Haz.Mo.Qamruzzama sb(d.b)


HAZRAT MOULANA QAMRUZZAMA SB ILAHABADI(D.B)

 DATE DETAIL ONLINE SAVE
    
    SAVE
14-06-2018 Before Zuhar- Kantharia khanqah  SAVE
13-06-2018
 After Tarawih-Kantharia khanqah  SAVE
13-06-2018
 Before Zuhar- Kantharia khanqah  SAVE
12-06-2018
 After Tarawih-Kantharia khanqah  SAVE
11-06-2018
 After Tarawih-Kantharia khanqah SAVE
11-06-2018 
 Before Zuhar- Kantharia khanqah  SAVE
10-06-2018 
 After Tarawih-Kantharia khanqah  SAVE
10-06-2018
 Before Zuhar- Kantharia khanqah  SAVE
09-06-2018
 After Tarawih-Kantharia khanqah  SAVE
09-06-2018
 Before Zuhar- Kantharia khanqah  SAVE
08-06-2018
 After Tarawih-Kantharia khanqah SAVE
08-06-2018
 Jumuah bayan-Kantharia khanqah SAVE
07-06-2018
 After Tarawih-Kantharia khanqah SAVE
06-06-2018
 After Tarawih-Kantharia khanqah SAVE
05-06-2018
 After Tarawih-Kantharia khanqah  SAVE
01-06-2018
 After Tarawih-Kantharia khanqah  SAVE
01-06-2018
 Taqwa wale bano-Jumuah bayan-Kantharia khanqah  SAVE
29-05-2018
 After Tarawih-Allahabad khanqah SAVE
29-05-2018
 Before Zuhar-Allahabad khanqah SAVE
28-05-2018
 Before Zuhar-Allahabad khanqah SAVE
27-05-2018
 After Tarawih-Allahabad khanqah SAVE
27-05-2018
 Before Zuhar-Allahabad khanqah SAVE
26-05-2018
 After Tarawih-Allahabad khanqah SAVE
26-05-2018
 Before Zuhar-Allahabad khanqah SAVE
25-05-2018
 After Tarawih-Allahabad khanqah SAVE
25-05-2018
 Jumuah bayan -Allahabad khanqah SAVE
24-05-2018
 After Tarawih-Allahabad khanqah SAVE
24-05-2018 
 Before Zuhar-Allahabad khanqah SAVE
23-05-2018 
 After Tarawih-Allahabad khanqah  SAVE
23-05-2018
 Before Zuhar-Allahabad khanqah  SAVE
22-05-2018
 After Tarawih-Allahabad khanqah   SAVE
22-05-2018
 Before Zuhar-Allahabad khanqah    SAVE
21-05-2018
 After Tarawih-Allahabad khanqah   SAVE
21-05-2018
 Before Zuhar-Allahabad khanqah 
  SAVE
    
21-04-2018
 Annual Jalsa - Jamiah Hqqaniyah-Kathor 
  SAVE
19-04-2018
 Annjual Jalsa-Lunawada 
  SAVE
18-04-2018
 Bayan for masturat-Palanpur 
  SAVE
12-02-2018
 Takmile hifz jalsa-Darul maarif-Alahabad   SAVE
11-02-2018
 Baitul Maarif-Alahabad  SAVE
18-02-2018
 Matwad     SAVE
16-02-2018 Fazaile Jumuah - Falahe Darain-Tarkesar  
  SAVE
23-06-2017
 Aadabe zindagi-Kantharia- (Jumuah bayan(Must for seekers of Tasawwuf)  SAVE
22-06-2017
 After Tarawih-Kantharia  SAVE
22-06-2017
 Tafsire Surah-Gashiyah - 6 - before Zuhar-Kantharia  SAVE
21-06-2017
 After Tarawih-Kantharia  SAVE
21-06-2017
 Tafsire Surah-Gashiyah - 5 - before Zuhar-Kantharia  SAVE
20-06-2017
 After Tarawih-Kantharia  SAVE
20-06-2017
 Tafsire Surah-Gashiyah - 4 - before Zuhar-Kantharia  SAVE
19-06-2017
 After Tarawih-Kantharia  SAVE
19-06-2017
 Tafsire Surah-Gashiyah - 3 - before Zuhar-Kantharia  SAVE
18-06-2017
 After Tarawih-Kantharia  SAVE
18-06-2017
 Tafsire Surah-Gashiyah - 2 - before Zuhar-Kantharia  SAVE
17-06-2017
 After Tarawih-Kantharia  SAVE
17-06-2017
 Tafsire Surah-Gashiyah - 1 - before Zuhar-Kantharia  SAVE
16-06-2017
 After Tarawih-Kantharia  SAVE
16-06-2017
 Aakhri ashrah aur Shabe qadr - Jumuah bayan-Kantharia     SAVE
15-06-2017
 After Tarawih-Kantharia  SAVE
13-06-2017
 After Tarawih-Kantharia  SAVE
13-06-2017
 Tafsire Surah Aala - before Zuhar-Kantharia  SAVE
12-06-2017 
  After Tarawih-Kantharia  SAVE
12-06-2017 
 Tafsir before-Zuhar-Kantharia  SAVE
    
07-06-2017
 Tafsir e Surah Takasur - Alahabad khanqah  SAVE
06-06-2017
 Tafsir e Surah Alaq - Alahabad khanqah  SAVE
06-06-2017
 After Tarawih-Alahabad-khanqah  SAVE
05-06-2017
 Tafsir e Surah Tin - Alahabad khanqah  SAVE
05-06-2017
 After Tarawih-Alahabad-khanqah  SAVE
04-06-2017
 Tafsir e Surah Alam nashrah - 2 - Alahabad khanqah  SAVE
04-06-2017
 After Tarawih-Alahabad-khanqah  SAVE
03-06-2017
 Tafsir e Surah Alam nashrah - 1 - Alahabad khanqah  SAVE
03-06-2017
 After Tarawih-Alahabad-khanqah  SAVE
02-06-2017
 Tafsir -Alahabad khanqah  SAVE
02-06-2017
 After Tarawih-Alahabad-khanqah  SAVE
01-06-2017
 Tafsire Surah Dhuha -2  -Alahabad khanqah  SAVE
31-05-2017
 After Tarawih-Alahabad-khanqah  SAVE
30-05-2017
 Tafsire Surah Dhuha -1 -  Alahabad khanqah  SAVE
30-05-2017 
 After Tarawih-Alahabad khanqah  SAVE
29-05-2017
 After Tarawih-Alahabad khanqah  SAVE
    SAVE
15-05-2017
 Belfour rd masjid - London  
  SAVE
11-05-2017
 Islah ki zarurat-Batley 
  SAVE
09-05-2017
 Waqt ki ahmiyat-Bolton 
  SAVE
24-04-2017 Kalimah ka zikr - Annual Jalsa - Jamiah Haqqaniyah-Kathor 
  SAVE
23-04-2017
 Wahalu  
  SAVE
23-04-2017
 Markaze Islami-Ankleshwer 
  SAVE
 20-01-2017 Sachchi talab-Jumuah bayan - Tarkesar  
  SAVE
 09-12-2016 Majlis bayan-Lusaka  SAVE
 08-12-2016 Limbi  SAVE
 08-12-2016 Khatme Bukhari - malawi
  SAVE
 08-12-2016 Bayan for masturat-Malawi
  SAVE
 07-12-2016 Malawi  SAVE
 06-12-2016 Jamiah Masjid-Lusaka
  SAVE
 06-12-2016 Bayan for masturat -Lusaka
  SAVE
 05-12-2016 Majlis bayan-Lusaka  SAVE
 05-12-2016 Jamiah Zainab rd - Lusaka
  SAVE
 05-12-2016 Darul ulum-Makeni 
  SAVE
 04-12-2016 Masjide Umar-Lusaka
  SAVE
 04-12-2016 Majlis bayan-Lusaka  SAVE
 04-12-2016 Majlis bayan-Farm house - Lusaka  SAVE
 03-12-2016 Nikah bayan-after Zuhar-Lusaka  SAVE
 03-12-2016 Masjide Noor-Lusaka
  SAVE
 03-12-2016 Darul ulum-Lusaka
  SAVE
 02-12-2016 Majlis bayan-Lusaka  SAVE
   
 30-11-2016 Benoni  SAVE
 29-11-2016 Metro Masjid-Pretoria
  SAVE
 28-11-2016 Venda 
  SAVE
 27-11-2016 Khatme Bukhari-Port-Shepston
  SAVE
 25-11-2016 Jumuah bayan-Shallcross-Durban   SAVE
 25-11-2016 After magrib - Petermaritsburg
  SAVE
 24-11-2016 Durban   SAVE
 24-11-2016 Bayan for Masturat
  SAVE
 21-11-2016 Masjide-taqwa - Durban
  SAVE
 21-11-2016 Madarsa Inaamiya-Camperdown
  SAVE
 20-11-2016 Takmile Hifz-  Harding
  SAVE
 20-11-2016 Masjide Hamidiya -  Durban  SAVE
 20-11-2016 Darul ulum  Zakariya    SAVE
 19-11-2016Takmile Hifz - Umzinto    SAVE


  
 05-07-2016 Tafsir e Surah Buruj-Before Zuhar-Kantharia Khanqah   SAVE
 05-07-2016 After Tarawih-Kantharia Khanqah  
 04-07-2016 After Tarawih-Kantharia Khanqah  SAVE
 03-07-2016 After Tarawih-Kantharia Khanqah  SAVE
 02-07-2016 After Tarawih-Kantharia Khanqah  SAVE
 01-07-2016 After Tarawih-Kantharia Khanqah  SAVE
 30-06-2016 After Tarawih-Kantharia Khanqah  SAVE
 29-06-2016 After Tarawih-Kantharia Khanqah  SAVE
 28-06-2016 After Tarawih-Kantharia Khanqah  SAVE
 27-06-2016 After Tarawih-Kantharia Khanqah  SAVE
 26-06-2016 After Tarawih-Kantharia Khanqah  SAVE
 25-06-2016 After Tarawih-Kantharia Khanqah  SAVE
 24-06-2016 After Tarawih-Kantharia Khanqah  SAVE
 24-06-2016 Pareshanio k waqt aqaaid ki durustgi aur istigfar-Kantharia 
  SAVE
 23-06-2016 After Tarawih-Kantharia Khanqah  SAVE
 20-06-2016 After Tarawih-Surat   
  SAVE
14-06-2016 Tafsir e Surah Fatiha - part - 7 - before Zuhar - Alahabad Khanqah  SAVE
14-06-2016
 After Tarawih - Alahabad Khanqah  SAVE
13-06-2016
 Tafsir e Surah Fatiha - part - 6 - before Zuhar - Alahabad Khanqah  SAVE
13-06-2016
 After Tarawih - Alahabad Khanqah  SAVE
12-06-2016
 Tafsir e Surah Fatiha - part - 5 - before Zuhar - Alahabad Khanqah  SAVE
12-06-2016
 After Tarawih - Alahabad Khanqah  SAVE
11-06-2016
 Tafsir e Surah Fatiha - part - 4 - before Zuhar - Alahabad Khanqah  SAVE
11-06-2016
 After Tarawih - Alahabad Khanqah  SAVE
10-06-2016
 Tafsir - before Zuhar - Alahabad Khanqah  SAVE
10-06-2016
 After Tarawih - Alahabad Khanqah  SAVE
09-06-2016
 Tafsir e Surah Fatiha - part - 3 - before Zuhar - Alahabad Khanqah  SAVE
09-06-2016
 After Tarawih - Alahabad Khanqah  SAVE
08-06-2016
 Tafsir e Surah Fatiha - part - 2 - before Zuhar - Alahabad Khanqah  SAVE
08-06-2016
 After Tarawih - Alahabad Khanqah  SAVE
07-06-2016
 Tafsir e Surah Fatiha - part - 1 - before Zuhar - Alahabad Khanqah  SAVE
07-06-2016
 After Tarawih - Alahabad Khanqah
  SAVE
    
16-05-2016 akmile hifz jalsa-Takoli  16-05-2016  SAVE
16-05-2016 Aap SAW ki 3 qimti nasihate -Harangaam 16-05-2016  SAVE
15-05-2016 Ilme Zahir aur ilme baatin-Jamiah Haqqaniyah - Kathor 15-05(MUST)  SAVE
    
27-12-2015
 Masjid e Hajra-Surat
 LISTEN SAVE
26-12-2015
 Bodeli
 LISTEN SAVE
26-12-2015
 Manubar  LISTEN SAVE
26-12-2015
 Markaz masjid-Vadodara
 LISTEN SAVE
25-12-2015
 Chota udaipur   LISTEN SAVE
18-07-2015
 Eidul fitr bayan-Kantharia 
 LISTEN SAVE
17-07-2015
 Ramazan ka aakhri Jumuah-Kantharia  
 LISTEN  SAVE
16-07-2015
 After Tarawih-Kantharia LISTEN SAVE
16-07-2015
 Raahe-Suluk-me-adab-ki-ahmiyat-Tafsir-e-Surah-Muzammil-2-Kantharia LISTEN SAVE
15-07-2015
 After Tarawih-Kantharia LISTEN SAVE
15-07-2015
 Tafsir-e-Surah-Muzammil-1- Kantharia LISTEN SAVE
14-07-2015
 After Tarawih-Kantharia LISTEN SAVE
13-07-2015
 After Tarawih-Kantharia LISTEN SAVE
12-07-2015
 After Tarawih-Kantharia LISTEN SAVE
10-07-2015
 After Tarawih-Kantharia LISTEN SAVE
10-07-2015
 Jumuah bayan-Kantharia 
 LISTEN SAVE
09-07-2015
 After Tarawih-Kantharia LISTEN SAVE
09-07-2015
 Tafsir e Surah Tabarak - part 3 - Kantharia LISTEN SAVE
08-07-2015 
 After Tarawih-Kantharia LISTEN SAVE
08-07-2015 
 Tafsir e Surah Tabarak - part 2 - Kantharia LISTEN SAVE
07-07-2015 
 After Tarawih-Kantharia LISTEN SAVE
07-07-2015 
 Tafsir e Surah Tabarak - part 1 - Kantharia
 LISTEN SAVE
06-07-2015 
 After Tarawih-Kantharia LISTEN SAVE
06-07-2015 
 Tafsir e Surah Fatiha-Kantharia LISTEN SAVE
05-07-2015
 After Tarawih-Kantharia LISTEN SAVE
04-07-2015
 After Tarawih-Kantharia LISTEN SAVE
30-07-2015
 Before Zuhar-Alahabad Khanqah LISTEN SAVE
29-07-2015 Before Zuhar-Alahabad Khanqah LISTEN SAVE
27-07-2015 Before Zuhar-Alahabad Khanqah LISTEN SAVE
20-07-2015
 After Tarawih-Alahabad Khanqah LISTEN SAVE
20-07-2015
 Before Zuhar-Alahabad Khanqah LISTEN SAVE
    
02-06-2015
 Asal inaam to Allah denge-Alahabad(bayan in prize distributation jalsa)   - Alahabad
 LISTEN SAVE
30-05-2015
 Darul-Yatama-Bharuch 
 LISTEN SAVE
26-05-2015
 Ulama Ahsase kamtari me mubtala na ho - Kathor  
 LISTEN SAVE
25-05-2015 
 Rawidra LISTEN SAVE
25-05-2015 
 Jogwad LISTEN SAVE
24-05-2015 
 Mankadia LISTEN SAVE
23-05-2015 
 Ankleshwer LISTEN SAVE
23-05-2015
 Vadodara LISTEN SAVE
30-01-2015 Jumuah bayan-Tadkesar  
 LISTEN SAVE
29-01-2015
 Bando ki pedaish ka maqsad - Bardoli 
 LISTEN SAVE
29-01-2015
 Namaz ki Ahmiyat - Minara masjid - Bardoli 
 LISTEN SAVE
29-07-2014 Eidul fitr bayan  - Kantharia    LISTEN SAVE
28-07-2014 After Tarawih - Kantharia    LISTEN SAVE
27-07-2014 After Tarawih - Kantharia     LISTEN SAVE
26-07-2014 After tarawih - Kantharia    LISTEN SAVE
25-07-2014 Aakhri ayyam ki qadar kar lo - After tarawih - Kantharia   LISTEN SAVE
25-07-2014 Taqwa - Allah ka sath lene ka sabse bada zariya    LISTEN SAVE
24-07-2014 After Tarawih - Kantharia 
 LISTEN SAVE
24-07-2014 Tafsir e Surah Tin - Before Zuhar - Kantharia  LISTEN SAVE
23-07-2014 After Tarawih - Kantharia 
 LISTEN SAVE
22-07-2014 After Tarawih - Kantharia 
 LISTEN SAVE
22-07-2014 Tafsir e Surah Alam nashrah - Before Zuhar - Kantharia 
 LISTEN SAVE
21-07-2014 After Tarawih - Kantharia    LISTEN SAVE
20-07-2014 After Tarawih - Kantharia LISTEN SAVE
20-07-2014 Tafsir e Surah Dhuha - Before Zuhar - Kantharia 
  LISTEN SAVE
19-07-2014 After Tarawih - Kantharia LISTENSAVE
19-07-2014
 Before Zuhar - Kantharia    LISTENSAVE
18-07-2014 After Tarawih - Kantharia LISTEN SAVE
18-07-2014 Jumuah bayan - Kantharia  LISTEN SAVE
17-07-2014 After Tarawih - Kantharia    LISTEN SAVE
16-07-2014 After Tarawih - Kantharia 
 LISTEN SAVE
15-07-2014 After Tarawih - Kantharia   LISTEN SAVE
    
11-07-2014 Jumuah bayan- Allahabad Khanqah 
 LISTEN SAVE
10-07-2014 Before Zuhar - Allahabad Khanqah  
 LISTEN SAVE
09-07-2014 After tarawih - Allahabad Khanqah   LISTEN  SAVE
09-07-2014 Before Zuhar - Allahabad Khanqah
 LISTEN SAVE
08-07-2014After tarawih - Allahabad Khanqah  LISTEN SAVE
08-07-2014 Before Zuhar - Allahabad Khanqah
 LISTEN SAVE
07-07-2014 After tarawih - Allahabad Khanqah
 LISTEN SAVE
07-07-2014 Before Zuhar - Allahabad Khanqah    LISTEN SAVE
06-07-2014 After tarawih - Allahabad Khanqah
 LISTEN SAVE
06-07-2014
 Before Zuhar - Allahabad Khanqah    LISTEN SAVE
05-07-2014 After tarawih - Allahabad Khanqah
 LISTEN SAVE
05-07-2014 Before Zuhar - Allahabad Khanqah  
 LISTEN SAVE
04-07-2014 After tarawih - Allahabad Khanqah 
 LISTEN SAVE
04-07-2014 Before Jumuah - Allahabad Khanqah   LISTEN SAVE
03-07-2014 After tarawih - Allahabad Khanqah 
 LISTEN SAVE
03-07-2014 Before Zuhar - Allahabad Khanqah   LISTEN SAVE
02-07-2014 After tarawih - Allahabad Khanqah 
 LISTEN SAVE
02-07-2014 Before Zuhar - Allahabad Khanqah  LISTEN SAVE
01-07-2014 After tarawih - Allahabad Khanqah 
 LISTEN SAVE
01-07-2014 Before Zuhar - Allahabad Khanqah 
 LISTEN SAVE
30-06-2014 After tarawih - Allahabad Khanqah   LISTEN SAVE
30-06-2014 Before Zuhar - Allahabad Khanqah  
 LISTEN SAVE
13-06-2014 Shabe baraat ki fazilat -Allahabad khanqah 
 LISTEN SAVE
01-06-2014 Annual jalsa - Markaze Islami - Ankleshwer   LISTEN SAVE
19-05-2014 Madina Masjid - Limbi-Malawi LISTEN SAVE
19-05-2014 Bayan in Girls Madarsa - Limbi-Malawi  LISTEN SAVE
18-05-2014 Jama Masjid - Harare  LISTEN SAVE
17-05-2014 Harare  LISTEN SAVE
16-05-2014 Masjid e Umar - Lusaka  LISTEN SAVE
16-05-2014 Masjid e Noor  LISTEN SAVE
15-05-2014 Lusaka  LISTEN SAVE
14-05-2014
 Jama Masjid - Lusaka  LISTEN SAVE
14-05-2014  Bayan in Girls madressa - Shallcross  LISTEN SAVE
12-05-2014  Mackenzie Park  LISTEN SAVE
11-05-2014  Darul ulum Aazadville  LISTEN SAVE
11-05-2014  Bayan for Masturat - Aazadville  LISTEN SAVE
11-05-2014  Darul ulum Zakariya - South Africa LISTEN SAVE
10-05-2014  Jama masjid - Lenz  LISTEN SAVE
07-05-2014  Masjid e Noor - Durban - South Africa LISTEN SAVE
07-05-2014  Takmil e Hifz  LISTEN SAVE
07-05-2014  Newlands - Durban  LISTEN SAVE
06-05-2014  Port shepstone  LISTEN SAVE
05-05-2014  Harding  LISTEN SAVE
05-05-2014  Umzinto  LISTEN SAVE
04-05-2014  Takmile Hifz - Shallcross LISTEN SAVE
03-05-2014  Ulema bayan - Shallcross  LISTEN SAVE
28-03-2014  Fazaile Ilm w Ulema - Tadkesar   LISTEN SAVE
27-03-2014  Raahe Suluk ke asrar w rumuz - Tadkesar   LISTEN SAVE
25-01-2014
 Tankariya
LISTEN
 SAVE
29-11-2013
 Jumuah bayan - Markaz e Islami - Ankleshwer 
 LISTEN SAVE
29-11-2013
 Takmil e hifz jalsa -  - Markaz e Islami - Ankleshwer  
 LISTEN SAVE
07-08-2013
 Alwidayi Nasihat - Kantharia  (MUST) LISTENSAVE
06-08-2013
 Maqasid e Beesat e Nabi SAW - Kantharia  
 LISTENSAVE
05-08-2013 
 Bayan and Dua on Khatme Quraan - Kantharia LISTEN SAVE
05-08-2013
 Tafsir e surah Hujurat - Before Zuhar - Kantharia  
 LISTEN SAVE
04-08-2013  Tafsir e surah Hujurat - Before Zuhar - Kantharia 
 LISTEN SAVE
04-08-2013 Suhbate Salihin - After Tarawih - Kantharia   LISTEN SAVE
03-08-2013
 Jannat aur Jahannum k Halat - After Tarawih - Kantharia
 LISTEN SAVE
03-08-2013
 Tafsir e Surah Falaq,Naas - Before Zuhar - Kantharia 
 LISTEN SAVE
02-08-2013
 Taqwa ki ahmiyat - Before jumuah - Kantharia 
 LISTEN SAVE
02-08-2013
 Mujahada aur istigna - After Tarawih - Kantharia 
 LISTEN SAVE
01-08-2013
 Zikr ki Fazilat aur ahmiyat - After Tarawih - Kantharia  
 LISTEN SAVE
31-07-2013
 Quraan ko mazbuti se thaam lo - After Tarawih - Kantharia   LISTEN SAVE
30-07-2013
 After Tarawih - Kantharia Khanqah    LISTEN SAVE
29-07-2013
 Istigfar ki Fazilat - After Tarawih - Kantharia Khanqah 
 LISTEN SAVE
28-07-2013
 Nisbat ma'allah - After Tarawih - Kantharia Khanqah  LISTEN SAVE
27-07-2013
 After Tarawih - Kantharia Khanqah 
 LISTEN SAVE
26-07-2013 After Tarawih - Kantharia Khanqah    LISTEN  SAVE
19-06-2013 Annual jalsa - Jamiah Haqqaniyah - Kathor  LISTEN SAVE
17-06-2013 Khatme bukhari - Tankariya LISTEN SAVE
16-06-2013 Siludi   LISTEN SAVE
16-06-2013 Annual jalsa - Markaze Islami - Ankleshwer   LISTEN SAVE
17-08-2012 Bayan befor Jumma - Kanthaira khanqah   LISTEN SAVE
04-07-2012 Masjid e Tauheedul islam - blackburn   LISTEN SAVE
24-06-2012  Markaze Islami - Anklesar  LISTENSAVE
27-08-2011
 Bayan after Tarawih- Kanthariya khanqah LISTEN SAVE
27-08-2011
 Tafsir - Befor Zuhar- Kanthariya khanqah LISTEN SAVE
26-08-2011
 Bayan after Tarawih- Kanthariya khanqah LISTEN SAVE
26-08-2011
 Bayan before Jumma - Kanthariya khanqah LISTEN SAVE
24-08-2011
 Bayan after Tarawih- Kanthariya khanqah LISTEN SAVE
23-08-2011
 Bayan after Tarawih- Kanthariya khanqah LISTEN SAVE
22-08-2011
 Bayan after Tarawih- Kanthariya khanqah LISTEN SAVE
21-08-2011
 Bayan after Tarawih- Kanthariya khanqah LISTEN SAVE
20-08-2011
 Bayan after Tarawih- Kanthariya khanqah LISTEN SAVE
20-08-2011 
 Muat ki yaad - Tafsir - Befor Zuhar- Kanthariya khanqah LISTEN SAVE
19-08-2011
 Bayan after Tarawih- Kanthariya khanqah LISTEN SAVE
18-08-2011
 Bayan after Tarawih- Kanthariya khanqah LISTEN SAVE
18-08-2011
 Bayan before Jumma - Kanthariya khanqah
 LISTEN SAVE
17-08-2011
 Bayan after Tarawih- Kanthariya khanqah LISTEN SAVE
16-08-2011
 Bayan after Tarawih- Kanthariya khanqah LISTEN SAVE
15-08-2011
 Bayan after Tarawih- Kanthariya khanqah  LISTEN SAVE
11-08-2011  Bayan after Tarawih - Allahabad Khanqah LISTEN SAVE
10-08-2011 
 Bayan after Tarawih - Allahabad Khanqah LISTEN SAVE
10-08-2011
 Tafsir-Allahabad Khanqah - 2
 LISTEN SAVE
10-08-2011
 Tafsir-Allahabad Khanqah - 1
 LISTEN SAVE
09-08-2011
 Bayan after Tarawih - Allahabad Khanqah LISTEN SAVE
09-08-2011
 Tafsir-Allahabad Khanqah LISTEN SAVE
08-08-2011
 Bayan after Tarawih - Allahabad Khanqah LISTEN SAVE
08-08-2011
 Tafsir-Allahabad Khanqah LISTEN SAVE
07-08-2011
 Bayan after Tarawih - Allahabad Khanqah LISTEN SAVE
07-08-2011
 Tafsir-Allahabad Khanqah LISTEN SAVE
06-08-2011  Bayan after Tarawih - Allahabad Khanqah LISTEN SAVE
06-08-2011  Tafsir-Allahabad Khanqah LISTEN SAVE
05-08-2011 
 Bayan after Tarawih - Allahabad Khanqah LISTEN SAVE
05-08-2011
 Bayan Before Jumma - Allahabad Khanqah LISTEN SAVE
04-08-2011  Bayan after Tarawih - Allahabad Khanqah LISTEN SAVE
04-08-2011  Tafsir-Allahabad Khanqah LISTEN SAVE
03-08-2011  Tafsir-Allahabad Khanqah LISTEN SAVE
02-08-2011  Tafsir-Allahabad Khanqah LISTEN SAVE
11-07-2011  Annual Jalsa - Falahe Darain - Tadkesar
 LISTEN SAVE
10-07-2011  Annual Jalsa - Jamia Haqqania -Kathor
 LISTEN SAVE
09-07-2011  Kholwad
 LISTEN SAVE
06-07-2011
 Markaze Islami - Anklesar
 LISTEN SAVE
11-07-2010  Markaze Islami - Anklesar
SAVE