.


Free track counters
Kamyab Momin series bayanat has been uploaded HERE
Ramazan online bayanat are uploading HERE
LATEST
Mufti Salman mansurpuri 
Tafsir e Surah e Feel (wih Sawal jawab majlis) 12-07-2020 
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada 
Online sawal jawab ki majlis 12-07-2020 
 SAVE
Mufti Faruq barodvi db  
Islam me Aurat ka maqam 11-07-2020   SAVE
Qari Rashid Ajmeri db  
Surah Aale Imran - 58  10-07-2020   SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Jumuah  bayan  10-07-2020
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada  
Online sawal jawab ki majlis 07-07-2020  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db  
Allah se Ummid w Khauf(Weekly darse of Kitaburriqaq-8) 07-07-2020  SAVE
Mufti Salman mansurpuri
Tafsir e Surah e Humazah (wih Sawal jawab majlis) 05-07-2020  SAVE
Mufti Faruq barodvi db 
Maazuro k huquq 04-07-2020
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db  
Hakim Luqman ki nasihate 03-07-2020
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db  
Surah Aale Imran - 57  03-07-2020 
 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Corona ka kahar-asbaab aur hamari zimmedariya 29-06-2020 SAVE
Mufti Salman mansurpuri
Tafsir e Surah e Asr (wih Sawal jawab majlis) 28-06-2020 
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada 
Online sawal jawab ki majlis 28-06-2020 
 SAVE
Mufti Faruq barodvi db 
Awlaad rahmat ya zahmat? 27-06-2020 SAVE
Mufti Faruq barodvi db 
Huzur SAW ki tabligi zindagi ki kuch jhalke 26-06-2020 SAVE
Mufti Faruq barodvi db 
Jadid fitne aur Ulama ki zimmedariya (Must for Ulama)  25-06-2020 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada  
Hajj me ja nahi sakte to ab kya kare?  26-06-2020 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db  
Surah Aale Imran - 56  26-06-2020  SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Surah Aale Imran - 55  19-06-2020 
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada 
Online sawal jawab ki majlis 21-06-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Seeratunnbi saw 21-06-2020 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri   
Tafsir e Surah e Takasur(wih Sawal jawab majlis) 21-06-2020  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Bayan on Suraj Garhan 21-06-2020  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri  
Suraj garhank bare me deeni rehnumai 20-06-2020
 SAVE
Mufti Faruq barodvi db
Guftagu k aadab(Islahe Muasharat series-part 49) 20-06-2020  SAVE
Moulana Qamruzzaman db 
Surah e Dhuha ki mukhtasar tashrih 19-06-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Duniya k baare me ummide kam kare-Kitaburriqaq(part-6)  16-06-2020
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada 
Online sawal jawab ki majlis 14-06-2020   SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Surah Muddassir(Part-3)  18-06-2020
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Surah Muddassir(Part-2)  17-06-2020 
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Surah Muddassir(Part-1)  16-06-2020 
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Surah Qalam(part-4) 16-06-2020  SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Surah Qalam(part-3) 15-06-2020  SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Surah Qalam(part-2) 14-06-2020 
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri 
Aakhirat me neemato ka sawal hoga 14-06-2020
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Surah Qalam(part-1) 13-06-2020  SAVE
Moulana Qamruzzaman db
Tazkiya e nafs k usul  12-06-2020
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Surah Aale Imran - 54  12-06-2020 
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db  
Surah Haqqah (Part-3) 11-06-2020  SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Surah Haqqah (Part-2) 10-06-2020 
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Surah Haqqah (Part-1) 09-06-2020 
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db  
Duniya ki zindagi ki haqiqat -Kitaburriqaq(part-5)   09-06-2020 SAVE
Mufti Faruq Barodvi db
Walidain k huquq 06-06-2020
 SAVE
Moulana Qamruzzaman db
Surah Jumuh ki mukhtasar tashrih-Allahabad  05-06-2020  SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Surah Aale Imran - 53  05-06-2020
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Surah Nuh(Part-3) 05-06-2020  SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Surah Nuh(Part-2)   04-06-2020  SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Surah Nuh(Part-1)   03-06-2020  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Gazwa e khandaq k asaar-Kitaburriqaq(part-4)   02-06-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Iftitah e Jalalain for Riyazul Ulum-Baroda   02-06-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Iftitah e Mishkat for Riyazul Ulum-Baroda   02-06-2020
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Surah Jinn(Part-4) 
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Hazrat Mufti Saeed Palanpuri ra ki kuch baate(Part-2)
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Surah Jinn(Part-3) 
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Ramazan baad ki zindagi kesi ho?
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada
Weekly Online Sawal jawab ki mjalis
 SAVE
Mo.Qamruzzaman db 
After Isha - Allahabad
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri
Tafsir e Surah al Qariah (with Sawal jawab majlis)   31-05-2020
 SAVE
Mufti Mahmud bardoli db
Surah Jinn(Part-2)   31-05-2020 SAVE
Mufti Mahmud bardoli db 
Surah Jinn(Part-1)   30-05-2020  SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Surah Aale Imran - 52   29-05-2020 SAVE
Mo.Qamruzzaman db
Aik Jame Dua ki tashrih -Eidul Fitr bayan-Allahabad 25-05-2020
 SAVE
Mufti Faruq Barodvi db
Eid ka paigam aur falsafa 25-05-2020 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Ramazanka paigam -online Jumuah bayan 15-05-2020
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada 
Aitikaf aur Shabe qadr - jumuah bayan   08-05-2020  SAVE
Mufti Muhammed Sarodi
Online Jumuah bayan  08-05-2020
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db  
Surah Shamsh 27-04-2020  SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Surah Layl  26-04-2020
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db  
Surah Dhuha  25-04-2020
 SAVE
Mufti Saeed Palanpuri db
Bayan after tarawih 24-04-2020
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada
Pehli tarawih ka Khulasa 23-04-2020  SAVE
Mufti Juned Indori db
Ramazan ki tayyari   24-03-2020 SAVE
Moulana Ahmed Laat db
Online bayan 23-04-2020
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah Inshirah  24-03-2020 
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah Balad(Part-2)  24-03-2020 
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah Tin  23-03-2020
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah Balad  23-03-2020
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah Alaq(Part-3)  22-04-2020
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db  
Tafsir e Surah Alaq(Part-2)  21-04-2020
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db  
Tafsir e Surah Alaq(Part-1)  20-04-2020
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db  
Tafsir e Surah e Bayyinah(Part-2)  19-04-2020
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db  
Tafsir e Surah e Bayyinah(Part-1)  19-04-2020
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db  
Tafsir e Surah e Zilzaal(Part-2)  19-04-2020
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah e Zilzaal(Part-1)  18-04-2020
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah Aadiyat(part-2) 17-04-2020 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Online Jumuah bayan 17-04-2020
 SAVE
Moulana Ahmed Laat db
online bayan  16-04-2020
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Tafsir e Surah e Aadiyat 16-04-2020
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah e Takasur 15-04-2020 
 SAVE
Moulana Abbas Sarigat
Mau ki yaad - online bayan for Malton masjid-Canada 13-04-2020
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada
Preparing for Ramazan  10-04-2020
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Bayan on 15th Shaban  09-04-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Is ummat pr Allah k inaamat( Bayan on 15th Shaban)  09-04-2020 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Bayan on 15th Shaban  09-04-2020 
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi
Bayan on 15th Shaban  09-04-2020 
 SAVE
Moulana Asif Bombaywala
Shabe baraat me kinki magfirat nahi hoti?
 SAVE
Shaikh Sulaiman Moola
15th Shaban k bare me online bayan  05-04-2020
 SAVE
Mufti Juned Indori db
Halaate Hajira me Musalmano k liye rehnumai  30-03-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Online majlis - 1  28-03-2020
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada
Online Sawal jawab ki majlis - 1  28-03-2020  SAVE
Moulana Salahuddin Saifi
Corona virus k ayyamme waqt kese guzare?  28-03-2020  SAVE
Mufti A.Rehman Mangera
Social media ka istimal kese kre? 28-03-2020  SAVE
Mufti faruq Barodvi db
Do anmol neemate - Sihat w Fursat(Islahe muasharah series-1) 28-03-2020  SAVE
Moulana Khizar db
Zingadi kese guzare - 1   28-03-2020  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Moujuda halaat me kya kre?  27-03-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi dbKorona se peda halat me hum kya kre? -Kharod  23-03-2020
 SAVE
Moulana Aaqil sb db
Khatme Bukhari - Kharod 16-03-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Introducion Bayan in Khatme Bukhari - Kharod 16-03-2020 
 SAVE
Mufti Khalil Kawiwala db
Khatme Bukhari-Jamiah Naqibul Islam-Kavi  13-03-2020
 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
Khatme Bukhari - Jamiah Dabhel 12-03-2020 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
Khatme Bukhari- Daman   08-03-2020 
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Khatme Bukhari - Jamiah Hasaniyah-Mangrol  12-03-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Khatme Bukhari - Jamiah Taalimuddin - SHidokar  12-03-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Bayan for masturat - Veraval  12-03-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
After Isha - Baharkot masjid-Veraval  11-03-2020
 SAVE
Qari Rashid ajmeri db 
Duniya darul fitan hai-Hafezji masjid-Sagrampura 13-03-2020  SAVE
Qari Rashid ajmeri db 
Takmile hifz-Madarsa Faize ilahi-Godhra   07-03-2020 
 SAVE
Qari Rashid ajmeri db 
Khatne Bukhari-Taraj 04-03-2020 SAVE
Qari Rashid ajmeri db 
Takmile hifz-Madarsa HIdayatul Quran-Godhra 02-03-2020 SAVE
Qari Rashid ajmeri db 
Tafsir-Mota Waracha 29-02-2020  SAVE
Qari Rashid ajmeri db 
Idara e Faize Darain-Varethi 27-02-2020  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Bayan for Ulama - Amrawati  09-03-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Madarsa Ahaabe Suffa- Amrawati  09-03-2020  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
After magrib- Amrawati  09-03-2020  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Sihat w Tandurasti ki azim neemat(Kitaburriqaq-3)  10-03-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Mumbai  07-03-2020      SAVE
Moulana Nazim Nadwi db
Moujuda Halat me talaba w Ulama ki zimmedariya - Jamia Kathor 05-03-2020 (Must) SAVE
Moulana Nazim Nadwi db
Arbi Zuban ki ahmiyat - Jamia Kathor 05-03-2020  SAVE
Qari Siddiq Sansrodi db
Bayan in Annual musabaqa e Qiraat- Jamia Kathor 04-03-2020  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Khanpur  03-02-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Iklera  28-02-2020
 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db 
Aitidaal-Maslake Deoband k khususiyat-Al Mahad 24-02-2020  SAVE
Mufti Khalid Saifullah db 
Ulama ki zimmedari-Al Mahad 23-02-2020  SAVE
Mufti Khalid Saifullah db 
Muslim personal law per aitirazat k jawab -Rajasthan
 SAVE
Mufti Juned Indori db 
Jumuah bayan - Indore 28-02-2020 SAVE
Mufti Muhammed Sarodi
Jumuah bayan - Mosali 28-02-2020
 SAVE
Mufti Umar Faruq Luharvi
Khatme Bukhari-Jamiah Abu Hurairah rd.-Kosamba 27-02-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Bayan in Khatme Bukhari-Jamiah Abu Hurairah rd.-Kosamba 27-02-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Dua - Khatme Bukhari-Jamiah Abu Hurairah rd.-Kosamba 27-02-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Masjie Ali - Rander  26-02-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Imam Bukhari aur dusre muhaddisin ki azim qurbaniya (Darse)  25-02-2020
 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Namaz-Hamare Masail ka ilaj -Hydrabad  21-02-2020
 SAVE
Mufti Juned Indori db
Jama masjid -Gwalior 21-02-2020 SAVE
Qari Rashid ajmeri db
Surah Kahaf k fazail -Badi masjid-Sagrampura-Surat  21-02-2020
 SAVE
Qari Rashid ajmeri db 
Nashman Library programme-Lunawada   20-02-2020  SAVE
Qari Rashid ajmeri db
Miftahul ulum-Taraj  19-02-2020
 SAVE
Qari Rashid ajmeri db
Takmile hifz- Ratanpur  16-02-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Markaz masjid-Belgaum  20-02-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Madarsa Anwarul ulum-Belgongle  20-02-2020
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri
Neemato ki puch hogi-Madni Jame-masjid-Kishanganj   21-02-2020 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri
Ilm me izafe ki dua-Faizul Qiran-Thekri bari 21-02-2020 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri
Do baato per Jannat ki zamanat-Madarsa Taalimul Quran-Uttar DInajpur 20-02-2020 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
NRC,CAA k khilaf programme-Kosamba 16-02-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
After Isha-Ratlam markaz 13-02-2020 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Takmile Hifz-Ratlam 13-02-2020 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Jumuah bayan - Panoli  14-02-2020
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Jumuah bayan - Jama masjid-Chowk bazar-Surat 14-02-2020  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  
Mander gaam 08-02-2020  SAVE
Mufti Juned Indori db 
Jumuah bayan - Indore 14-02-2020  SAVE
Mo.Asif Bombaywala
Corona virus k asbab,ilaj & wazaif -Mota Waracha 08-02-2020  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Khatam of Riyazussalihin 11-02-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Luhara  07-02-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Siludi  05-02-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Bayan in ijtimayi Nikah-Ahmedabad 08-02-2020  SAVE
Shaikh Sulaiman Moola 
Seerah conference (Day - 1)  -Habibul Quran trust-Batley 01-02-2020 
 SAVE
Shaikh Sulaiman Moola 
Masjide Tauheedul Islam-Blackburn 08-02-2020  SAVE
Shaikh Sulaiman Moola 
Masjide Salam - Preston  07-02-2020
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Surah Aale Imran  -20   07-02-2020
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
Kosad  05-02-2020
 SAVE
Shaikh Sulaiman Moola 
The legacy of the Blessed Sahabah-Jama masjid-Blackburn (Jumuah bayan,Khutba)
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Makki masjid -Bharuch  07-02-2020
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
Masjide Anwar - Surat  07-02-2020
 SAVE
Mufti Juned Indori db
Jumuah bayan - Indore  07-02-2020
 SAVE
Shaikh Sulaiman Moola
Bayan in Weekly ijtema - Blackburn markaz  06-02-2020
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) 
 Saraiya  29-01-2020 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Jannat ka tazkirah - part -2 (Darse)   04-02-2020  SAVE
Shaikh Sulaiman Moola
Seerah conference (Day - 2) (-Bayan 1)-Habibul Quran trust-Batley 02-02-2020
 SAVE
Shaikh Sulaiman Moola
Seerah conference (Day - 2) (-Bayan 2)-Habibul Quran trust-Batley 01-02-2020 
 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db  
Halaat aane ki wajah aur uska hal-Al Mahad  31-01-2020
 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db  
Sihat ki hifazat aur Khane me aitidal 31-01-2020 SAVE
Mufti Juned Indori db 
Islam insaan ko bedari aur ahsase zimmedari deta hai -Indore 31-01-2020 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Station masjid - Kosamba   31-01-2020 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Umarwada 30-01-2020 SAVE
Mo.Asif Bombaywala
Husne muasharat - Gandevi 26-01-2020  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db  
Hadise Niyyat ki tashrih-Masjide Ali-Rander  29-01-2020  SAVE
Mufti Khalid Saifullah db 
Tijarat k jadid masail - 3  28-01-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Kosadi  27-01-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Bayan on republic day - Kosamba  26-01-2020
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db  
Allah ki qudrat-Sagrampura-Surat 27-01-2020 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db  
Bayan on republic day - D.U.Ashrafia - Rander  26-01-2020 
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db  
Tafsir - Mota Waracha 25-01-2020
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db  Surah Aale Imran  19  24-01-2020   SAVE
Mufti Muhammed Sarodi 
Jumuah bayan - Jama -masjid -Kosamba 24-01-2020   SAVE
Mufti Muhammed Sarodi 
Hansot 18-01-2020
 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db 
Islam me safai aur paki ki ahmiyat-Hyd  24-01-2020
 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db 
Before Zuhar -Fuzala ijtema-Jamiah Qasimiyah -Kharod 23-01-2020 
 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db 
Intizaami umur k bare me aham bate-After magrib -Fuzala ijtema-Kharod  22-01-2020 
 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db 
Tijarat k jadid masail - 2  15-01-2020 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Imaan ki hifazat-Chudgar masjid-Surat   24-01-2020 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Haq k sath hamesha halaat rahe hai - Jama masjid -Tharad 24-01-2020 SAVE
Shaikh Hanif Luharrvi db
Final bayan- before Zuhar Fuzala ijtema-Jamiah Qasimiyah -Kharod 23-01-2020 
 SAVE
Shaikh Hanif Luharrvi db
Fuzala ijtema-Jamiah Qasimiyah -Kharod 22-01-2020  SAVE
Shaikh Hanif Luharrvi db 
Jannat ka tazkirah (Darse)  21-01-2020  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
Dua - Opening of masjid - Kacholi  20-01-2020 
 SAVE
Mufti Ismail Kacholvi db
Opening of masjid - Kacholi  20-01-2020 
 SAVE
Mufti Mahmud Brdoli db
Opening of masjid - Kacholi  20-01-2020 
 SAVE
Qari A.Haq Lajpuri
Qiraat - Opening of masjid - Kacholi  20-01-2020 
 SAVE
Shaikh Hanif Luharrvi db 
Opening of masjid - Kacholi  20-01-2020
 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db 
Tijarat k jadid masail 13-01-2020 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db 
Stock market k jadid masail 11-01-2020  SAVE
Mufti Khalid Saifullah db 
Nikah k jadid masail-(part -2)  07-01-2020
 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db 
Nikah k jadid masail-(part -1)  29-12-2019
 SAVE
Mo.Qamruzzaman db 
After Asar - Masjide Quwwatul Islam-Tarkesar  10-01-2020
 SAVE
Mo.Arshad Madni db
Fazaile masaajid-Kumkoter  17-01-2020
 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Ittihade ummat-Moujuda waqt ka sabse bada Taqaza -Hydrabad  17-01-2020  SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Tauheed pe istiqamat-waqt ka sabse bada taqaza-Station masjid-Ankleshwer  17-01   SAVE
Mufti Muhammed Sarodi
Moujuda hala me hamara tarze amal kya ho-Gadabaig masjid-Surat 17-01-2020 SAVE
Shaikh Hanif Luharrvi db
Opening of Masjide Bilal - Kharod  17-01-2020  SAVE
Mo.Gulam Vastanvi db
Opening of Masjide Bilal - Kharod   17-01-2020  SAVE
Qari A.Aziz Dewla db
Jumuah Khutbaa,Namaz -Masjide Bilal - Kharod   17-01-2020  SAVE
Mufti Juned Indori db
Mulk k miujuda halat aur nabwi hidayaat -Indore 17-01-2020  SAVE
Mo.Asif Bombaywala db
Moujuda halaat me hamari zimmedariya - Masjide Ali - Rander 17-01-2020  SAVE
Mo.Qamruzzaman db
After Isha - Darul lum Falahe drain-Tarkesar  11-01-2020
 SAVE
Mo.Qamruzzaman db
Before Zuhar - Darul lum Falahe drain-Tarkesar  11-01-2020 
 SAVE
Mo.Qamruzzaman db
After Isha - Darul lum Falahe drain-Tarkesar  10-01-2020 
 SAVE
Mo.Qamruzzaman db
Jumuah bayan - Darul lum Falahe drain-Tarkesar  10-01-2020  SAVE
Mo.Qamruzzaman db
After Isha - Darul lum Falahe drain-Tarkesar  09-01-2020  SAVE
Mo.Qamruzzaman db
Before Zuhar - Darul lum Falahe drain-Tarkesar  09-01-2020  
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Fazaile istigfar -4  (Darse)  14-01-2020
 SAVE
Mufti taqi Usmani db
Khatme Bukhari-Wallsall 12-01-2020 SAVE
Mufti taqi Usmani db
Jama masjid-Leicester 11-01-2020 SAVE
Mufti taqi Usmani db
Masjide Quwwatul Islam-Uptonelane 09-01-2020  SAVE
Mufti taqi Usmani db
Islamic Financ conference (English) -Holand 07-01-2020 SAVE
Mufti taqi Usmani db
Bayan for Ulama(Arabic) - Holand  06-01-2020 SAVE
Mufti taqi Usmani db
Bayan for students(Arabic) - Holand  06-01-2020 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Apne halat badaliye-Daman 12-01-2020  SAVE
Mufti Muhammed Sarodi
Bayan in ijtemayi nikah-Kathor  12-01-2020 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Bayan for ulama - Masjide Moosa - Mangrol  10-01-2020  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Jumuah bayan - Masjide Moosa - Mangrol  10-01-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Tharad  09-01-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Fazaile istigfar -3  (Darse)  07-01-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
After Asar - Iklera 07-01-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Takmile hifz jalsa - Jamiah Qasimiyah-Kharod  29-12-2019
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Masnun duao ka ahtimam karo-Gadabaig masjid-Surat 03-01-2020  SAVE
Mufti Khalil Kaiwala db
Taubah ki ahmiyat-Gumbajwali masjid-Haripura-Surat 03-01-2020  SAVE
Mufti Juned indori db  
Halaate hajira ka hal - Indore  03-01-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Panoli  02-01-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Monthly majlis-Masjide Ali-Surat  01-01-2020
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db  
Takmile hifz programme - Markaz masjid-Surat 31-12-2019
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Nikah bayan - Station masjid-Ankleshwer  29-12-2019
 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Nikah k jadid masail - Al Mahad 29-12-2019
 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Moujuda halaat aur africa k safar ki karguzari - Al Mahad 28-12-2019  SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Ulama bayan - Jamiate Ulama of South africa
 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Jumuah bayan - Masjidussalam - Laudium 06-12-2019
 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Bayan for Ulama -Darul Ihsan -Durban   SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Bayan for Muslim businessmen -Darul Ihsan -Durban 
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Aekta nagar - kholwad  28-12-2019
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Jumuah bayan-Masjide Nizamuddin-Tarkesar  27-12-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Simlak  26-12-2019
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
After Asar -Baleshwer  26-12-2019
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Suraj grahan k bare me bayan,Dua - Kharod  26-12-2019
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Jumuah bayan - Panoli  27-12-2019
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Karmali  26-12-2019
 SAVE
Mufti Juned indori db 
Halaate hazira me Quran ka paigam-Indore 27-12-2019 SAVE
Mufti Muhammed Sarodi
Jumuah bayan - Mosali  27-12-2019
 SAVE
Mufti Muhammed Sarodi 
Jumuah bayan - Aamboli  20-12-2019
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Fazaile istigfar  - 2 (Darse)  24-12-2019  SAVE
Mo.Sajjad Nomani db  Bayan for Ulama - Jamiah Dabhel  19-12-2019
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db  
Bayan in ijtimayi nikah - Kosadi  23-12-2019
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Halate hazira ka hal-Surah DUha ki roshni me-Vapi 22-12-2019 (Must) SAVE
Mo.Sajjad Nomani db 
Muhammedpura-Bharuch 20-12-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Masjide Khizra-Anjar 20-12-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Opening o masjid-Bhuj 20-12-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Bayan in students-Darul ulum Bhuj    20-12-2019  SAVE
Shaikh A.Rahim LimbadaRespect Sayyiduna Isa alayhissalam!!!-HLCE-Bolton
 SAVE
Mo.Sajjad Nomani db
Moujuda halat me apne andar 4 sifat peda krne ki zarurat-Masjide Aisha-Kapodra 20-12  SAVE
Qari A.Aziz Dewla db
Jumuah Khutba ,Namaz--Masjide Aisha-Kapodra  20-12-2019  SAVE
Mufti Juned indori db
Moujuda halat k tanazur me Islam ka paigam-Indore 20-12-2019  SAVE
Mo.Asif Bombaywala db
Apne aqida e aakhirat ko mazbut kre-Quwwatul Islam masjid-Rander 20-12-2019  SAVE
Mo.Sajjad Nomani db
Rander  19-12-2019
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Malton masjid  14-12-2019
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Fazaile istigfar (Darse)   17-12-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Azmate Rasul SAW-Masjide Anwar-Surat  17-12-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Masjide Hidaya (Markaz) -Toronto 13-12-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Markham masjid -Toronto 13-12-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Madina masjid - Toronto 12-12-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Cambridge 11-12-2019
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Masjide Abubakr - Scarborough 08-12-2019
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada 
Khatam of Riyazussalihin - Old ham 13-12-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Surah Baqarah 17   13-12-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Jitali 12-12-2019 SAVE
Mufti Affan mansurpuri
CAB k khilaf ahtijaji jalsa-Amroha  13-12-2019
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db  
Jumuah bayan-Darussalam masjid-Toronto 13-12-2019 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada
How Dajjali fitna affects us & how to survive-HLCE 13-12-2019SAVE
Mufti Mahmud Bardoli  db
Biwi k huquq-Masjide Zakariya-Aanand  13-12-2019 SAVE
Mufti Salman mansurpuri
8 Baato se panah mango-Mandi jama masjid-Kishanganj 13-12-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db  
Islam-Kamil deen-Jama masjid-Chowk bazar -Surat 13-12-2019 SAVE
Mufti Juned Indori db  
Jo wada karo pura kro-Indore  13-12-2019 SAVE
Qari Aiyub Ishaq(d.b)
Duniya ki zindagi ki haqiqat-Qazi masjid-Kathor (Bayan,Khutba,Namaz) 13-12  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db  
Allah tak pahunchne k do raste-Topiwala masjid -Surat  06-12-2019 (Must)
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db   
Nek Khwatin-Badi masjid-Sagrampura- Surat  06-12-2019 SAVE
Mufti Juned Indori db  
Alamate Qayamat-Indore 06-12-2019  SAVE
Mufti Khalil Kawiwala db
Husne Muasharat ki ahmiyat-Gumbajwali masjid-Surat 06-12-2019 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli
Masjid Darussalam-Godhra   05-12-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Bayan for masturat-Taj bhai residency-Fiji  02-12-2019
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Iftitah of masjid-Rakiraki-Fiji 01-12-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Khatme Bukhari-Darul ulum Drasa-Fiji  30-11-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Maro Jama masjid-Fiji 29-11-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Juma bayaan-Nadi jama-masjid-Fiji  29-11-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Bayan in tablighi markaz-Labasa 28-11-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db  
Aap SAW ki pyari nasihate-Kathor  01-12-2019
 SAVE
Mo.Ismail Godhra db 
Jumuah bayan-Masjide Darussalam-Godhra 29-11-2019 SAVE
Mufti Saeed Palanpuri db
Aap SAW ki 4 nasihate-Chunarwar masjid-Rander  29-11-2019
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Deen ki hifazat-Gadabaig masjid-Surat  29-11-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Surah Aale Imran  15   29-11-2019 SAVE
Mufti Juned Indori db 
Allah ki maaiyat-Masjide Aisha-Indore 29-11-2019 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada
Election k bare me rehnumai  29-11-2019 SAVE
Mo.Ahmed Laat db 
Jumuah bayan-Masjide Roshan-Surat 29-11-2019 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db
Surat Markaz  25-11-2019
 SAVE
Mo.Ismail Godhra db
Chota Udaipur 26-11-2019
 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Babri masjid fesle k baad k halat ka hal-Seerat ki roshni me-Chudgar masjid 22-11(MUST) SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Bayan in talaba-Masjide Anwar -Surat 22-11-2019  SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Nikah-aik Ibadat-Mulla masjid-Surat 22-11-2019  SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Zindagi guzarne k mukhtalif tariqe-Badi masjid-Sagrampura-Surat 22-11-2019  SAVE
Mufti Saeed Palanpuri db
Jumuah bayan-Badi masjid-Rander  22-11-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Jumuah bayan-Jama masjid-Mangrol 22-11-2019  SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Tauheed ka sabaq-Hafezji masjid-Sagrampura 22-11-2019  SAVE
Mufti Juned Indori db
Huzur SAW ki taalimat me insaniyat k liye najat-Indore 22-11-2019  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri
Kl ki fikr-Aaftab nagar-Dhaka  22-11-2019
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Dawat k kaam k chand aham usul-Markaz masjid - Kathor  21-11-2019
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Bayan in weekly tabligi ijtema - Surat markaz  21-11-2019
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Masjide Ali-Rander  20-11-2019
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Wiladate Rasul SAW - part 2 - Chudgar masjid-Surat   19-11-2019 
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Takmile hifz-Jalsa-Kharod 14-11-2019  SAVE
Mufti Saeed Palanpuri db
Chudgar masjid-Surat   17-11-2019  
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Sagrampura -Surat 18-11-2019  SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Sayan 17-11-2019  SAVE
Mufti Khalid Saifullah db 
Fitna e irtidad ki taraf tawajjuh dene ki zarurat-Hydrabad 15-11-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Kolhapur 06-11-2019  SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Tafsir - Mota Waracha  16-11-2019
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Surah Aale Imran - part 13   15-11-2019
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Jumuah bayan - Masjide Umar -Umar tenament-Surat  08-11-2019
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Godhra  06-11-2019
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri dbPalanpur  04-11-2019
 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db  
Babri masjid k fesle k baad Musalman kya kre-Hyd   15-11-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Wiladate Rasul SAW - Mosali   15-11-2019  SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Seeratun nabi SAW - Masjide Ali-Rander   15-11-2019  SAVE
Mo.Qamruzzaman db 
Jumuah bayan - Alahabad 08-11-2019
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Imaan aur Namaz-Qabrastan masjid-Port Blair    10-11-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Bayan for masturat-Jadwet house-Port Blair    10-11-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
After Fajar - Masjidun Noor-Port Blair  10-11-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Fazaile Quran-South bay masjid -Port Blair  09-11-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Islam k bunyadi arkaan -After Magrib-Markaz masjid-Port Blair  09-11-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Bayan for masturat-Ummat school-Port Blair  09-11-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Aik Hadis ki tashrih - After Fajar-Quraisha masjid-Port Blair 09-11-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Jumuah bayan-Masjidun Noor-Port Blair  08-11-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Zikre Rasul SAW - Chudgar masjid -Surat  12-11-2019
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Disa 03-11-2019  SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Bayan in youth jor  - Navsari  03-11-2019
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Zanpa Bazar - Surat  02-11-2019
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Surah  Aale Imran-12    01-11-2019
 SAVE
Mufti Khalil Kawiwala db
Dewla  01-11-2019
 SAVE
Mo.Arshad Madni db
Constitution club - Delhi 02-11-2019 SAVE
Mo.Arshad Madni db
Deoband 02-11-2019 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db
Final Dua - Raiwand ijtema - part 1  03-11-2019  SAVE
Mo.A.Rehman Mumbai db
After Fajar - Raiwand ijtema - part 1  02-11-2019 
 SAVE
Mo.Zuhair Kandhalwi db
After Asar - Raiwand ijtema - part 1  01-11-2019 
 SAVE
Mo.Ismail Godhra db
After Jumuah  - Raiwand ijtema - part 1  01-11-2019  SAVE
Mo.Ahmed Laat db  
After magrib - Raiwand ijtema - part 1  01-11-2019
 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db 
After magrib - Raiwand ijtema - part 1   31-10-2019 SAVE
Mo.Nazrurrehman db
After Asar - Raiwand ijtema - part 1   31-10-2019 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db 
Before mashwera - Raiwand ijtema - part 1   30-10-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Aap SAW k nasab k kuch ahwaal-Station masjid-Kosamba 01-11-2019
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada
Why We Should Love Rasulullah SAW -HLCE-Bolton 01-11-2019  SAVE
Mufti Juned Indori db 
Tauheed ki ahmiyat-Indore 01-11-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Jumuah bayan-masjide Hira - Sagrampura-Surat 01-11-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Rander 31-10-2019 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db 
Bayan for ulama-Raiwand 30-10-2019
 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db 
Final bayan-All India mashwera-Nerul  29-10-2019
 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db
All India mashwera-Nerul  27-10-2019 
 SAVE
Mo.Ahmed Laat db 
Jamiah Ashrafia - Lahore
 SAVE
Mo.Ahmed Laat db 
After Fajar - All India mashwera-Nerul  29-10-2019
 SAVE
Mo.Arshad Madni db
Mazahir ulum-Saharanpur 27-10-2019   SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Bayan in youth jor-Chudgar masjid-Surat   29-10-2019   SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Aaalunj 29-10-2019   SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Bayan for masturat-Arif hall-rander 28-10-2019   SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Suman sandhya society-Rander 27-10-2019 
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Hathuran 26-10-2019   SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Bayan in Youth jor - Chudgar masjid -Surat  29-10-2019
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Halate hajira ka hal Seerate tayyiba ki roshni me-Bodhan 25-10-2019 (MUST) SAVE
Mufti Khalid Saifullah db 
Biradarane Islam se hamare tallukat-Hydrabad 25-10-2019  SAVE
Mufti Juned Indori db 
Hilm-Ummat ka aik bada-sarmaya-Masjide Aisha-Indore 25-10-2019  SAVE
Mo.Yusuf Tankarvi db
Masjide Ismail-Tarkesar 24-10-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Nikah sadgi se karo-Jama masjid-Chowk-Surat 25-10-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Masjide Muhammedi-Bharuch 24-10-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Tafsir-Mota Waracha 23-10-2019  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db  
Weekly ijtema-Faize Ilahi-masjid-Delhi 24-10-2019 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db
After Fajar-Faize ilahi masjid-Delhi 24-10-2019  SAVE
Mo.Ahmed Laat db
After magrib - Faize ilahi masjid-Delhi 23-10-2019  SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Ghala  22-10-2019
 SAVE
Mo.Yunus Palanpuri(d.b)
Al Fazal - masjid - Ahmedabad  21-10-2019
 SAVE
Mo.Yunus Palanpuri(d.b)
Bayan for masturat - Ahmedabad  21-10-2019
 SAVE
Mo.Yunus Palanpuri(d.b)
Shahi masjid - Dudheshwer - Ahmedabad  20-10-2019
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Sagrampura - Surat 21-10-2019  SAVE
Qari Rashid Ajmeri dbJumuah bayan - Masjide Ali - Rander   18-10-2019  SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Surah Aale Imran  18-10-2019
 SAVE
Mo.A.Alim Faruqi db
Ahmedabad 11-10-2019
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Aap SAW ki shafa'at (Darse)  22-10-2019
 SAVE
Mo.Qamruzzaman db
Al Madina Masjid-Limbe 21-10-2019  SAVE
Mo.Qamruzzaman db  
East london mosque 19-10-2019 SAVE
Mo.Qamruzzaman db  
Darul ulum Zakariya 17-10-2019 SAVE
Mo.Qamruzzaman db  
Darul ulum-Azaadville  16-10-2019 SAVE
Mo.Yunus Palanpuri(d.b)
After magrib - Masjide Aalamgiri - Patan 19-10-2019 SAVE
Mo.Yunus Palanpuri(d.b)
Bayan for masturat - Patan 19-10-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Songarh  17-10-2019
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Siddiqi masjid-Ahmedabad 16-10-2019   SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Panoli  15-10-2019
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri 
Nabi SAW ka mission-Seerat conference-Banaras 18-10-2019   SAVE
Mufti Salman Mansurpuri 
Kitabullah aur ahle bayt-Madarsa SIrajul-ulum-Rampur 10-10-2019  SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Masjide Ali - Rander   16-10-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db  
Apna tazkiya kare-Jama masjid-Chowk bazar-Surat 18-10-2019 (MUST) SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Babri masjid case-tarikh k aaine me-Hydrabad 18-10-2019 (MUST) SAVE
Mufti Salman Mansurpuri
Pakiza chize khane ka asar-Banaras 18-10-2019  SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Markaz masjid-Surat 18-10-2019  SAVE
Mufti Juned Indori db
Kare Khair me maal kharch krne wale bane-Indore 18-10-2019  SAVE
Mufti Muhammed Sarodi
Macca masjid-Begampura-Surat 18-10-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db  
Jama masjid-Nawapur 17-10-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db  
Bayan in students-Darul Ahsan-Nawapur 17-10-2019 SAVE
Mo.Qamruzzaman db  
Masjide Noor-Benoni 15-10-2019 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db  
Dawato tablig k bare me Talaba ko qimti nasihate-Al Mahad 16-10-2019 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db 
Roze k jadid masail- part 1-Al Mahad 16-10-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Ikhlas ki ahmiyat (darse)  15-10-2019 SAVE
Mo.Salahuddin Saifi db
Bayan in teachers - Jamiah Haqqaniyah - Kathor  14-10-2019 (MUST)
 SAVE
Mo.Salahuddin Saifi db
Bayan in students - Jamiah Haqqaniyah - Kathor  14-10-2019 
 SAVE
Mo.Qamruzzaman db 
Takmile hifz-Dawatul Haq-Umzinto 13-10-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Darul Yatama - Bharuch 13-10-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Surah Aale Imran - 09  11-10-2019  SAVE
Mo.Qamruzzaman db
Afte Fajar-Shallcross-Durban 12-10-2019 SAVE
Mo.Qamruzzaman db
Jumuah bayan-Shallcross-Durban 11-10-2019 SAVE
Mo.Qamruzzaman db
Bayan in ulama-Shallcross-Durban 11-10-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Surah Aale Imran - 08  04-10-2019 SAVE
Mo.Yunus Palanpuri(d.b)
Chudgar masjid - Surat   09-10-2019 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Tauheed ki ahmiyat - Hydrabad   11-10-2019 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
Islam me aayate Quran ki taalim ki ahmiyat-Hajira masjid-Rander   11-10-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Jumuah bayan - Jama -masjid - Kosamba    11-10-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db   
Namaz ki ahmiyat-Mota Waracha  11-10-2019
 SAVE
Mufti Juned Indori db 
Seeratun nabi SAW - Indore 11-10-2019 SAVE
Mo.Asif Bombaywala db
Social media ki khabro ko bila tahkik mat felaye-Salabatpura-Surat 11-10-2019 SAVE
Mo.Yunus Palanpuri(d.b)
Bayan for masturat-Shahpor-Surat 09-10-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Baaz Sahaba rd. ka tazkira (darse) 07-10-2019 SAVE
Mufti Salman mansurpuri
Ahle Ilm k faraiz w huquq-bayan in asaatiza-Jamia Naziriya-Kakoshi 04-10-2019  SAVE
Mufti Salman mansurpuri 
4 Duaye-Madina masjid-Mehsana 04-10-2019 SAVE
Mufti Salman mansurpuri 
Islam-aik Dawati deen-Markaz masjid-Patan 03-10-2019 SAVE
Mufti Salman mansurpuri 
Ilm me izafe k asbab- Jamiah Naziriya-Kakoshi 03-10-2019 SAVE
Mufti Salman mansurpuri 
Afkaare batina ki tardid kyu zaruri hai?-bayan in students-Jamiah Naziriya-Kakoshi
 SAVE
Shaikh a.Rahim Limbada
How do we stop sinning and get close to Allah-Noorul Islam-Leyton 06-10-2019  SAVE
Shaikh a.Rahim Limbada 
Hazrat as an author and a great Wali of Allah-Walthamstow 06-10-2019 SAVE
Shaikh a.Rahim Limbada 
Today’s youth and the search for the perfect role model-Leytonstone masjid 05-10-2019  SAVE
Shaikh a.Rahim Limbada 
Money talks - Masjid abu Bakr-Walthamstow 05-10-2019  SAVE
Shaikh a.Rahim Limbada 
Legacy of the sahaba - Chingford Islamic centre 05-10-2019  SAVE
Shaikh a.Rahim Limbada 
Hazrat; life & achievements Southampton   04-10-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Starting of Jalalain & mishkat-Borsad 05-10-2019  SAVE
Mufti Taqi Usmani db
After Magrib - Zakariya masjid - Dewsbury  04-10-2019
 SAVE
Mufti Taqi Usmani db
Khatme Bukhari - Bradford 04-10-2019  SAVE
Mufti Taqi Usmani db 
Hadis e Musalsal bil awwaliyat-Jumuah bayan--Bradford  Dawatul Iman 04-10-2019  SAVE
Mufti Taqi Usmani db
Takmile hifz-After Magrib-Batley 03-10-2019  SAVE
Mufti Taqi Usmani db 
After Zuhar-Darse Quran-Batley 03-10-2019  SAVE
Mufti Taqi Usmani db 
Taaziyati bayan on demise of Shaikh Yusuf Motala ra-D.U.Bury 03-10-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Jumuah bayan - Diwa 04-10-2019  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada
Our hazrat and zikrullah-Portsmouth  04-10-2019  SAVE
Qari Rashid Ajmeri db    Islam ki taalim-Chunarwar masjid-Rander  04-10-2019  SAVE
Mufti Juned Indori db   
Islam momin k dil se duniya ka khauf nikal deta-hai-Indore  04-10-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Monthly majlis - Masjid e Ali - Rander 02-10-2019
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Gunah k nuqsanat aur 3 khatarnak gunah (darse)  01-10-2019
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Jama masjid-Kharod 30-09-2019
SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Hinglot  28-09-2019 
SAVE
Mo.Ahmed Laat db
Hinglot  29-09-2019
SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Bayan in awqaf jalsa-Jama masjid-Surat 29-09-2019
SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Takmile hifz-Jamiah Qasimiyah - Kharod 29-09-2019SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Bayan in awqaf jalsa-Jama masjid-Surat 29-09-2019 SAVE
Mufti Muhammed Sarodi
Jumuah bayan - Jama-masjid-Kharod 27-09-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Maut ki tayyari-Markaz masjid-Ranitalaw 27-09-2019 SAVE
Mufti Juned Indori db     
Seerate Nabwi me puri zindagi ki rehnumai hai-Indore 27-09-2019 SAVE
Mo.Tariq Jamil db
Edmonton  20-09-2019
 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Ger moa'tadil ilako me awqate namaz-Al Mahad 25-09-2019 SAVE
Mufti Juned Indori db    
Aap SAW se sachi muhabbat-Dewas 22-09-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Taqwa ki ahmiyat(Darse)  25-09-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Jama masjid-Baroda 23-09-2019 SAVE
Mo.Ahmed Laat db 
Bayan for ulama-Johannesburg markaz  20-09-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db  
Ibadat aur aadat me farq-Sagrampura Surat  23-09-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db  
After Isha - Sanjeli(Dahod) 20-09-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db  
After Jumuah - Masjide Huda-Godhra 20-09-2019 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Markaz masjid - Vyara 16-09-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Bayan in Parwnts(Gujarati language) - MAI school - Kholwad 20-09-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Allah ki muhabbat-Kinara masjid-Kholwad 20-09-2019
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri 
4 Aham duaye - jama masjid - Moradabad  20-09-2019
 SAVE
Mufti Juned Indori db   
Islam - Mukammal dasture hayat 20-09-2019
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db  
Potigarwar masjid - Surat 19-09-2019
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db  
Tafsir - Mota Waracha 18-09-2019
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Kumkotar  16-09-2019
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Maut ki haqiqat & Aap SAW k marazul wafat ka tazkira (Darse) 17-09-2019 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada 
My Memories of Shaykh Yusuf Motala -Assafaa foundation -Vancouver 13-09-2019
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada 
Hazrat’s wafaat And his two sifaat; Ilm and Amal-Vancouver 12-09-2019
 SAVE
Mo.Arshad madni db
Jalsa e Shuhada e Islam-Lucknow 12-09-2019
 SAVE
Mufti Affan Mansurpuri
Jalsa e Shuhada e Islam-Lucknow 08-09-2019
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri
Jalsa e Shuhada e Islam-Lucknow 05-09-2019
 SAVE
Mo.A.Alim Faruqi db
Jalsa e Shuhada e Islam-Lucknow 09-09-2019
 SAVE
Mo.A.Alim Faruqi db
Jalsa e Shuhada e Islam-Lucknow 01-09-2019
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Masjide Darussalam -Godhra  13-09-2019
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db  
Surah Aale Imran-Part-7  13-09-2019
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db  
Patharwali masjid-Ahmedabad 07-09-2019   SAVE
Qari Rashid Ajmeri db  
Surah Aale Imran-Part-6 06-09-2019   SAVE
Qari Rashid Ajmeri db  
Shahadat-marde momin ki tamanna he-Madina masjid-Surat 06-09-2019   SAVE
Qari Rashid Ajmeri db  
Hinglot 05-09-2019   SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Jumuah bayan - Nagina masjid - Hathuran 13-09-2019
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Islam me mukammal rehnumai hai-Gumbajwali masjid-Haripura 13-09-2019  SAVE
Mo.Ahmed Laat db
Jumuah bayan - Masjide Hira-Surat  13-09-2019 SAVE
Mufti Juned Indori db  
Apne Deen ko khalis aur Milawat se paak rakhe-Indore 13-09-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Muharram k bare me sahih rehnumai-Chudgar masjid-Surat 09-09-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Taaziyati bayan on Ml Yusuf Motala ra-Kharod 09-09-2019
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Bayan in students - Jamiah Haqqaniyah-Kathor 09-09-2019 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada
Hazrat Ke Ba’d Kiya Karna He-Masjide Saliheen-Malton 09-09-2019 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db
Jamiah Dabhel - 07-09-2019   SAVE
Mufti Khalid Saifullah db 
Muslim aur gair muslim tallukat (PART-2)  -Al Mahad 07-09-2019 
 SAVE
Mufti Juned Indori db 
Jumuah bayan - Indore  06-09-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Jama masjid - Ikhar   05-09-2019  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri
Sahaba rd ka maqam w martaba-Jalsa e shohada e Islam-Lucknow   05-09-2019  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri
Hazrat Fatima rd. ko Huzur SAW ki khas nasihate - Jamiatul mominat -Lucknow 05-09 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Talaba k walio me bayan - Jamiah Dabhel 01-09-2019
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Istigfar ki ahmiyat - Bardoli 30-08-2019
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Topiwala masjid-Surat  04-09-2019
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Masjid e Aadam - Godhra  01-09-2019
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Surah Aale Imran-4 30-08-2019 
 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db 
Muslim aur gair muslim tallukat-Al-Mahad 04-09-2019  SAVE
Mufti Khalid Saifullah db 
Darul Qaza k qayam per zaruri baatee-Al-Mahad 01-09-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db  
Islam ki bunyad 4 hadise-Masjide ALi-Rander 04-09-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Haya - aik azim sifat (darse)  03-09-2019
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada 
Sawaneh Hazrat Shaikh A.Qadir Jilani ra -Masjide-Anwar-Surat 01-09(MUST) SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada
Quran men tadabbur se halaat par madad mile gi -Masjide-Anwar-Surat 31-08-2019  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada 
Jumuah ke Din ke A’maal & Deeni  Zehniyyat-Dadhal 29-08-2019  SAVE
Mufti Khalid Saifullah db 
Islamic Calender ka pas manzar-Hydarabad 30-08-2019 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
Hum namaz ka daman nahi chorenge-Masjide Aqsa-Surat 30-08-2019 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada
Saal k aakhri jumuah me ruju ilalllah-Diwa 30-08-2019 SAVE
Mufti Juned Indori db
Taqwa naam hai dil ki gehraio se Allah ko yaad rakhne ka-Masjide Aisha-Indore 30-08 SAVE
Mufti Affan Mansurpuri
Naye saal ka paigam-Jama masjid-Amroha 30-08-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Jumuah bayan -Opening of Masjide Zeenatul Islam-Mosali 30-08-2019
 SAVE
Qari A.Aziz Dewla db
Jumuah Khutba-Opening of Masjide Zeenatul Islam-Mosali 30-08-2019
 SAVE
Qari Siddiq Sansrodi db
Jumuah Namaz-Opening of Masjide Zeenatul Islam-Mosali 30-08-2019
 SAVE
Moulana GUlam Vastanvi
Bayan & Dua-Opening of Masjide Zeenatul Islam-Mosali 30-08-2019
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada  
Imaan ki hifazat k liye ilm ka noor zaruri-JHI-Kathor 28-08-2019  SAVE
Mo.Ahmed Laat db
Bayan in doctors - Baroda 
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Jamiah Qasimiyah - Kharod  27-08-2019
 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Maqam e Mulazamat me Namaz k baaz masail-Al Mahad   27-08-2019  SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Istigfar ki kasrat - Sagrampura -Surat  26-08-2019
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada
Subah k waqt zikrullah ki ahmiyat-Jamia imdadia-Meerut 25-08-2019  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada 
Khanqahe Imdadia ki mukhtasar tarikh-Madarsa Imdadul ulum-Thanabhawan 24-08
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Majlise Dawatul-haq-Leicester 24-08-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Masjide-Hidayah-Manchester 23-08-2019  SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Surah Aale Imran-4 23-08-2019  SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Ittiba e Sunnat-Isaji masjid-Surat 23-08-2019  SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Tafsir-Mota Waracha 19-08-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Blackburn markaz  22-08-2019
 SAVE
Mufti Juned Indori db  
Islam safai ka khub ahtimam sikhata hai-Indore 23-08-2019  SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Moujuda halat me Dua,Istigfar ki khub kasrat kre -Hydrabad 23-08-2019  SAVE
Mufti Muhammed Sarodi
Jumuah bayan -Navi Kosadi  23-08-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Khatme Bukhari-Masjide Abubakar-Scarborough 18-08-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Takmile hifz Jalsa-Masjide Abubakar-Scarborough 16-08-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Moujuda halat me hum kya kre-Masjide Abubakar-Scarborough 16-08-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Surah Aale Imran - 3  16-08-2019
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Surah Aale Imran - 2  09-08-2019
 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
Zakariya masjid - Dewsbury 17-08-2019
 SAVE
Mo.Qamruzzaman db
Eidul Adha bayan-Alahabad  12-08-2019 (low quality)
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Jumuah bayan -Masjide Ali-Rander  16-08-2019
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Bayan on independence day-Baroda  15-10-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Jange aazadi me musalmano ka kirdar -Baroda  15-08-2019
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Darse of Mishkat sharif-Darussalam-Toronto  15-08-2019
 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db 
Bayan in weekly ijtema -bharuch markaz 15-08-2019
 SAVE
Mo.Arshad Madni db
Bayan in Independence day - Deoband 15-10-2019 (MUST)
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Eidul Adha bayan - Chunarwar masjid-Rander  12-08-2019
 SAVE
Shaikh Sulaiman Moola
 Eidul Adha bayan - Lenasia eidgah  12-08-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Eidul adha bayan-Toronto 11-08-2019
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
After Asar-Malton 10-08-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Toronto markaz 09-08-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Jumuah bayan - Darussalam -Toronto 09-08-2019 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db
Eidul Adha bayan-Dewla 12-08-2019 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db
Madina masjid-Dewla 12-08-2019 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada
Bayan,Dua in Arafat 10-08-2019 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri
Bayan,Dua in Arafat 10-08-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Madina masjid - Toronto 08-08-2019
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Jamiah Qasimul Ulum jalsa - Toronto 04-08-2019
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Takmile Hifz jalsa-Riyazul Ulum - Baroda  22-07-2019
 SAVE
Mufti Juned Indori db  
Jumuah bayan - Palasia Masjid -Indore  09-08-2019
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Hathoda  08-08-2019
 SAVE
Mo.Ahmed Laat db
Bayajn for Masturat - Adajan  07-08-2019
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Guidance for Professionals and teachers-Mota Waracha 07-08-2019  SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Shirin hall-Mota-Waracha 07-08-2019  SAVE
Mo.Arshad madni db
Aman w Aekta Sammelan - Jamiate Ulama-Delhi  05-08-2019
 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Aman w Aekta Sammelan - Jamiate Ulama-Delhi  05-08-2019
 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db 
Tin talaq aur Personal law-Al Mahad-Hydrabad 03-08-2019
 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db
Balfour road masjid - Ilford  02-08-2019 
 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db
London markaz  01-08-2019
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Fazaile Zilhajj - Badi masjid - aambawadi-Surat 02-08-2019  SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Surah Aale Imran - 1  02-08-2019  SAVE
Mufti Juned Indori db 
Jumuah bayan - Indore 02-08-2019  SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Ikhtilaf aur adabe ikhtilaf-Al Mahad-Hydrabad  31-07-2019
 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db 
After Zuhar-Masjide usman - Leicester 30-07-2019 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db  After Asar-Birmingham 30-07-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Akbari masjid - Vadodara 22-07-2019 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db
Jama Masjid - Batley 29-07-2019   SAVE
Mufti Khalid Saifullah db 
Tabdili e ahkam ki haqiqat w tassurat(part 2)-Al Mahad-Hydrabad   29-07-2019 
 SAVE
Mufti Rafi Usmani db
Bayan in elders - Blackburn ijtema 26-07-2019 SAVE
Mo.Akbar Sharif sb
After Fajar - Blackburn ijtema 26-07-2019
 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db
After Asar - Blackburn ijtema 26-07-2019
 SAVE
Mo.Ahmed Sulaiman Katani
After Jumuah - Blackburn ijtema 26-07-2019 SAVE
Moulana Yusuf Darvan db
Jumuah Khutba,Namaz - Blackburn ijtema 26-07-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Surah baqarah 84  26-07-2019 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Tin talaq k bare me hamari galtio ka ilaj-Hydrabad 26-07-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Halaate Hazira ka mukabala kese kre?-Masjide Nizamuddin-Tarkesar 26-07(MUST)  SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Dua after Jumuah -Masjide Nizamuddin-Tarkesar  26-07-2019 SAVE
Qari A.Aziz Dewla sb
Jumuah Khutba,Namaz  -Masjide Nizamuddin-Tarkesar 26-07-2019 SAVE
Mufti Juned Indori db
Islam k silsile me dhoke se baaz rahe-Indore 26-07-2019 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
Jumuah bayan-Jama masjid-Kosamba 26-07-2019 SAVE
Mufti Affan Mansurpuri db
Pareshanio se najat kese hasil ho-Jama masjid-Amorha 26-07-2019 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db
Blackburn markaz 23-07-2019
 SAVE
Mo.Ahmed Sulaiman Katani
Glouster  23-07-2019
 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
Takmile Hifz jalsa- Jamiah Haqqaniyah-Kathor  15-10-2000
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Surah Baqarah - 83     19-07-2019  
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Kadi 18-07-2019  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db 
Fikre awlad w aakhirat   19-07-2019 
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Sahaba-Meeyare Imaan-Jama masjid-Kosamba   19-07-2019  SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Istiqamat ki ahmiyat -Masjide Ali-Rander 19-07-2019  SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Tafsir - Mota Waracha 15-07-2019   SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Ahmedabad   13-07-2019 
 SAVE
Mufti Juned Indori db
Payame Insaniyat-Indore 19-07-2019  SAVE
Mo.Asif Bombaywala db
Safare Hajj-Barkat w Hidayat ka zariya-Salabatpura  19-07-2019  SAVE
Mufti Khalid Saifullaah db
Tabdili e ahkam ki haqiqat w tassurat-Al Mahad-Hydrabad   18-07-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Dawat ka mubarak kaam(bayan in weekly ijtemaa) - Surat makraz  18-07-2019
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Masjide Ali - Rander  17-07-2019
 SAVE
Mufti Khalid Saifullaah db  
Fataawa aur Asre hazir - Al Mahaad-Hydrabad  17-07-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Dehati sahabard. k chand waqiye (darse)   16-07-2019 
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Surah Baqarah - 82     12-07-2019    SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Students jor - Chudgar masjid-Surat  08-07-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Jumuah bayan-Station masjid-Ankleshwer  12-07-2019
 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db 
Husule rahmat w barkat ka aasan tariqa - Chudgar masjid-Surat 12-07-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Maut aik yaqini chiz hai-Chunarwar masjid - Rander 12-07-2019 SAVE
Mufti Juned Indori db
Islam ka paigam-Indore 12-07-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Rawidra 10-07-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Zindagi guzarne k kuch aadab (darse)  09-07-2019 SAVE
Mufti Taqi Usmani db 
Imp.of-Khatme Nubuwwat-Masjide -Hamza-Birmingham 07-07-2019 SAVE
Mufti Khalid Saifullaah db 
Bayan in students-Al mahad-Hydrabad   06-07-2019 SAVE
Mo.Munir sb db
Talaba w ulama k liye qimti bate-Al mahad-Hydrabad   06-07-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Surah Baqarah - 81     05-07-2019 SAVE
Mufti Muhammed Sarodi db
Jumuah bayan-Station masjid-Ankleshwer 05-07-2019 SAVE
Mufti Muhammed Sarodi db
Jumuah bayan-Islam nagar masjid-Kosamba 28-06-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Bayan in iftitahe Bukhari jalsa-Kosamba 05-07-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Moujuda halat ka muqabla ittiba e shariat se-Jama masjid-Surat 05-07-2019 SAVE
Mufti Khalid Saifullaah db
Talaba k liye tarbiyati bate-Al Maahad-Hydrabad 05-07-2019 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri 
So fisad Musalman baniye-Chandpur 05-07-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Jumuah bayan-alfesani masjid-Udhna 05-07-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Darul Ulum Ashrafia-Rander 03-07-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Badi masjid-Sagrampura 01-07-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Opening of new madarsa-Unn 30-06-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Surah Baqarah - 80  28-06-2019
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Tafsir-Mota Waracha   25-06-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Aap SAW k gam me rone wale sutun ka waqia (darse) 02-07-2019 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db 
Jumuah bayan-Jamiah darul Quran-Jambusar 28-06-2019 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db Bayan in teachers -Jamiah darul Quran-Jambusar 27-06-2019 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db 
Bayan in students  -Jamiah darul Quran-Jambusar 27-06-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Jumuah bayan - Bharuch 28-06-2019 SAVE
Mufti Affan Mansurpuri db
Mob linching k khilaf jalsa-Deoband 28-06-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db  
Jumuah bayan - Jama masjid - Chowk bazar -Surat 28-06-2019
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Fitno k zamane me hamara radde amal kya ho-Navapur 27-06-2019 SAVE
Mo.Sulaiman CHiksi db
Nikah bayan - Venda 22-06-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db  
Alamate qayamat - Part 4 (darse)  25-06-2019 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db  
Iftitahe Bukhari-Kaleda 23-06-2019 SAVE
Mo.Arshad Madni db 
Zakariya masjid-Bolton 22-06-2019 SAVE
Mufti Muhammed Sarodi
Bayan in students - Jamiah Haqqaniyah - Kathor 19-06-2019 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Surah Baqarah 79  21-06-2019 SAVE
Shaikh Sulaiman Moola db
Echoes of Imaan-Preston 21-06-2019 SAVE
Mo.Arshad Madni db
Masjid e Noor - Leicester 22-06-2019
 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
Jumuah bayan-Jama masjid-Surat  21-06-2019
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Aamal pr istiqamat-Badi masjid-Salabatpura   21-06-2019 SAVE
Mufti Juned Indori db
Imaan pr istiqamat-palasia masjid - Indore   21-06-2019 SAVE
Mufti Taqi Usmani db 
Islamic education-Leicester SAVE
Mufti Taqi Usmani db 
Darse of Usul e Ifta-Leicester SAVE
Mufti Taqi Usmani db 
Bayan for Ulama-Leicester SAVE
Mufti Taqi Usmani db Khatme nubuwwat center-London SAVE
Mufti Taqi Usmani db 
Belfare rd masjid - ilford SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Dil ki sakhti ka ilaj (darse) 18-06-2019
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Ilm se mahrum krne wale asbab-Jamia Kharod 17-06-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Jumuah bayan - Jama masjid - Kharod 14-06-2019
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Bayan for Teachers-nawapur- 17-06-2019  SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Ramazan k baad kese zingadi guzare - Surat  14-06-2019
 SAVE
Mufti Khalil Kawiwala db
Hajj tarbiyati jor - Jambusar 16-06-2019  SAVE
Mufti Saeed Palanpuri db 
Jumuah bayan-Masjide Noor-Leicester   14-06-2019  SAVE
Mufti Taqi Usmani db
Masjid e Hidayah-Manchester 16-06-2019  SAVE
Mufti Taqi Usmani db 
Darse of mishkat-D.U.Bury  14-06-2019   SAVE
Mo.Ahmed Laat db
Jumuah bayan - Nerul 14-06-2019   SAVE
Mo.Ahmed Laat db 
Weekly ijtema-Surat 13-06-2019   SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
Masjide Bukhari-Leicester  12-06-2019 
 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db 
Talk in Radio Seerah studio   12-06-2019  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db 
Iftitah of Abu Dawud-D.U.Leicester  12-06-2019  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db 
Iftitah of Tirmizi - Jamiatul ilm wal Huda-Blackburn 09-06-2019  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db 
Iftitah of sahih Bukhari-Al Hashim Academy-Batley 08-06-2019  SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Masjide Bukhari-Leicester 12-06-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Luhara 11-06-2019  SAVE
Mufti Saeed Palanpuri db
After Asar - jama masjid Blackburn 12-06-2019  SAVE
Mufti Saeed Palanpuri db
After Asar - jama masjid Blackburn 12-06-2019  SAVE
Mufti Saeed Palanpuri dbMasjide Hidaya - Manchester 11-06-2019  SAVE
Mo.Qamruzzaman db
Masjide Noor - Dongri 09-06-2019  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
Zakariya masjid - Dewsbury 08-06-2019
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Zakariya masjid - Dewsbury 08-06-2019 
 SAVE
Moulana Ahmed Laat db
Jumuah bayan - masjide Roshan 07-06-2019  SAVE
Moulana Ahmed Laat db
Weekly ijtema - Surat markaz 06-06-2019  SAVE
Qari A.Aziz Dewla db
Eid namaz,khutnba-Tarkesar Eidgah  05-06-2019
 SAVE
Mo.Asif Bombaywala db
Dua-aik anmol tohfa-Masjide Ali-Rander 01-06-2019  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
Sachcho k sath raho - Dabhel khanqah 03-06-2019
 SAVE
Mo.Ahmed Laat db
Quran-sab bimario ka ilaj-Masjide Roshan-Rander 24-05-2019
 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
After Tarawih-Jamiah Ulumul Quran-Jambusar
 SAVE
Mo.Sulaiman Choksi db 
After Zuhar-Masjide Noor-Lusaka 15-05-2019 
 SAVE
Mo.Sulaiman Choksi db
After Zuhar-Masjide Noor-Lusaka 12-05-2019  SAVE
Mo.Arshad Madni db
Jumuah bayan - Chatta masjid-Deoband  10-05-2019
 SAVE
Mo.Qamruzzaman db
Alahabad khanqah  05-05-2019
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada 
Darse of Jalalain-Al Hashim Academy 04-05-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Khatam of Mishkat-Al Hashim Academy 04-05-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
After Magrib - Masjide ALi-Lester 03-05-2019  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Jumuah bayan-Uptone lane-London  03-05-2019  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db
Bayan for old workers - Panoli markaz  02-05-2019
 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db
Bayan for ulama - Panoli markaz  02-05-2019 
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Ramazan kese guzare? -Chudgar masjid- Surat  27-04-2019 SAVE
Haji Shakil sb db
Ramazan se pehle gunah chor kr muttaqi baniye (with emotional Dua) 
 SAVE