rise-Pietermerizburg (Part 2)
 LISTEN SAVE
 23-01-2015 Bayan for Ulema-Mountain rise-Pietermerizburg (Part 1) LISTEN SAVE
 23-01-2015 Bayan in students - Camperdown LISTEN SAVE
 23-01-2015 Masjide Salihin - Durban  
 LISTEN SAVE
 22-01-2015 Bayan for Ulema - Masjide Taqwa - Durban LISTEN SAVE
 22-01-2015 Bayan for Masturat- Lilongwe-Malawi  LISTEN SAVE
 21-01-2015 Masjide Falah - Lilongwe-Malawi LISTEN SAVE
 21-01-2015 After Fajar - Jama Masjid-Chipata LISTEN SAVE
 21-01-2015 Bayan for Masturat-Chipata LISTEN SAVE
 20-01-2015 Jama Masjid-Chipata LISTEN SAVE
 19-01-2015 Masjide dawah - Makeni-Lusaka LISTEN SAVE
 19-01-2015 Masturat bayan-Lusaka LISTEN SAVE
 19-01-2015 Tafsir-e-Quran - Masjide Umar-Lusaka LISTEN SAVE
 18-01-2015 Bayan-for-Ulema-Jamia-Islamia-Lusaka-Zambia LISTEN SAVE
 18-01-2015 Jama Masjid  - Lusaka-Zambia-Lusaka LISTEN SAVE
 18-01-2015 Tafsir-e-Quran - Masjide Umar-Lusaka LISTEN SAVE
 17-01-2015 Masjide Noor - Lusaka - Zambia-Lusaka LISTEN SAVE
 17-01-2015 Tafsir-e-Quran - Masjide Umar-Lusaka LISTEN SAVE
    
 16-01-2015 Jumuah bayan - Masjide Noor -  HarareLISTEN SAVE
 16-01-2015 Bayan for Ulema - Masjide Noor - HarareLISTEN SAVE
 15-01-2015 Byan in Weekly ijtema - HarareLISTEN SAVE
 15-01-2015 Masturat bayan - HarareLISTEN SAVE
 14-01-2015 Masjide Abbas - HarareLISTEN SAVE
    
13-01-2015 Deobandiyat kya hai ?    (must)LISTENSAVE
13-01-2015 Hadis e jibril (al awail assunbuliyah- hadis ijajah majlis)  LISTENSAVE
11-01-2015 Masjide Hamza bin abdul muttalib - Wakra city-Qatar  LISTENSAVE
11-01-2015 Bayan in students - Qatar  LISTENSAVE
11-01-2015  Jamia Imam Bukhari - Qatar  LISTEN SAVE
10-01-2015  Markaz Abu Hanifa - Qatar    LISTEN SAVE
10-01-2015  Majlis After Zuhar - Qatar   LISTEN SAVE
20-12-2014  Kantharia LISTEN SAVE
25-08-2014  Moujuda-halat-me-rehnumai-Banglore 
LISTEN SAVE
24-08-2014  Iftetahe Bukhari-Banglore   LISTEN SAVE
15-11-2013  Jumuah Bayan -  Mumbai  (1st bayan after operation)  LISTEN SAVE
25-05-2012  Khatme bukhari - Jamia Sufibag-Surat LISTENSAVE
21-08-2011
OPENING OF HOSPITAL - VALAN LISTEN SAVE