Mo.Abbas Sarigat
 DATE DETAILS SAVE
 05-06-2019 Eidul fitr Khutbah - Darul ulum Zakariya
 SAVE
 02-06-2019 Bayan for masturat - Venda SAVE
 01-06-2019 After Asar - Jama masjid - Venda SAVE
 31-05-2019 Jumuah bayan - Jama masjid - Venda SAVE
 31-05-2019 After Tarawih - Jama masjid - Venda SAVE
 31-05-2019 After Asar - Jama masjid - Venda SAVE
 30-05-2019 After Tarawih - Jama masjid - Venda SAVE
 30-05-2019 After Asar - Jama masjid - Venda SAVE
 29-05-2019 After Tarawih - Jama masjid - Venda SAVE
 29-05-2019 After Asar - Jama masjid - Venda SAVE
 28-05-2019 After Tarawih - Jama masjid - Venda SAVE
 28-05-2019 After Asar - Jama masjid - Venda SAVE
 27-05-2019 After Tarawih - Jama masjid - Venda SAVE
 27-05-2019 After Asar - Jama masjid - Venda SAVE
 26-05-2019 After Tarawih - Jama masjid - Venda SAVE
 26-05-2019 After Asar - Jama masjid - Venda SAVE
 25-05-2019 After Asar - Jama masjid - Venda
 SAVE
   
 09-03-2019 After Fajar-Venda     SAVE
 08-03-2019 Seerate Sahaba-After magrib-Venda
 SAVE
 08-03-2019 Jumuah bayan-Venda   SAVE
 08-03-2019 Bayan for masturat-Venda-    SAVE
 15-02-2019 Muqarriririn k liye rehnuma usul-Nurul Islam-Lenedia  (MUST FOR ULAMA) SAVE
 20-01-2019 Gunah chor kr aabid baniye-Dadhal  SAVE
 20-01-2019 Nikah bayan - Dadhal 
 SAVE
 18-01-2019 Azan aur dusre sha'ir-ka adab-Dadhal    SAVE
 13-01-2019 Shukr guzari - Dadhal     SAVE
 09-12-2018 Bayan in khatme Bukhari jalsa-Madarsa Tartilul Quran-Mountainrise 
 SAVE
 07-10-2018 After Fajar-Venda 
 SAVE
 06-10-2018 After magrib-Venda 
SAVE
   
  Bayanat of Last 10 days of Ramazan
 LINK
 03-06-2018 Dua ki ahmiyat-After Fajar-Cambridge  
 SAVE
 02-06-2018 Fazaile Sadaqah-After Asar-Cambridge  
 SAVE
   
 10-05-2018 After magrib-Masjide Noor-Manchester SAVE
 09-05-2018 Darul ulum Bolton SAVE
 09-05-2018 Al Huda academy-Bolton
 SAVE
 09-05-2018 After magrib-Zakariya masjid-Bolton SAVE
 08-05-2018 Masjide Nurul Islam-Blackburn  SAVE
 07-05-2018 Masjide Quwwatul Islam-Preston 
 SAVE
 04-05-2018 Masjide Noor-Lester 
 SAVE
 03-05-2018 Masjide Falah-Lester   SAVE
 02-05-2018 Uptone Lane-London   SAVE
 02-05-2018 Plashetgrove masjid-London   SAVE
 02-05-2018 Madarsa-Al-Zahra-Walthamstow-London 
 SAVE
 01-05-2018 Nowbury masjid-London 
 SAVE
 01-05-2018 Battersea-London  SAVE
10-09-2017 Dawat ka kaam krne wale nawjawano se khitab-Dadhal SAVE
 09-09-2017 Musibat k waqt sabr-Dadhal   SAVE
 08-09-2017 Akabire Deoband-Jumuah bayan-Dadhal  
 SAVE
 06-09-2017 5 qimti nasihate-Piraman 
 SAVE
 05-09-2017 Apni galti ka aitiraf kre-Dadhal
 SAVE
 03-09-2017 Jaha bhi raho Allah se darte raho-Dadhal 
 SAVE
 03-09-2017 Shukr ki ahmiyat-Dadhal    SAVE
 02-09-2017  Eidul adha bayan-Dadhal 
 SAVE
 01-09-2017 Seerate Ibrahim al-Dadhal 
 SAVE
   
18-06-2017
 Cambridge   
 SAVE
 22-03-2017 Tafsir e Surah Mujadala- part-1   
 SAVE
 10-03-2017 Seerate Umar rd-Newtown-Johannisburg 
 SAVE
 15-02-2017 Tafsir e Surah Mursalat - part 2 - Johannisburg    SAVE
 08-02-2017 Tafsir e Surah Mursalat - part 1 - Johannisburg    SAVE
01-03-2017 Tafsir e Surah Dahar - part 3 - Johannisburg  
 SAVE
22-02-2017 Tafsir e Surah Dahar - part 2 - Johannisburg  
 SAVE
15-02-2017 Tafsir e Surah Dahar - part 1 - Johannisburg  
 SAVE
08-02-2017Tafsir e Surah Qayamah - part 3 - Johannisburg
 SAVE
03-02-2017Jumuah bayan-Fordsburg
 SAVE
01-02-2017 Tafsir e Surah Qayamah - part 2 - Johannisburg   SAVE
25-01-2017 Tafsir e Surah Qayamah - part 1 - Johannisburg 
 SAVE
07-01-2017 Aap SAW ki 5 nasihate-Dadhal  07-01-2017  SAVE
06-01-2017 Fazaile Jumuah-Godhra 06-01-2017  SAVE
05-01-2017 Waqt ki ahmiyat-Diwa 05-01-2017  SAVE
04-01-2017 Bada banne se parhez karo - Siludi 04-01-2017  SAVE
03-01-2017 Nikah bayan-Dadhal 03-01-2017  SAVE
01-01-2017 Jama masjid-Dadhal 01-01-2017  SAVE
   
   

Comments