NEW BAYANAT


HAZ.MUFTI AHMED SB KHANPURI (D.B)
[Shaikhul hadis jamia Dabhel & khalifa-Mufti Mahumud hasan gangohi (r.a)]

 DATE  DETAIL  ONLINEDOWNLOAD
    
 13-03-2013 Hathuran  
 LISTEN SAVE
 01-03-2013 Ahmedabad     LISTEN SAVE
 18-01-2013  Opening of masjid - Mota varacha  
 LISTEN SAVE
 03-01-2013  Weekly ijtema - Baroda Markaz  
 LISTEN SAVE
    
  2012  
    
 14-12-2012  Nikah ka falsafa - Jama Masjid-Surat  
LISTENSAVE
 13-12-2012  Husule Ilm kese ho? - Jamiah Haqqaniyah-Kathor  (must)LISTENSAVE
 30-11-2012 La yaani se parhez karo- Station masjid,Kosamba
LISTENSAVE
 22-08-2012
 After Magrib - Masjide saliheen - Canada 
LISTENSAVE
 01-07-2012 Annual jalsa - Kanthariya  LISTENSAVE
 27-06-2012  Annual jalsa -  Khambhia 
LISTENSAVE
 26-06-2012 Khatme bukhari - Kolhapur LISTEN SAVE
 04-04-2012  Tajweed seminar - Kafleta
LISTENSAVE
 31-03-2012 Uleema bayan - Sitpon (MUST)LISTENSAVE
 23-03-2012 Gumbajwali masjid - Surat 
LISTEN SAVE
 02-03-2012  Jama masjid - Kosamba
LISTENSAVE
 22-02-2012 Jamiatul ilm Wal Huda-Blackburn 
LISTENSAVE
 21-02-2012 Masjide Tauhidul islam - Blackburn
LISTENSAVE
 12-02-2012  Panama
LISTEN SAVE
 27-01-2012 Gumbaj wali masjid - Surat  LISTENSAVE
 26-01-2012  Weekly ijtema - Ahmedabad markazLISTENSAVE
 19-01-2012 Nani Naroli  LISTENSAVE
    
  2011  
    
 30-12-2011 Markaz masjid-Surat
LISTENSAVE
 12-12-2011 Masjid e Noor,Durban - South africa  LISTENSAVE
 12-12-2011 Darul ulum Ispingo beach - South africa 
LISTENSAVE
 14-10-2011
Markaz Masjid - Surat
LISTENSAVE
 26-09-2011
Jamiatul Qiraat - Kafleta
LISTENSAVE
 02-09-2011Nabi Saw Ki 3 Nasihatee-Chudgar masjid,Surat
LISTEN SAVE
 08-07-2011STATION MASJID - KOSAMBA
LISTEN SAVE
 08-07-2011JAMIA  RASHIDIYA - NANI NAROLI
LISTENSAVE
 14-04-2011MINARA MASJID-VERAWAL(NEW)LISTENSAVE
 13-04-2011AKBARI MASJID VERAWAL (NEW)LISTENSAVE
 01-04-2011JUMMA BAYAN-LAJPOR (NEW)
LISTENSAVE
    
 ============ AFRICA TOUR 2011========
 === ===
 ?? -03-2011MOMBASALISTENSAVE
 ?? -03-2011KENYALISTENSAVE
 ?? -03-2011DURBANLISTENSAVE
05-03-2011OPENING OF DARUL IFTA OF MUFTI IBRAHIM DESAI(D.B) - DURBANLISTENSAVE
 ?? -03-2011UMZINTO,SOUTH AFRICALISTENSAVE
 ?? -02-2011BOTSWANALISTENSAVE
 ?? -02-2011FRANCIS-BOTSWANALISTENSAVE
    
 04-02-2011NURANI MASJID-SURAT
LISTEN
SAVE
     -01-2011
JODHPUR
LISTENSAVE
    
 ===========   2010   ========= === ===
    
 31-12-2010CHUDGAR MASJID-SURAT 
  LISTENSAVE
 26-11-2010 JUMMA BAYAN-MASJID E AISHA,SURAT
  LISTENSAVE
 24-09-2010NAJAT K 3 RASTE(JUMMA BAYAN)- GADABEG MASJID,SURAT
 SAVE
 18-09-2010BELGAO-KARNATAK SAVE
 09-09-2010DABHEL KHANQAH (MAMULAT KI PABANDI-TARAQQI KA ZINA)
 SAVE
 08-09-2010DUA-KHATME QURAAN-DABHEL KHANQAH SAVE
 08-09-2010DABHEL KHANQAH (NAMAZ ME KHUSHU PEDA KRNE KA TARIQA)
 SAVE
 07-09-2010 DABHEL KHANQAH (VASVASO KA ILAAJ-2)  SAVE
 06-09-2010 DUA-27th NIGHT-DABHEL KHANQAH  SAVE
 06-09-2010 DABHEL KHANQAH (VASVASO KA ILAAJ-1 )
 SAVE
 05-09-2010 DABHEL KHANQAH (KISI KI TAHQIR HARAM HE)  SAVE
 04-09-2010 DABHEL KHANQAH (PAK DAMNI)
 SAVE
 03-09-2010 DUA-DABHEL KHANQAH  SAVE
 02-09-2010 DABHEL KHANQAH(TAQWA ASAL HE)
 SAVE
 01-09-2010 DABHEL KHANQAH (AIETIKAF K AADAB)
 SAVE
 22-07-2010 ANNUAL JALSA-SITPON
 SAVE
 21-07-2010 ANNUAL JALSA-LUNAWADA  SAVE
 15-07-2010 NANI NAROLI
 SAVE
 02-07-2010 MASJID E AQSA,SURAT
 SAVE
 28-05-2010 CHUDGAR MASJID,SURAT
 SAVE
 30-04-2010
RIZQE HALAL KI AHMIYAT-MOTAVARACHA  SAVE
 21-04-2010 MUMBAI
 SAVE
 08-01-2010 NURANI MASJID
 SAVE

UK TOUR JUNE 2010 BAYANAT :-

 DATE  DETAIL DOWNLOAD
 20-06-2010 ZaKariya Masjid, Dewsbury
SAVE
 21-06-2010 Bayan in Student, Dewsbury markaz
 SAVE 
 21-06-2010 Masjid e Zakariya ,Bolton
 SAVE 
 24-06-2010 Weekly Tabligi ijtema-Blackburn
 SAVE 
 25-06-2010 Jumma Bayan in Opening of masjid,Blackburn
 SAVE 
 25-06-2010 Bayan in Student,Darul Ulum Lester(may be)  SAVE 
 ??? Scot Land
SAVE
 ??? Darul ulum Lancaster
SAVE
 ??? Darul ulum Blachburn SAVE
 ???
Neighbour k Huquk - Birminghaam
SAVE
 ??? Musalman-Musalman bhai bhai - Batley
SAVE

>FOR DOWNLOAD SOUTH AFRICA TOUR MARCH 2010 BAYANAT ,PLZ CLICK HERE